Home

Achtergrond 1 reactie

Schouten wil regeling zo lang mogelijk benutten

Minister Carola Schouten van landbouw wil dit jaar de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in het leven roepen om jonge ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf na bedrijfsovername. Voor de steunmaatregelen aan de jonge boeren is € 75 miljoen beschikbaar.

Waarom komt u met een garantieregeling? Nu moeten jonge boeren alsnog bij de bank aankloppen voor een lening.

“Ik vind het belangrijk dat we het geld dat we hebben voor meerdere jaren kunnen inzetten, waarbij we ook meer jonge boeren kunnen helpen. Als je het echt als een subsidie zou verstrekken, zou maar een kleine groep ervan kunnen profiteren, omdat het toch om forse bedragen gaat. Door het via een garantieregeling te doen, maak je het makkelijker om meer geld aan te trekken, zonder dat daar risico bij gelopen wordt. Op die manier kun je de financiering makkelijker maken en voor een langere periode inzetten.”

Lees verder onder de foto.

Minister Carola Schouten. - Foto: Koos Groenewold
Minister Carola Schouten. - Foto: Koos Groenewold

De regeling komt later dan verwacht. Hoe komt dat?

“Doordat je met veel partijen, waaronder financiers, en vooral met de jonge boeren zelf discussies moet voeren hoe je dit moet vormgeven en hoe je echt kunt ondersteunen bij bedrijfsovername. Daarnaast hebben we veel varianten onderzocht, bijvoorbeeld door te kijken hoe we kunnen aanhaken bij bestaande regelingen. We hebben ook gekeken hoe we de regeling zo kunnen invullen om zoveel mogelijk jonge boeren te bereiken. Daarnaast moesten we ook voorkomen dat we in allerlei staatssteunproblemen zouden komen.”

Waarom wordt een deel van het geld gereserveerd voor coaching en opleiding?

“We hebben de jonge boeren nauw betrokken bij het nemen van de maatregelen. Zij zien ook dat er best wel lastige discussies plaatsvinden, bijvoorbeeld in de familie. Je moet bijvoorbeeld broers en zussen uitkopen. De jonge boer wil een niet te hoge marktwaardering van het bedrijf bij overname, maar tegelijk moet je wel het pensioen van je ouders betalen. Maar ook hoe je met nieuwe ontwikkelingen omgaat en hoe je je bedrijf daarop inricht. Voor dat soort aspecten trekken we ook geld uit om jonge ondernemers hierin te ondersteunen.”

Waarom mag de regeling niet voor grond of dierrechten worden ingezet?

“Omdat dit prijsopdrijvend werkt. Investeringen moeten gericht zijn op de uitdagingen van deze tijd. De bedrijven worden getoetst aan de criteria die in de landbouwvisie zijn geformuleerd. De precieze voorwaarden komen in de regeling, die deze zomer wordt gepubliceerd.”

Hoe voorkomt u dat het geld verkeerd wordt gebruikt?

“Er wordt uitgebreid getoetst of ondernemers wel in aanmerking komen voor de regeling. En het gaat om een garantieregeling, dus externe financiers zullen ook kritisch kijken voordat ze een lening afsluiten en waar het geld wordt ingezet.”

Eén reactie

  • veelust

    Mevrouw Schouten heeft in haar nieuwjaarsboodschap betrokkenheid beloofd.Als zo nou betrokkenheid wil tonen voor de jonge boeren dan Is dat niet dmv een garantiefonds er voor te zorgen dat ze nog dieper in de schulden komen maar er voor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in de toekomst te boeren. Hierin kan eenvoudigere en minder kostenverhogende(fosfaatwetgeving)regelgeving , waardering(dus niet de sector ongegrond weg te zetten als fraudeur) heel veel in mee helpen

Of registreer je om te kunnen reageren.