Home

Achtergrond 2 reacties

Jonge boer moet meer sociale media gebruiken

Boeren moeten zich veel meer laten zien en horen via sociale media zoals Twitter. Daar waren alle sprekers het op de Jongerendag van Agrifirm het over eens.

Jonge boeren moeten actiever worden op sociale media. Die boodschap gaf Carola Schouten aan de 1.100 jonge mensen – onder wie veel jonge ondernemers- op de Jongerendag van Agrifirm. Deze dag vond 9 januari plaats in theater Orpheus in Apeldoorn. Op deze dag werd het thema ‘Boert de boer of boert de burger’ vanuit verschillende perspectieven besproken. Bas de Wildt, voorzitter van de Jongerenraad, hoopt stof tot nadenken mee te geven aan de jonge generatie. Een groot deel van deze stof bestaat uit het gebruik van sociale media om de sector te laten zien. Veel bedrijven gebruiken dit om zichzelf te laten zien, in tegenstelling tot een groot deel van de jongeren.

Lees ook: Zo ga je om met boze mensen op sociale media

Kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten was de eerste spreker en deelde haar visie over kringlooplandbouw met de zaal. Met deze visie wil zij dat efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen. Schouten benadrukt dat er onderling meer moet worden samengewerkt, omdat de verschillende takken binnen landbouw elkaar nodig hebben. Ook is ze van mening dat veel dingen slimmer kunnen. Zo noemde zij kunstmest als voorbeeld. Enerzijds zijn er veel schadelijke gassen nodig om dit te maken, maar anderzijds is kunstmest ook nodig voor een vruchtbare grond.
Lees verder onder de foto.

Tijdens de Agrifirm Jongerendag konden vragen gesteld worden via mobieltjes. Dit sloot aan bij de oproep sociale media meer te gebruiken. - Foto: Marnix Klooster
Tijdens de Agrifirm Jongerendag konden vragen gesteld worden via mobieltjes. Dit sloot aan bij de oproep sociale media meer te gebruiken. - Foto: Marnix Klooster

Maatschappij

De hele dag konden mensen uit het publiek vragen insturen met hun telefoon. Zodoende werden deze getoond aan het hele publiek en werden sommige gesteld aan de sprekers. Zo vroeg een deelnemer zich af of er in de visie van Schouten ook aandacht is voor massaproductie. Schouten antwoordde hierop dat iedereen mag ondernemen op zijn/haar eigen manier, zolang het maar binnen de visie over kringlooplandbouw past. Ze roept boeren op om zich te laten zien en horen via sociale media als Twitter. Dit zorgt ervoor dat de maatschappij zich meer bewust wordt van de sector.

Boerburgertweet

Schouten kreeg bijval van Caroline van der Plas van Boerburgertweet. Van der Plas richtte dit Twitterkanaal op om de maatschappij te laten zien wat er nou echt gebeurt op het boerenerf en waar ons eten vandaan komt. Op het Twitterkanaal laat elke week een andere agrariër zien wat hem/haar bezighoudt op het bedrijf. “Mensen baseren hun mening op beelden van bijvoorbeeld Wakker Dier. Want dat is wat ze zien”, zegt Van der Plas. Door jezelf aan te sluiten bij bestaande media kun je burgers laten zien dat veel dingen niet in een negatieve context geplaatst hoeven te worden. Voorbeelden van negatieve beelden zijn foto’s van draaimelkstallen die geassocieerd worden met massaproductie en dierenleed. “De burger denkt dat groot per definitie slecht is.” Net als minister Schouten roept Caroline van der Plas boeren op om via sociale media te communiceren over de sector.

Lees verder onder de tweet.

Insecten als alternatieve eiwitten

Het middagprogramma van de Jongerendag werd gevuld door drie bijzondere ondernemers. Tarique Arsiwalla vertelde over insecten als alternatieve eiwitten. In 2009 richtte hij het bedrijf Protix Biosystems op om het tekort aan eiwitten in de wereld tegen te gaan. In de eerste instantie is het alleen gericht op dierlijke voeding omdat de regelgeving niet heel makkelijk is.

Hamletz varkensvlees

Ook Annechien ten Have is ook actief op Twitter. Zij heeft samen met haar man en kinderen een gemengd bedrijf met akkerbouw, en ze heeft een biogasinstallatie. Ook is ze de eerste ondernemer die het zogenaamde Hamletz varkensvlees met 2 sterren van het Beter Leven-keurmerk op de markt brengt. Met veel enthousiasme vertelde zij over haar bedrijf en over alle hobbels die op hun pad kwamen. Haar passie deelt ze op Twitter.

De mensen die onze melk kopen, betalen ons melkgeld

De laatste spreker was melkveehouder Guus van Roessel uit Udenhout. Op biologisch melkveebedrijf de Dobbelhoeve wordt verse melk verwerkt van zijn Aukjes, Kitty’s en Cootjes. Met een geautomatiseerd zuivelverwerkingssysteem (de Lely Orbiter) wordt de melk verwerkt en vastgelegd in een fles die rechtstreeks naar de supermarkt kan. Van Roessel zei dat boer zijn betekent dat je in relatie moet staan met je omgeving. Hij riep de zaal op om jezelf te verplaatsen in de consument en om los te gaan met je fantasie. “De mensen die onze melk kopen, betalen ons melkgeld, dus daar moeten we op inspelen. Bovendien juicht de melkfabriek innovaties als deze alleen maar toe.”

Innovaties

Uit reacties uit de zaal bleek dat innovaties als deze veel vragen oproepen over de kosten van zo’n systeem. Vragen over de werking van het systeem en afzet van de producten werden minder vaak gesteld. Het kostenplaatje is blijkbaar toch een van de belangrijkste factoren als het gaat om innovaties. Ook zijn er nog niet veel jongeren die op sociale media hun bedrijf laten zien. Dit lieten jongeren merken in de aanloop naar het verhaal van Caroline van der Plas. Zij hoopt hier eergisteren verandering in te hebben gebracht.

Laatste reacties

  • Martin Oldenhof

    Laat vakblad de Boerderij dan het goede voorbeeld geven en de pagina: landbouw in de (social)media weer in het vakblad zetten. Deze pagina is helaas bij de vernieuwing eruit gegaan.
    Hierin kunnen ze boeren citeren die wat op socialmedia zetten. Goed voorbeeld doet goed volgen.

  • antoine1

    Vakblad de Boerderij mag laten zien, hoe jongeren die wel al actief zijn op social media, hun boodschap etaleren. Zoals bijvoorbeeld de jongeren van "Young Poultry People" (de jongerendivisie van de stichting "Kip Kiplekker").

Of registreer je om te kunnen reageren.