Home

Achtergrond 7 reacties

Deze mestregels veranderen in 2019

Verschillende regels voor mest veranderen dit jaar. Tijd voor een overzicht, gebaseerd op informatie van RVO.nl.

Sleepvoetverbod

Ook op klei- en veengrond moet je nu in principe emissiearm uitrijden, net als op zand- en lössgrond. Er zijn uitzonderingen.

 • De mest mag wel in sleufjes in de grond. Dit moet met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. De sleufjes zijn niet meer dan 5 centimeter breed en de mest komt niet over de rand. Dit geldt ook voor zand- en lössgrond.
 • Er zijn 2 andere systemen om de grond emissiearm te bemesten op klei- en veengrond. Dit zijn het pulse-tracksysteem (kuiltjes van maximaal 5 cm) en een systeem waarbij water wordt toegevoegd aan de mest (1 deel water op 2 delen drijfmest). Bij verdunning moet het uitrijsysteem ook tot de grond gesloten zijn, en in strookjes van hooguit 5 centimeter breed. Zolang er nog geen goedgekeurd systeem is om de verdunning te controleren, moeten gebruikers zelf ‘aannemelijk maken’ dat ze genoeg water gebruiken, schreef de minister in haar laatste brief hierover.
 • Aanmelding is nodig voordat je voor het eerst met dit systeem drijfmest uitrijdt.

Stikstofgebruiksnorm

 • De stikstofgebruiksnorm voor graszaadteelt van veldbeemdgras op kleigrond gaat voor het eerste teeltjaar omhoog van 110 naar 130 kilo N/ha.
 • Het gebruik van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters na 31 juli wijzigt. De groenbemester moet je uiterlijk 16 september inzaaien. Let op, in sommige situaties mag je maar 50% van de stikstofgebruiksnorm gebruiken.
 • Graszaad wordt gezien als groenbemester. Je mag rekenen met de stikstofgebruiksnorm voor een graszaadstoppel die in juli of augustus wordt geoogst. Voorwaarde is dat die in het najaar van hetzelfde jaar of in het vroege voorjaar van het volgende jaar wordt vernietigd. De graszaadstoppel zien we dan als groenbemester. Je gebruikt daarvoor de stikstofgebruiksnorm die daarbij hoort.

Na mais op zand of löss moet uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid zijn

Equivalente maatregelen

 • Aanmelden voor uitzonderingen op de gebruiksnormen kan vanaf 1 februari.
 • De equivalente maatregel rijenbemesting in mais blijft tot en met 31 december 2020 bestaan. Daarna is rijenbemesting op zand en löss verplicht voor kunstmest en dierlijke mest bij mais die in rijen is geplant.
 • De equivalente maatregel ‘Hogere stikstofgebruiksnormen voor kleigrond met hogere opbrengsten’ blijft tot en met eind 2019. De extra norm is wel lager dan in 2017.
 • Voor de meeste teelten geldt een hogere fosfaatgebruiksnorm bij heel hoge opbrengsten. De extra ruimte hangt af van de fosfaattoestand van de bodem.

Uitrijperiode verschuift

 • De uitrijperiode van vaste strorijke dierlijke mest op grasland, klei- en veengrond verschuift. In 2019 is deze van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.
 • Drijfmest uitrijden op bouwland mag met ingang van 2019 van 16 februari tot en met 15 september.
Vaste strorijke mest uitrijden mag dit jaar op klei- en veengrond van 1 februari tot en met 15 september en volgend seizoen al vanaf 1 december 2019. - Foto: Ronald Hissink
Vaste strorijke mest uitrijden mag dit jaar op klei- en veengrond van 1 februari tot en met 15 september en volgend seizoen al vanaf 1 december 2019. - Foto: Ronald Hissink

Grasland scheuren of vernietigen

 • Er is geen vrijstelling meer voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.
 • Bij scheuren na 31 mei voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo N per gescheurde hectare. Die percelen hoef je niet meer te bemonsteren na het scheuren (scheurmonster).

Divers

 • Vanaf 1 april kun je gegevens van het VDM (Vervoersbewijs dierlijke meststoffen) alleen nog digitaal insturen, niet meer op papier.
 • Voor intermediairs en onafhankelijke mestbemonsteraars veranderen dit voorjaar enkele regels omtrent wegen en bemonsteren van mest (zie RVO.nl voor een opsomming).
 • De mestcode voor gier en filtraat na mestscheiding voor rundvee en varkens wordt opgesplitst in een code voor gier en een code voor filtraat na mestscheiding.
 • Bijlage Aa krijgt enkele nieuwe reststoffen en restproducten.

Ga voor meer informatie over het mestbeleid en alle wijzigingen naar RVO.nl.

Laatste reacties

 • kleine boer

  En vanaf dacht 2021 gps op alle tanken ink monsterapparaat ....wil mevr graag

 • Bolder01

  Ook g.p.s. op R.V.O. LOKET ?

 • kleine boer

  Bolder ik denk ook op iedere koe 😜

 • melkkoeienboer

  Mais maar met kunstmest in de rij gaan telen en de mest op gras rijden

 • putten

  mais breedwerpig zaaien

 • koestal

  Er is altijd weer gedoe met stront.

 • diele

  wat zijn de nieuwe gebruiksnormen voor fosfaat op klei

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.