Home

Achtergrond 13 reacties

PBL: landbouw- en voedselbeleid moet anders

De landbouw- en voedingssector is goed voor 8% van de Nederlandse economie. Maar de milieudruk is groot. Ander beleid is nodig volgens het PBL voor het halen van duurzaamheidsdoelen.

Het landbouw- en voedselsysteem is belangrijk voor Nederland. De sector is goed voor een toegevoegde waarde van bijna € 48 miljard, dat is ongeveer 8% van de Nederlandse economie. De landbouw is bovendien grootbeheerder van de leefomgeving. 60% van het landoppervlak is landbouwgrond.

Maar het landbouw- en voedselsysteem is onvoldoende duurzaam om langetermijndoelen te halen op het gebied van klimaat, milieu en natuur. ‘Verandering van het landbouw- en voedselsysteem is nodig’ stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vast in de Balans van de Leefomgeving 2018.

Tekst gaat verder onder grafiek

Het PBL richt daarbij de pijlen niet alleen op landbouw en bijbehorende bedrijvigheid. Er ligt ook een forse opgave voor de consument. Circa 75% van de landbouwgrond voor het verbouwen van ons voedsel ligt in het buitenland, aldus het PBL. De Nederlandse voedselproductie is onlosmakelijk verbonden met internationale, vooral Europese, netwerken. Veel voedsel komt van ver, tegelijkertijd wordt veel in Nederland geproduceerd voedsel geëxporteerd.

4 knelpunten

Het PBL noemt 4 knelpunten voor de huidige landbouw- en voedselsystemen:

 1. De daling van de broeikasemissies uit de land- en tuinbouw stagneert. Het PBL concludeert dat met alleen technische maatregelen de klimaatdoelen van Parijs niet te halen zijn in 2050;
 2. De huidige normen voor mestgebruik zijn niet scherp genoeg om overal de doelen voor schoon oppervlaktewater te halen. Het gaat daarbij om doelen vanuit de Kaderrichtlijn. Die hoeven overigens niet allemaal gehaald te zijn in het peiljaar 2027. Wel moet er dan beleid zijn ingezet dat uitzicht biedt op het halen van de doelen;
 3. De landbouw is een belangrijke veroorzaker van de afname van biodiversiteit, geeft het PBL aan. In de Balans wordt als indicatie daarvoor gewezen op de afname van boerenlandvogels en dagvlinders in het boerengebied, ondank de inzet van agrarisch natuurbeheer;
 4. Het huidige voedselbeleid wil voedselverspilling tegengaan en mensen laten overstappen op een meer plantaardig dieet. Deze aanpak heeft nog onvoldoende resultaat volgens het PBL. Om de ambities waar te kunnen maken, zijn systeemveranderingen nodig.

Tekst gaat verder onder grafiek

Krimp veestapel helpt weinig

Het PBL wijst op de nog steeds relatief hoge milieudruk van de productie en consumptie van vlees en zuivel. Een van de verduurzamingsopties die her en der wordt genoemd, is een krimp van de veestapel in Nederland. Dat heeft echter een gering effect op wereldschaal en kan leiden tot verplaatsing van productie naar elders. Een veel groter effect zou een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten hebben. Dan is de consument ook aan zet, maar verandering van consumentenpatronen is lastig te sturen, geeft het PBL al aan.

De boeren zijn afhankelijk geworden van financiers, leveranciers van technologie en van de voedselindustrie en supermarkten in de voedselsector

Verandering complex

Het PBL wijst er op dat veranderingen in de productiemethoden niet eenvoudig zijn. Jarenlang zijn boeren bezig geweest met het verbeteren van kostprijzen en efficiency. Dat was in de praktijk de belangrijkste manier om een inkomen te halen en boer te kunnen blijven. Het kost tijd om van die ingeslagen weg een andere richting in te slaan. ‘De boeren zijn afhankelijk geworden van financiers, leveranciers van technologie en van de voedselindustrie en supermarkten in de voedselsector’, schrijft het PBL. ‘Het vermogen om te veranderen is ingeperkt door de dominantie van de prijsconcurrentie.’

Grondgebonden veehouderij is een belangrijke sector voor de economie. Zuivel en vlees zorgen echter ook voor hoge milieudruk volgens het PBL. - Foto: Ruud Ploeg
Grondgebonden veehouderij is een belangrijke sector voor de economie. Zuivel en vlees zorgen echter ook voor hoge milieudruk volgens het PBL. - Foto: Ruud Ploeg

Grote rol voor overheid

Volgens het PBL is het voor zowel producenten als consumenten lastig om zelf vaste patronen te doorbreken. Daarom moet de overheid alle partijen duidelijk moeten maken dat het landbouw- en voedselsysteem aanmerkelijk duurzamer moet worden. Aangeven wat minimumeisen zijn en wanneer wordt ingegrepen als partijen problemen negeren. Het noodzakelijke debat zal in de eerste plaats moeten gaan over welke waarde in Nederland gehecht wordt aan de productie van voedsel. De overheid heeft dus een grote rol. Hoe die er uit gaat zien, wordt mogelijk komend weekend al duidelijk. Dan presenteert minister Carola Schouten de langverwachte landbouwvisie. Daarin zet de regering uiteen hoe ze de toekomst van de land- en tuinbouw en het voedselbeleid ziet. Wellicht zitten er ook al concrete voornemens in, bijvoorbeeld over de omvang van de veestapel.

Agrocomplex goed voor € 48 miljard toegevoegde waarde

Vrijwel alle milieu-emissies, met uitzondering van fijnstof, zijn gedaald sinds 1990 (zie de grafiek hieronder). De toegevoegde waarde op de land- en tuinbouwbedrijven steeg bijna 50%. Maar in de afgelopen jaren is de uitstoot van broeikasgassen, het stikstofbodemoverschot en het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen weer toegenomen.

De totale toegevoegde waarde in het agrocomplex was in 2015 € 48 miljard. Daarvan kwam € 9,5 miljard toe aan de land- en tuinbouwbedrijven (primaire productie). Bedrijvigheid rond de primaire bedrijven zijn op basis van de Nederlandse grondstoffen goed voor € 20,5 miljard toegevoegde waarde. Het aandeel van de primaire sector is het grootst in de glastuinbouw met 64% van de toegevoegde waarde op basis van binnenlandse grondstoffen. De grondgebonden veehouderij is de grootste sector. Het aandeel van de primaire bedrijven is in deze sector met 16% van € 8,6 miljard veel lager.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Eerst het aantal vlieguren omlaag daarna doet de landbouw weer mee wij hebben genoeg gedaan voor het milieu voorlopig kijk maar eens op www.planefinder.net

 • el

  Minder kunstmest,meer dierlijke mest op het land!

 • brutus71

  De boer krijgt de schuld, terwijl de oorzaak bij de consument ligt

 • Zuperboer

  Welk onafhankelijk instituut meet al deze gegevens en hoe betrouwbaar is het meetnet?

 • Alco

  Voeding en uitstoot van de dieren salderen elkaar.
  Snap dat nou eens!!!!!

 • melkveehouder .

  Het uiteindelijke doel is dat vermogende investeerders de voedselproductie gaan beheersen en hier ook grof geld aan verdienen, maar boeren door overheidsbeleid gedwongen natuurbeheerder worden tegen marginale vergoeding.

  Niet voor niets wil WNF met boeren in gesprek. Naar mijn opvatting enkel om te polsen hoe murw ze inmiddels zijn c.q. of ze bereid zijn over te stappen naar een andere wijze van landbouw bedrijven.

 • el

  Er zal nog steeds een kundig persoon aanwezig moeten zijn om het vee te verzorgen, 24/7/365!

 • Bolder01

  Bruutus je hebt gelijk,, een consumemt vervuild vele malen meer dan dat de koeien doen, of varken kippen , die ruimen de rest produkten op en produceren geen plestiek zo zie ik dat

 • kanaal

  inkrimpen van het PBL is goed voor het klimaat

 • veldzicht

  De veestapel is de laatste 3 decennia nauwelijks gegroeid of sommige sectoren gekrompen,toen hoorde je nooit over milieu vervuiling door de veehouderij,nu hebben de boeren al voor honderden miljoenen uitgegeven aan milleumaatregelen en deugt er nog steeds helemaal niks.Volgens mij willen vele partijen zich alleen maar profileren of er aan te verdienen en dan zijn die vieze boeren een makkelijk slachtoffer zonder risico die aan te vallen.

 • Gat

  @melkveehouder ben het volkomen met je eens. Dat is het uiteindelijke doel. Dan hebben ze de macht over het belangrijkste voedselproductie. Wie luisterd krijgt eten, niet luisteren dan Mar honger.

 • farmerbn

  Kloppen die cijfertjes wel? 48 miljard lijkt mij weinig.

 • DJ-D

  Het water is nog niet schoon genoeg... gisteren nog iemand met een yachtje gesproken. Gebruikte nooit zn opvang veel te veel gedoe. Hij hakselde het wel netjes en dan ploep zo het water in. Doe echt waar gewoon eens dna testen en je weet waarom het niet 'schoon' is. Riooloverstorten watervogels bootjes. Biodiversiteit in een gemiddelde tuin, park bedrijventerrein onbeheere natuurgebied weleens gemeten?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.