Home

Achtergrond

Minder aanvoer schapen, slechte handel

Ondanks een geringere aanvoer verliep de schapenhandel op de wolveemarkt in Leeuwarden maar matig tot slecht. Het resulteerde in dalende prijzen voor ooilammeren en slachtschapen.

Een grote koper uit België was deze week niet aanwezig op de wolveemarkt in Leeuwarden. De handel was hierover vooraf gebriefd, zodat hierop ingespeeld werd door ook minder dieren mee te nemen naar de markt. Met een totaal aan 650 dieren was de aanvoer dan ook fors kleiner dan normaal. Desondanks werden ooien en oude schapen slecht verkocht.

De notering van de slachtschapen zakte nog eens € 5 naar € 86,50 tot € 124 per dier. Daarmee werd de prijsdaling van de afgelopen weken voortgezet. De prijsverlaging van deze week zorgt er zelfs voor dat de oude schapen minder opbrengen dan een jaar geleden.

Prijs ooien minder dan € 100 per dier

De prijs van de ooien duikt deze week tot onder de € 100 per dier. Daarmee ligt deze prijs ook onder het niveau van een jaar geleden. De prijsdruk is een gevolg van het feit dat er minder schapen zijn geslacht voor het Offerfeest. Daarnaast is er een behoorlijke concurrentie van het aanbod aan karkassen vanuit Engeland.

Wisselende kwaliteit lammeren

De handel in rammen verliep onveranderd rustig op een gelijkblijvend prijsniveau. Wel is het zo dat de kwaliteit van de lammeren nogal uiteenloopt, waardoor de spreiding in de prijzen navenant is.

Prognose: stabilisering in de prijzen.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vindt u in Boerderij op Maat:  

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.