Home

Achtergrond 4 reacties

Ammoniakdiscussie niet beslecht met rapport

De discussie over de onderbouwing van het ammoniakbeleid is niet afgerond met de presentatie van een rapport van het Rathenau Instituut en een brief van minister Carola Schouten.

Nog voor de minister dinsdag haar brief aan de Tweede Kamer zond, kwamen onderzoeker Jaap Hanekamp, voorzitter Jan Cees Vogelaar (Mesdag Zuivelfonds) en Geesje Rotgers (V-Focus) met een persbericht waarin ze de vloer aanveegden met het onderzoeksverslag van het Rathenau Instituut.

Kritiek niet of onjuist meegenomen

Vogelaar zegt in een toelichting dat het Rathenau Instituut de oren laat hangen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kritiek van Hanekamp, Rotgers en Vogelaar is volgens Vogelaar niet of niet juist in het verslag opgenomen.

Vogelaar zegt dat in het beleid nog steeds om de kern van de kritiek wordt heengelopen: de wetenschappelijke basis voor de genomen maatregelen ontbreekt.

Invloed van weer groter

De invloed van het weer op de ammoniakemissie is veel groter dan de gebruikte techniek (injectie, sleepvoet of bovengrond uitrijden), stelt Vogelaar. Hij heeft tijdens de discussies geopperd een toepassing voor mobiele computers te ontwikkelen, die boeren inzicht geeft wanneer ze emissiearm kunnen uitrijden en die bovendien voor de handhavers handvatten geeft voor controle en handhaving. Vogelaar zegt dat ondanks een herhaald aanbod die app te financieren, er geen animo voor is getoond. In het Rathenau-rapport is de suggestie van Vogelaar over de ontwikkeling van de app opgenomen.

Bewuste keuze om kritiek niet te verwerken

Auteur en onderzoeker Geert Munnichs herkent zich niet in de kritiek. Hij geeft aan dat het een bewuste keuze is geweest een kritische brief van Rotgers en Hanekamp aan de minister niet te verwerken in het rapport. De kritiek in de brief ging met name over het verloop en de inhoud van de discussie over de beschikbaarheid van ammoniakdata uit onderzoek van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

De invloed van het weer op de ammoniakemissie is veel groter dan de gebruikte techniek (injectie, sleepvoet of bovengrond uitrijden), stelt Jan Cees Vogelaar. - Foto: Hans Prinsen
De invloed van het weer op de ammoniakemissie is veel groter dan de gebruikte techniek (injectie, sleepvoet of bovengrond uitrijden), stelt Jan Cees Vogelaar. - Foto: Hans Prinsen

Geen heldere en zorgvuldige communicatie

Het rapport citeert minister Schouten, die spreekt over een misverstand. Munnichs zegt dat daarmee duidelijk wordt dat het ontbreekt aan heldere en zorgvuldige communicatie van de zijde van Wageningen UR. De WUR maakt namelijk niet duidelijk waaruit het misverstand bestaat. “De brief van Rotgers en Hanekamp voegde niet veel aan toe aan de uitgebreide weergave in het rapport van de opvattingen van de kritische partijen.”

Onderliggende motivatie van kritiek vinden

Bovendien, zegt Munnichs, zal de discussie over wetenschappelijke onderbouwing altijd kunnen voortduren. Hoeveel berekeningen of metingen er ook worden gedaan, daarover kan altijd verschil van inzicht bestaan. Volgens Munnichs is het belangrijk de onderliggende motivatie van de kritiek te vinden. Als boeren geen last hadden van een stapeling van regels, als ze goed konden werken met de huidige ammoniakregels, en als ze een zekere vrijheid hadden in de manier waarop ze dat doen, dan was er wellicht geen of minder discussie over de wetenschappelijke onderbouwing.

Natuurlijk hebben we contact gehad met LNV, op wiens verzoek we het onderzoek hebben gedaan

Auteur en onderzoeker Geert Munnichs

Het verwijt dat het Rathenau Instituut de oren laat hangen naar het ministerie, verwerpt Munnichs. “Natuurlijk hebben we contact gehad met LNV, op wiens verzoek we het onderzoek hebben gedaan, ook omdat onze aanbevelingen aansturen op herziening van het bestaande ammoniakbeleid. Uiteraard hebben wij zelf de pen vastgehouden.”

Pertinent onjuiste weergave van zaken

Vogelaar, Rotgers en Hanekamp zeggen dat het verschil van inzicht over de toepassing van statistiek bij de ammoniakmetingen door het Rathenau Instituut wordt weggepoetst. “Dat de ‘groep kritische partijen ‘in redelijke mate op dezelfde lijn zit als de gevestigde wetenschap is een pertinent onjuiste weergave van zaken”, aldus de drie in een persbericht. Echter, het Rathenau Instituut gebruikt nergens de zinsnede dat de ‘in redelijke mate op dezelfde lijn” zitten. In het rapport staat dat het verschil van inzicht tijdens een bijeenkomst minder groot leek, dan in uit eerdere publicaties bleek.

Laatste reacties

 • Snel

  Jan Cees, Geesje en Jaap, jullie moeten nog een keer aan de bak. Ze willen alleen maar schrijven wat de overheid hen influistert om de bom onder `t beleid niet te laten barsten. Jaren lang zijn we al gepiepeld door deze overheid met allerlei kostenverhogende maatregelen zodat de boer van zelf verdwijnt.

 • @Snel. We zijn ook nog maar net begonnen dr zit no het één en ander in het vat . Op 7 februari halen we weer wat uit dat vat.

  LNV wil graag snel afspraken maken met het bedrijfsleven als het even kan voor 7 februari.
  Maar tja als je het verbod van de sleepvoet al niet met data kan onderbouwen dan wordt dat natuurlijk wel een probleem?
  Net als afdekken van mestsilo's . Een uitermate efficiente maatregel is voor handhavers het is namelijk makkelijk waarneembaar. In beperking van ammoniakemissie doet het circa 1%. Het aantal keren en de duur van het mixen van de mest doet er weer wel heel veel toe. NH3 Symboolpolitiek gebaseerd op fossiel denken maar tja je zou eens moeten toegeven dat het allemaal onzinnige maatregelen zijn. Onderzoekers hun levenlang verkeerde theorie aangehangen en honderden miljoenen verkwist. Dat kunnen de wetenschappelijk en ambtelijke gewetens niet dragen.

 • kleine boer

  jan cees heb het al vaak geschreven hier maar waar blijft de ad bleu die nu gebruikt word maar voorheen niet?

 • farmerbn

  Alleen in Nederland gaat het over ammoniak. Best raar eigenlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.