Home

Achtergrond 2 reacties

Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven

Melkveebedrijven werden in 2017 en 2018 vaak verkocht. Echter, in toenemende mate going concern. Intensieve bedrijven zijn veel lastiger te slijten.

In 2017 stonden 11 bedrijven met een te koop-bordje in Boerderij. Evenveel als in 2016. Het ging vooral om melkveebedrijven (6). De overige 5 waren varkensbedrijven (3), een witvleeskalverbedrijf en een melkschapenbedrijf. Deze bedrijven staan in 7 provincies: Friesland (2), Gelderland (2), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Groningen (1), Noord-Holland (1) en Zuid-Holland (1).

De 6 melkveebedrijven die te koop stonden, zijn allemaal verkocht.
De 6 melkveebedrijven die te koop stonden, zijn allemaal verkocht.

Melkveehouderij goed verkocht

Op papier zette het herstel van de agrarische vastgoedmarkt in 2017/2018 verder door. Er zijn maar liefst 8 van de 11 bedrijven uit het overzicht verkocht. Dat komt bijna volledig op het conto van de melkveehouderij. Alle 6 melkveebedrijven zijn verkocht. Ook het melkschapenbedrijf kreeg een melkveehouder als nieuwe eigenaar.

Boven: een melkveebedrijf in Damwoude (Fr.) en een varkensbedrijf in Nederweert (onder, L.) zijn beide onder voorbehoud verkocht.
Boven: een melkveebedrijf in Damwoude (Fr.) en een varkensbedrijf in Nederweert (onder, L.) zijn beide onder voorbehoud verkocht.

Verkopen duren langer door onzekerheid rond fosfaat

Hier past wel een kanttekening. Door alle onzekerheid rond fosfaat duurden verkopen meestal langer. Ook worden melkveebedrijven steeds vaker inclusief vee, fosfaatrechten en machines verkocht. Going concern dus.

Boven: een vleesvarkens- en kalverbedrijf in Nuenen (N-Br.) en een vleeskalverbedrijf in Winterswijk (onder, Gld.) zijn niet verkocht.
Boven: een vleesvarkens- en kalverbedrijf in Nuenen (N-Br.) en een vleeskalverbedrijf in Winterswijk (onder, Gld.) zijn niet verkocht.

Moeizame situatie in intensieve veehouderij

In de intensieve veehouderij is de situatie veel moeizamer. Dat geldt niet zozeer voor vleeskalverbedrijven, maar wel voor varkensbedrijven. Zeker in Noord-Brabant. Door de strenge regelgeving zit de vastgoedmarkt in deze provincie redelijk op slot. En de bedrijven die verkocht worden, gaan vaak voor fors lagere prijzen van de hand.

ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT

Foto: Martijn Heemstra
Foto: Martijn Heemstra
Bedrijf: melkveebedrijf voor 200 melkkoeien en 100 stuks jongvee met 75 hectare grond.
Plaats: Damwoude (Fr.).
Vraagprijs: € 5,6 miljoen (november 2017).
Te koop sinds: juli 2017.
Verkocht: ja, onder voorbehoud.
Toelichting: Omdat dit bedrijf nog niet definitief verkocht is, kan er niet te veel over gezegd worden. De makelaar wil wel kwijt dat het een melkveebedrijf blijft. Indertijd noemde Boerderij de ruime NB-vergunning, de moderne ligboxenstal en de goede bedrijfsbalans (grond/veestapel) als pluspunten. De jongveestal was daarentegen verouderd.
Makelaar: Havinga Makelaardij, Briltil (Gr.).
Foto: Rene Stevens
Foto: Rene Stevens
Bedrijf: varkensbedrijf voor 1.300 vleesvarkens.
Plaats: Nederweert (L.).
Vraagprijs: € 900.000 (december 2017).
Te koop sinds: juni 2017.
Verkocht: ja, onder voorbehoud.
Toelichting: Ook hier is de kogel nog niet definitief door de kerk. De makelaar is voorzichtig en wil alleen zeggen dat het bedrijf een agrarische bestemming blijft houden. Boerderij schreef eerder over dit bedrijf dat er 1.333 varkensrechten zijn, dat de huidige schaalgrootte enigszins klein is, maar dat dat er een NB-vergunning is voor uitbreiding naar 4.200 vleesvarkens en 600 zeugen.
Makelaar: Arvalis, Roermond (L.).

VERKOCHT

Foto: Rene Stevens
Foto: Rene Stevens
Bedrijf: melkschapenbedrijf voor 500 schapen met bijna 14 hectare land.
Plaats: Goudriaan (Z.-H.).
Vraagprijs: € 1,05 miljoen (april 2017).
Te koop sinds: juni 2016.
Verkocht: ja.
Toelichting: Dit bedrijf is vrij vlot en iets onder de vraagprijs verkocht: € 975.000. De koper is een melkveehouder die niet alleen dit bedrijf, maar ook grond in de buurt heeft gekocht. Die veehouder laat deze voor hem tweede locatie momenteel verbouwen en gaat er vervolgens melkkoeien huisvesten. Opvallend is dat er op het erf een fraaie boogstal uit 2007 staat (1.200 vierkante meter).
Makelaar: Agrohome, Groot-Ammers (Z.-H.).
Fosfaat en Brabant remmen verkoop van intensieve bedrijven
Bedrijf: melkveebedrijf voor 89 melkkoeien en 62 stuks jongvee met 41 hectare land.
Plaats: Genderen (N.-Br.).
Vraagprijs: € 3,7 miljoen (mei 2017).
Te koop sinds: februari 2017.
Toelichting: Dit bedrijf is vrij snel verkocht aan de buurman; een groot melkveebedrijf met een kaasmakerij. Volgens de makelaar had die buurman meer kaas dan melk en toen dit bedrijf te koop kwam, was dat voor hem dan ook een buitenkans. De ligboxenstal is al ontmanteld en op deze locatie gaat de koper zijn jongvee huisvesten. Grond en gebouwen zijn iets onder de vraagprijs verkocht. Toch was de totale koopsom veel hoger, omdat de koper alles going concern heeft overgenomen.
Makelaar: Agrivesta Joosten, Huissen (Gld.).
Foto: Rene Stevens
Foto: Rene Stevens
Bedrijf: melkveebedrijf voor 140 melkkoeien en 60 stuks jongvee met 40 hectare land.
Plaats: Drempt (Gld.).
Vraagprijs: € 4,2 miljoen (juni 2017).
Te koop sinds: februari 2017.
Verkocht: ja.
Toelichting: Een melkveehouder – die op zijn oude locatie voor de natuur moest wijken – heeft dit bedrijf met relatief weinig grond in april 2018 gekocht. Hij heeft het bedrijf beter in balans gebracht door in de buurt van de locatie grond bij te kopen. In tegenstelling tot veel andere transacties van melkveebedrijven is dit bedrijf niet going concern overgenomen. Alleen voor grond en gebouwen betaalde de koper € 4 miljoen; 2 ton minder dan gevraagd werd.
Makelaar: Peters Vastgoed, Bennekom (Gld.).
Foto: Theo Brummelaar
Foto: Theo Brummelaar
Bedrijf: melkveebedrijf voor 80 melkkoeien en 50 stuks jongvee met 47 hectare land.
Plaats: Sint Nicolaasga (Fr.).
Vraagprijs: € 3 miljoen (maart 2017).
Te koop sinds: mei 2016.
Verkocht: ja.
Toelichting: Dit bedrijf -met relatief beperkte NB-vergunning voor 80 melkkoeien en 55 stuks jongvee – is relatief vlot van de hand gegaan. De koper was een (vee-)handelaar die er € 2,85 miljoen voor betaald heeft. Hij heeft het bedrijf op zijn beurt in 3 delen doorverkocht aan melkveehouders. Eentje nam het bouwblok en de gebouwen over en de 2 anderen hebben het land verdeeld. De koper van de bouwblok houdt volgens de makelaar nu jongvee op die locatie.
Makelaar: Agri Vastgoed, Leeuwarden (Fr.).
Foto: Zien! - Nathan Lie
Foto: Zien! - Nathan Lie
Bedrijf: melkveebedrijf voor 159 melkkoeien en 104 stuks jongvee met 40 hectare land.
Plaats: Weesp (N.-H.).
Vraagprijs: € 4,5 miljoen (februari 2017).
Te koop sinds: oktober 2016.
Verkocht: ja.
Toelichting: Dit sterk geautomatiseerde bedrijf is in 2013 helemaal nieuw gebouwd, met relatief weinig grond. Het is echter pas in juli dit jaar – vanwege alle fosfaatperikelen – verkocht aan 3 broers die het als vijfde locatie gaan gebruiken. Het bedrijf werd oorspronkelijk met grond en gebouwen aangeboden, maar is going concern verkocht. De fosfaatrechten zijn door alle onzekerheid niet voor het volle pond verzilverd. Dat scheelde grofweg € 300.000.
Makelaar: Schep Makelaardij, Schoonhoven (Z.-H.).
Foto: Havinga Makelaardij
Foto: Havinga Makelaardij
Bedrijf: melkveebedrijf voor 310 melkkoeien en 210 stuks jongvee met 118 hectare land.
Plaats: Lellens (Gr.).
Vraagprijs: € 6 miljoen (juni 2017).
Te koop sinds: februari 2017.
Verkocht: ja.
Toelichting: De verkoop van dit bedrijf ging vrij vlot. Opvallend is dat ook hier alles going concern verkocht is, terwijl het bedrijf oorspronkelijk met grond en gebouwen werd aangeboden. Voor dat laatste lag de verkoopprijs iets lager dan gevraagd werd, maar het eindbedrijf lag dus veel hoger door de fosfaatrechten, veestapel en machines. Aantrekkelijk aan dit bedrijf was onder meer de ruime NB-vergunning die voorziet in 400 melkkoeien en 280 stuks jongvee.
Makelaar: Havinga Makelaardij, Briltil (Gr.).

NIET VERKOCHT

Foto: Adriaan van den Heuvel
Foto: Adriaan van den Heuvel
Bedrijf: vleesvarkens- en -kalverbedrijf voor 4.200 varkens en 472 rosékalveren. Plaats: Nuenen (N.-Br.).
Vraagprijs: € 1,95 miljoen (oktober 2017).
Te koop sinds: mei 2017.
Verkocht: nee.
Toelichting: De vraagprijs voor dit gemengde bedrijf (80% varkens, 20% vleeskalveren) is inmiddels verlaagd naar € 1,7 miljoen en wordt nu zonder 2,2 hectare cultuurgrond aangeboden. Het bedrijf deelt in de Brabantse malaise waar door strenge regelgeving niet veel intensieve bedrijven verkocht worden. De varkenstak van dit bedrijf is netjes op orde, maar de kalvertak heeft een te hoge emissie-uitstoot. De verkoper staat echter voor meerdere opties open.
Makelaar: Adriaan van den Heuvel, Helmond (N.-Br.).
Foto: Theo Brummelaar
Foto: Theo Brummelaar
Bedrijf: vleeskalverbedrijf voor 1.060 witvleeskalveren.
Plaats: Winterswijk (Gld.).
Vraagprijs: € 1,2 miljoen (september 2017).
Te koop sinds: juli 2017.
Verkocht: nee.
Toelichting: De vraagprijs voor dit bedrijf is inmiddels gezakt naar € 1.075.000. De wat moeizame verkoop heeft volgens de makelaar vooral met de locatie te maken, want het bedrijf zelf heeft voldoende capaciteit, heeft een ruime NB-vergunning en is up-to-date. Er ligt bovendien een contract bij Van Drie Group klaar. Winterswijk ligt echter in een uithoek voor geïnteresseerde kopers. Verreweg de meeste vleeskalverbedrijven zijn gecentreerd op de Veluwe. Makelaar: Otten Agrarisch Onroerend Goed, Hoogeveen (Dr.).

VAN DE MARKT GEHAALD

Foto: Rene Stevens
Foto: Rene Stevens
Bedrijf: varkensbedrijf voor 450 zeugen en 1.367 vleesvarkens.
Plaats: Ospel (L.).
Vraagprijs: € 1.195.000 (augustus 2017).
Te koop sinds: oktober 2016.
Verkocht: nee, van de markt gehaald.
Toelichting: Dit is een wat bijzonder verhaal. De verkoper is een samenwerking aangegaan met een jonge varkenshouder die het bedrijf op termijn moet gaan overnemen. Die boer kan het bedrijf nu nog niet financieren. Een eventuele overname kan dus een paar jaar gaan duren. De makelaar merkt verder op dat fokvarkensbedrijven erg moeizaam verkocht worden en dat de mestafzetproblematiek veel potentiële kopers afschrikt. Dit is volgens hem de beste oplossing.
Makelaar: Adriaan van den Heuvel, Helmond (N.-Br.).

Laatste reacties

  • koestal

    wie heeft er enkele miljoenen klaarliggen om dit te kunnen kopen ?

  • kaper

    No body bank toch nodig

Of registreer je om te kunnen reageren.