Home

Achtergrond laatste update:25 sep 2018

Innovatiebox geldt alleen voor vennootschapsbelasting

VRAAG: Kan ik voor mijn kwekersrechten gebruik maken van de innovatiebox?

ANTWOORD: Ja, dat kan. De innovatiebox staat ook open voor kwekersrechten. Let wel op: de innovatiebox geldt alleen voor de vennootschapsbelasting. Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen er geen gebruik van maken.

►Voorwaarden voor Nederlandse innovatiebox zijn in 2017 aangescherpt

Bezit van octrooi of kwekersrecht

Door de innovatiebox zijn inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor slechts 20% belastbaar, zodat voor dergelijke inkomsten in de praktijk niet het gangbare vennootschapsbelastingtarief van 25% geldt, maar een verlaagd effectief tarief van 5% in 2017 en 7% in 2018. Hiervoor moet wel aan voorwaarden worden voldaan, waaronder het bezit van een S&O-verklaring, octrooi of kwekersrecht. Daarnaast moet eerst een drempelbedrag, ter grootte van de voortbrengingskosten, worden ingelopen voordat van dit belastingvoordeel kan worden geprofiteerd. Om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan, zijn de voorwaarden voor Nederlandse innovatiebox in 2017 aangescherpt.

Of registreer je om te kunnen reageren.