Home

Achtergrond

Kamer vraagt naar alternatieven voor stikstofaanpak

De gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de Tweede Kamer geïnspireerd tot het stellen van 44 vragen aan minister Carola Schouten.

De Kamer wil weten of afgegeven vergunningen opnieuw worden beoordeeld en of de minister al alternatieven achter de hand heeft.

Uitspraak van Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie deed op 7 november vorig jaar uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het arrest van de Europese rechter is door deskundigen verschillend geïnterpreteerd. Sommigen denken dat met de uitspraak het Programma Aanpak feitelijk ten einde is, anderen menen dat met aanvullende wetenschappelijke onderbouwing het beleid overeind is te houden.

Reactie van Schouten

Minister Carola Schouten is van plan om in het tweede kwartaal van dit jaar met een reactie te komen op de uitspraak van het Europese Hof en de manier waarop de Nederlandse rechter het arrest verwerkt in zijn oordeel in een aantal concrete zaken.

Meetbare effecten van PAS

Ondertussen wil de Kamer van de minister weten of zij al meetbare effecten kan laten zien van het Programma Aanpak Stikstof, dat ten doel heeft voor stikstof gevoelige Natura2000-gebieden te beschermen. Tegelijkertijd biedt het PAS bedrijven de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Daarvoor is zogenoemde ontwikkelingsruimte beschikbaar.

Inschatting van kosten

De Tweede Kamer vraagt de landbouwminister onder andere of er een inschatting is gemaakt van de kosten voor het uitkopen van bedrijven, waaraan naar mogelijk ten onrechte een vergunning is afgegeven. Ook wil de Kamer weten of de uitspraak effect heeft voor andere sectoren, zoals de luchtvaart of het wegverkeer.

Of registreer je om te kunnen reageren.