Home

Achtergrond

EU-ministers steggelen over teruggave crisisgeld aan boer

De Europese landbouwministers zijn er nog niet over eens hoe de € 400 miljoen crisisreserve die wordt ingehouden van de directe betalingen na 2020 kan worden ingezet.

In de huidige systematiek wordt de crisisreserve alsnog aan boeren uitbetaald die recht hebben op directe betalingen. De Europese Commissie stelt voor het bedrag dat in 2020 over mocht blijven, over te hevelen naar een nieuw ingestelde landbouwreserve voor de komende periode van het Europees landbouwbeleid.

Schouten sluit zich aan bij Hogan

De crisisreserve is bedoeld voor steunmaatregelen in geval van crises in de land- en tuinbouw. Landbouwminister Carola Schouten zei maandag tijdens de vergadering van de Europese landbouw- en visserijministers dat zij het eens is met het voorstel van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan om in 2021 de overgebleven crisisgelden niet terug te betalen aan de boeren. Schouten neemt daarmee een standpunt in dat door ongeveer de helft van de 27 landbouwministers wordt gedeeld, onder wie de Duitse landbouwminister Julia Klöckner.

Meer flexibiliteit

In het nieuwe Europese landbouwbeleid (2021-2027) wil de Europese Commissie meer flexibiliteit hebben om bij crisis geld te kunnen vrijmaken. Daarvoor wordt een landbouwreserve gevormd in plaats van de huidige crisisreserve. De huidige systematiek dat een deel van de directe betalingen wordt ingehouden om de crisisreserve te vullen, wordt dan verlaten.

Uitzonderingspositie voor kleine boeren

Als een tekort op de landbouwbegroting ontstaat, kan dat worden bijgepast door een korting op de directe betalingen. Volgens de huidige regels worden boeren daarvan gevrijwaard, als ze minder dan € 2.000 steun krijgen. Met name landen met veel kleine boeren, willen dat die regel gehandhaafd blijft. Schouten zei maandag in Brussel dat wat haar betreft de lidstaten in zo’n situatie zelf kunnen bepalen of ze een uitzonderingspositie voor kleine boeren willen behouden. De Franse landbouwminister Didier Guillaume vindt dat de drempel van € 2.000 moet worden afgeschaft, net als de Duitse landbouwminister Klöckner.

Uitvoering van het beleid

De Europese lidstaten hebben nog veel vraagtekens bij de manier waarop de Europese Commissie controle wil houden over de nationale strategische plannen, waarin elk land op zijn eigen manier de Europese doelstellingen probeert te realiseren. De Europese Commissie vraagt nu om elk jaar op 15 februari over het voorgaande jaar een verslag te hebben over de uitvoering van het beleid. Is er sprake van afwijkingen, dan moet er mogelijkheid zijn om de lidstaten bij te sturen. Er is discussie over de vraag wanneer de Europese Commissie in actie kan komen. In de discussie werden maandag afwijkingspercentages van 25 tot 50% genoemd.

Te weinig tijd

Veel lidstaten vinden ook dat ze te weinig tijd hebben om al op 15 februari een verslag in te dienen over het voorgaande jaar. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zegt dat de lidstaten de problemen overdrijven. “In juni van het voorgaande jaar zijn al 85% van de betalingen verricht. En 15 oktober is de laatste datum voor de overige betalingen. Dan is er tijd genoeg voor een jaarlijkse evaluatie voor 15 februari. Ik zie het probleem niet.”

Of registreer je om te kunnen reageren.