Home

Achtergrond

Lagere Duitse landbouwexport vraagt actie

‘Exportweltmeister’ Duitsland zat net als Nederland met een slinkende afzet van landbouwgerelateerde goederen en voedingsproducten in het buitenland. ‘Berlijn’ moet zich sterker inspannen voor een vrijere wereldhandel, zegt de Duitse exportassociatie voor voeding en landbouw (Gefa).

In Nederland neemt de exportgroei af, in Duitsland zakte de export van landbouw- en voedingsproducten ook in absolute cijfers. De ‘Exportweltmeister’ boekte ten opzichte van 2017 een minus van 1,4%, zo meldt de German Export Association for Food and Agriculture (Gefa) aan de hand van een prognose die is gebaseerd op de cijfers van de eerste 10 maanden.

Landbouwmachines

Inclusief de buitenlandse afzet van landbouwmachines en aanverwante apparatuur zoals stalinventaris, leverde dat een exportomzet op van € 77,2 miljard. Exclusief landbouwtechniek daalde de export met 3% naar € 59,1 miljard. Het volume leverde 4,4% in op een eindstand van 50,1 miljoen ton.

Volgens de Gefa zijn daarvoor vooral de markten in Azië en Afrika verantwoordelijk. Zo daalde de export van vlees en vleeswaren met 6,5%, van zuivel met 4,1%. De export van tarwe zakte zelfs met bijna 36%, wat echter waarschijnlijk primair een gevolg is van de kleine oogst.

Wel meer naar Rusland

De exportomzet in de EU leverde niettemin minder in (-2,4%) dan die naar derde landen (-6,3%). Opvallend genoeg steeg daarentegen de uitvoer naar Rusland, ondanks het nog steeds (sinds begin 2013) aanhoudende en sindsdien bovendien nog verder uitgebreide embargo. De exportomzet op de Russische markt groeide in vergelijking met 2017 met ruim 6% naar € 829 miljoen. “Dat is temeer opmerkelijk, omdat de wisselkoers van de euro tegenover de roebel in de loop van vorig jaar met 13,4% is gestegen,” aldus een duidelijk verbaasde Gefa.

Afbouw bestaande beperkingen in internationale handel verloopt al jaren traag

Bevordering landbouwexport

De associatie is een bundeling van het bedrijfsleven, die als aanspreekpartner van de regering in Berlijn dient als het gaat over de bevordering van de landbouw- en voedingsexport. Vanuit die positie neemt de Gefa de gelegenheid te baat om met de cijfers in de hand de regering aan te sporen tot meer politieke actie voor een vrijere globale handel. “De verdere opening van markten en de afbouw van bestaande beperkingen in de internationale handel verloopt al jaren te traag,” verwijt de organisatie de regeringsverantwoordelijken in de Duitse hoofdstad. Met name ook de exportbelemmeringen die ontstaan als gevolg van het optreden van veeziektes blijven te lang in stand.

Brexit bron van zorg

Dat ook de Duitse exporteurs nadelige gevolgen gaan ondervinden van een steeds sterker dreigende harde brexit, is voor de Gefa eveneens een bron van zorg. De UK is voor de Duitse landbouw- en voedingssector de op 4 na grootste exportmarkt. In de eerste 10 maanden van vorig jaar resulteerde export naar Groot-Brittannië in een omzet van € 3,8 miljard. Dat was 2,4% minder dan in de corresponderende periode van het voorafgaande jaar.

De grootste exportproductgroep met bestemming UK zijn zoetwaren (€ 624 miljoen), gevolgd door vlees en vleeswaren (€ 537 miljoen). De Duitse zuivelexport naar Groot-Brittannië bereikte in de bedoelde periode een waarde van € 450 miljoen.

Export naar Nederland

Alle cijfers over de exportverrichtingen richting Nederland geeft de Gefa nog niet. Duidelijk is echter al wel dat de Duitsers in ieder geval op de Nederlandse vleesmarkt flink hebben ingeleverd. De pluimveevleesexport zakte bijvoorbeeld qua volume met tegen de 9%, de varkensvleesexport zelfs met bijna 27%. De rundvleesexport pluste evenwel met een bescheiden 1,16%.

Of registreer je om te kunnen reageren.