Home

Achtergrond

Brits plan ziet voedselproductie over het hoofd

Het voorgestelde nieuwe Britse landbouwbeleid na de brexit oogst forse kritiek in eigen land.

Het voorgestelde Britse landbouwbeleid ná de brexit gaat volledig voorbij aan het veiligstellen van de voedselproductie. Er staan geen maatregelen in om de concurrentiepositie van de boer te versterken, de wisselvalligheid op agrarische markten het hoofd te bieden of problemen met supermarkten of elders binnen de keten op te lossen.

Dat stelt de National Farmers Union (NFU) in reactie op het gisteren door minister Michael Gove van plattelandszaken onthulde nationale landbouwbeleid. “De plannen zijn dan ook ver onder onze verwachtingen”, zegt NFU-voorzitter Minette Batters.

Minister wil boeren financieel steunen op basis van wat ze doen voor milieu, natuur of landschap

Volgens de voorstellen ontvangen Britse boeren nog tot eind 2020 de GLB-toeslagrechten, maar wordt die steun op basis van hectares vervolgens tot 2027 afgebouwd. Minister Gove wil de boeren dan financieel steunen op basis van wat ze doen voor milieu, natuur of landschap.

Batters: “Als wij boeren ons land van voldoende voedsel moeten voorzien, dan moet er ook het juiste financiële en politieke kader zijn om dat op een concurrerende en wisselvallige markt te kunnen doen.”

Sprong in het duister

Haar collega Glyn Roberts van de kleinere Farmers Union of Wales stelt meer principiële vragen: “Dit is een volstrekte sprong in het duister en het is een gevaarlijke sprong. Zoiets als dit is nog nooit eerder in de wereld geprobeerd en we hebben geen idee wat de economische gevolgen van zo’n regeling zijn. Er zijn ook grote vraagtekens over de wetmatigheid onder WTO-regels.”

Geen ingrijpende beslissingen voordat we begrijpen hoe het economische landschap er na de brexit uit gaat zien

“Wij vinden dat dit soort ingrijpende beslissingen niet gemaakt moeten worden voordat we volledig begrijpen hoe het economische landschap er na de brexit uit gaat zien. We springen in het onbekende met potentieel catastrofale gevolgen voor de voedselproductie, de boerengezinnen en de plattelandsgemeenschap.”

De Britse varkenshouderij: zeugen lopen buiten in dynamische groepen.
De Britse varkenshouderij: zeugen lopen buiten in dynamische groepen.

Kansen voor varkenssector

De bond van varkenshouders, National Pig Association, ziet echter interessante kansen: Het uitgangspunt van overheidsgeld voor overheidsdoelen spreekt de bond aan.

“Dat biedt mogelijk steun voor de verbetering van gezondheid en welzijn op varkenshouderijen en voor de investeringen in gebouwen, materieel en technologie. Daardoor is het mogelijk om de productiviteit op te voeren en betere milieuprestaties te leveren. De varkenssector kan ook profijt hebben van de financiële steun voor nieuwkomers en voor onderzoek”, zegt directeur Zoe Davies.

“Maar de details moeten nog ingevuld worden en als sector – die het tot nu toe zonder toeslagrechten doet – zullen we met het ministerie samenwerken om de voordelen naar de varkenshouders te brengen.”

Onduidelijkheid over landbouwbudget

De Britse boerenorganisaties laken het feit dat de regering nog altijd niet aangeeft hoe groot het toekomstige budget voor het landbouwbeleid zal zijn. Minister Gove zegt wel dat hij met meerjarenplannen wil werken om boeren zekerheid te bieden, maar vertelt niet hoeveel geld hij daarvoor over heeft.

Goede zaak dat we met deze voorstellen weer wat meer uit de schaduw van het EU-landbouwbeleid komen

“Het behouden of zelfs opvoeren van het landbouwbudget blijft voor ons een rode lijn”, zegt voorzitter Andrew McCornick van de National Farmers Union of Scotland. “Het is echter wel goed dat we met deze voorstellen weer wat meer uit de schaduw van het EU-landbouwbeleid komen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.