Home

Achtergrond 4 reacties

ChristenUnie wil btw-tarief als stuurmiddel

Het kabinet was nog niet voor aanpassingen van het btw-tarief ten behoeve van duurzame productie. Een ChristenUnie-gedeputeerde probeert het opnieuw.

Boeren zitten vast in een systeem van een hoogproductieve, internationaal concurrerende en economische zeer efficiënte sector. Dat concludeerde het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) recent in een onderzoek naar de vraag waarom boeren de omslag naar een ander landbouwsysteem niet zomaar kunnen maken.

Btw-vrijstelling voor bio en natuurinclusief

Om te kunnen overstappen naar een andere productiewijze moeten boeren een betere prijs krijgen voor deze producten, vindt de Groningse landbouwgedeputeerde Henk Staghouder (ChristenUnie). De maatschappelijke kosten – zoals de kosten voor het verbeteren van de biodiversiteit – moeten worden doorberekend in de prijs van het product. Volgens de gedeputeerde kan dit echter niet aan de markt worden overgelaten en is overheidsingrijpen noodzakelijk.

Biologische groentes in de supermarkt.
Biologische groentes in de supermarkt.

Staghouder gooit in een opiniestuk in dagblad Trouw de knuppel maar gewoon in het hoenderhok: “Stel agrariërs die biologisch en natuurinclusief boeren vrij van btw. Laat de 6 procent btw op biologische en natuurinclusieve producten vervolgens als reële toegevoegde waarde naar deze boeren terugvloeien. Dan krijgen zij meer financiële waardering voor het duurzaam produceren”, vindt Staghouwer.

Suikertaks in Groot-Brittannië

De suggestie om biologische landbouw vrij te stellen van btw is niet nieuw. Belastingmaatregelen als btw-tarieven en accijnzen kunnen worden ingezet om consumenten te motiveren tot een gezonder eetpatroon.

‘Na de invoering van de suikertaks in Groot-Brittannië pasten producenten hun recept aan en daalde de suikerconcumptie’

Onderzoekers noemen fiscale maatregelen ook regelmatig als overheidsinstrument om in te grijpen in de voedselketen. Zo blijkt de suikertaks in Groot-Brittannië een succes. Producenten pasten hun recept aan en de suikerconsumptie daalde.
De vraag is of het aanpassen van het ‘recept’ ook werkt in de landbouw. Het PBL verwacht dat een hoger btw-tarief op dierlijke eiwitten als vlees en zuivel geen milieuwinst zal opleveren omdat de Nederlandse productie vooral gericht is op het buitenland.

Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) gebruikt dit argument ook om het voorstel van GroenLinks, SP en PvdD om het btw-tarief op groente en fruit niet te verhogen af te wijzen. Bovendien zou een nultarief niet mogelijk zijn vanwege EU-regelgeving.

Wisselgeld voor dividendbelasting

De oproep van Staghouder legt minister Schouten het vuur weer aan de schenen. Haar partij is voorstander van aanpassingen van het btw-tarief, maar regeringspartijen VVD en CDA zijn hier fel op tegen.

‘Het regeerakkoord biedt voorzichtig ruimte voor de maatregelen die Staghouder oppert’

In het regeerakkoord staat echter wel een klein zinnetje. Bij het hervormen van het belastingstelsel wordt gesproken over ‘verdere vergroening van het belastingstelsel’. Daar zouden maatregelen zoals Staghouder oppert prima onder geschoven kunnen worden.

Wellicht kan dit mooi als wisselgeld fungeren voor de meningsverschillen over de dividendbelasting. Daar dachten de regeringspartijen oorspronkelijk ook iets anders over.

Laatste reacties

 • Hogman1

  Op nonactief zetten die dissident

 • farmerbn

  Wat is bio en wat is natuurinclusief?

 • Henk.visscher

  Laten ze eerst de lopende zaken maar eens afhandelenfosfaatbezwaren, verlenging mest uitrijden en ga zo maar door , in plaats van met onzinnige dingen te komen

 • Schrauwen Landbouw

  Als de consumptie van suiker verminderd moet worden, waarom is dan de productiebeheersing afgeschaft?

Of registreer je om te kunnen reageren.