Home

Achtergrond

Ondanks ruwvoertekort blijft bietenblad op het land

Oogsten van bietenblad vormt technisch geen probleem. In de praktijk zal daar ondanks ruwvoertekorten dit jaar weinig gebruik van worden gemaakt.

Vanwege mogelijke ruwvoertekorten is deze zomer het voeren van bietenblad aan melkvee weer eens geopperd. Vroeger werd bietenblad apart geoogst en aan koeien gevoerd. In 1933 werd bijvoorbeeld 47.480 hectare suikerbieten geteeld en dat leverde gemiddeld 23.000 kilo aan bietenblad en -koppen per hectare op. Het gros werd vers gevoerd, een deel werd ingekuild of ondergeploegd.

“In het droge jaar 1976 werd de helft van het bietenblad nog afgevoerd naar melkveehouders. Sinds 1990 gebeurt dat eigenlijk niet meer”, zegt Peter Wilting van het IRS, ook omdat er betere alternatieven zijn voor koeienvoer dan bietenblad, zoals bijvoorbeeld snijmais. “Bietentelers houden bovendien liever het bietenblad op hun percelen, want dat levert samen met de wortelresten per hectare gemiddeld 1.300 kilo organische stof op”, zegt Wilting. “Bovendien voorkomt het afvoer van nutriënten, zoals kalium en fosfaat, van een perceel.”

Apart oogsten bietenblad

“Het apart oogsten van bietenblad is technisch wel mogelijk, maar het is geen gangbare praktijk meer en het is ook de vraag of bieten nu nog voldoende blad hebben”, zegt Jan Hekking van Zonna, importeur van Grimme bietenrooiers. “Het gros van de nieuwe generatie rooiers heeft integraal klappers, waarbij het loof tussen de rijen wordt gelegd.”

De bietenrooiers zijn tegenwoordig zo uitgerust dat het bietenblad versnipperd achterblijft op het land. - Foto: Peter Roek
De bietenrooiers zijn tegenwoordig zo uitgerust dat het bietenblad versnipperd achterblijft op het land. - Foto: Peter Roek

Met oudere, smalle 3-rijige bietenrooiers is het loof wel apart te rooien en via een transportband in een kieper af te voeren. “Maar deze bietenrooiers worden niet meer gemaakt en verkocht vanwege de beperkte bietenrooicapaciteit. Op die manier werken, kost te veel, net als het ontbladeren in een aparte werkgang.”

Hekking verwacht geen toekomstbestendige vraag naar bietenblad. “Dit jaar is een uitzonderlijk droog jaar. Als we volgend jaar weer een normaal ruwvoerjaar hebben, praat niemand meer over het voeren van bietenblad aan koeien.”

Ook Dany Dielemans van Vervaet ziet weinig toegevoegde waarde in het apart oogsten van bietenblad. “De trend is om zo min mogelijk te koppen en alleen blad heeft weinig voederwaarde voor melkvee. De bietenopbrengst is dit jaar toch al lager, waardoor het voor bietentelers niet interessant is om dieper te koppen.”

Bietenblad geeft ongewenste melksmaak

De geschiktheid van bietenblad als koeienvoer valt tegen. Want het voeren van bietenblad aan melkvee kan volgens Wagenings onderzoek tot 6 uur na de opname ervan een onaangename smaak geven aan de melk.
Vanwege het hoge calciumgehalte is bietenblad ook minder geschikt om aan droge koeien te voeren. Vers bietenblad is wel prima voer voor jongvee, waarvoor dit jaar ook minder kuilvoer beschikbaar is.
De voederwaarde van vers bietenblad varieert van 850 tot 900 VEM. “Inkuilen van bietenblad met weinig bietenkop is eigenlijk niet interessant, want dan gaat te veel voederwaarde verloren”, zegt Dany Dielemans van Vervaet. “Het is een te nat product met een laag drogestofpercentage. Inkuilen met droge mais of inkuilen op een laag stro werkt wellicht beter, maar de voederwaarde blijft laag.”
In Wageningen bleek uit inkuilproeven met bietenblad en stro in 1982, 1983 en 1984 een flinke beperking van verliezen aan perssap en droge stof mogelijk. Het stro nam bij deze proeven gemiddeld 2,4 keer het eigen gewicht aan vocht op. Om bij een nat product als bietenblad al het vocht op te vangen, zou minstens evenveel stro als bietenblad (op drogestofbasis) moeten worden ingekuild. De voederwaarde van het ingekuilde product is laag, waardoor het alleen geschikt is voor jongvee of droogstaande koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.