Home

Achtergrond 3 reacties

Alle droogtemaatregelen op een rij

Boeren mogen langer mest uitrijden, krijgen meer tijd voor vernieuwing van grasland en inzaai van vanggewassen om de droogteschade op te vangen.

Boeren mogen definitief langer mest uitrijden in verband met de droogte. Ook komt er meer tijd om grasland opnieuw in te zaaien, vanggewassen mogen ook later worden gezaaid en bij de voorwaarden voor vergroeningsmaatregelen wordt rekening gehouden met overmacht. Dat heeft minister Schouten van LNV op 23 augustus aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste aanpassingen staan hieronder nog eens opgesomd met verwijzingen naar de website van RVO.nl:

Langer uitrijden van dierlijke mest

 • Op bouwland op elke grondsoort tot en met 15 september;
 • Voor grasland op zand- en lössgrond tot en met 15 september;
 • Voor grasland op klei- en veengrond tot en met 30 september.

Voorwaarden bouwland:

 • Alle soorten dierlijke mest.
 • Uiterlijk 17 september een groenbemester of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 inzaaien of er moeten in het najaar bloembollen worden geplant. Op zand- en lössgrond mogen alleen gewassen als groenbemester worden gebruikt die na de teelt van mais als vanggewas zijn toegelaten. Het gaat dan om gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

Voorwaarden grasland:

 • Alle soorten dierlijke mest;
 • Rekening houden met extra stikstof die door de droogte nog in de bodem kan zitten. Na een drijfmestgift en voldoende regenval kan gras veel nitraat opnemen en dat kan het gevaar opleveren op nitrietvergiftiging bij koeien. Het advies is om op gras dat wordt beweid minder te bemesten dan op gras dat gemaaid wordt.

Langer grasland vernieuwen

Het scheuren van grasland voor grasland is vanwege de droogte langer toegestaan:

 • Op klei- en veengrond mag scheuren tot en met 30 september, uiterlijk 1 oktober opnieuw met gras inzaaien;
 • Op zand- en lössgrond mag tot en met 20 september worden gescheurd, uiterlijk 21 september opnieuw met gras inzaaien.

Voorwaarden:

 • Het scheuren van het grasland moet in alle situaties tenminste 7 dagen vooraf worden gemeld bij RVO.nl;
 • Voor derogatiebedrijven op zand en löss geldt ook in deze situatie de korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per hectare gescheurd grasland.

Vanggewas na mais later inzaaien

Het verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond mag later ingezaaid worden als de mais eerder is geoogst vanwege de droogte. Er komt een algemeen uitstel van de inzaaiverplichting tot en met 17 september 2018. Dergelijke vanggewassen worden niet gezien als groenbemester waarop bemesting mogelijk is. Bemesting is dan ook niet toegestaan.

Geen korting op vergroeningspremies

Boeren die door de droogte niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen zullen hiervoor niet gekort worden op hun premies. Ministers Schouten van LNV heeft daarover afspraken gemaakt met EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Boeren kunnen in dit soort situaties een beroep doen op overmacht:

 1. Door droogte lukt inzaai van vanggewassen niet voor 15 oktober;
 2. Een ingezaaid EA-vanggewas ontkiemt niet of slecht;
 3. Het hoofdgewas kan door de droogte pas na 15 oktober geoogst worden;
 4. De aanhoudperiode van 8 weken voor het vanggewas blijkt niet mogelijk;
 5. Maaisel van EA-akkerranden wordt gebruikt als veevoeder of EA-akkerranden worden begraasd vanwege (dreigend) tekort aan veevoeder.

Op RVO.nl wordt aangegeven hoe boeren hun beroep op overmacht moeten opgeven.

Vanggewassen als veevoer mag

Boeren die de komende weken gebruiken om veevoer te telen zouden in de knel kunnen komen met EU-vergroeningsregels, dat is met dezelfde afspraak ondervangen. Vergroeningspremies worden dan wel gewoon betaald. Voorwaarde is dat er tijdens de verplichte aanhoudperiode van 8 weken voldoende grondbedekking van het vanggewas over blijft. Meer informatie over de voorwaarden staat op RVO.nl.

Overbruggingskrediet en uitstel betalen belasting

Eerder aangekondigde maatregelen zijn inmiddels uitgewerkt. De verklaring over de uitbetaling van betalingsrechten voor het makkelijker verkrijgen van overbruggingskrediet is beschikbaar op RVO.nl.

Boeren en tuinders kunnen bovendien uitstel aanvragen voor het betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

Meer informatie op RVO.nl

Mede-auteurs: Lydia van Rooijen en Mariska Vermaas

Laatste reacties

 • kiepel

  Beste Wim Esselink. Na maïs mag geen mest.
  Na de maisoogst is aansluitend een vanggewas verplicht.
  Ook al mag het vanggewas nu op een latere datum, dan zorgt het woord aansluitend toch voor een mestverbod.

 • JKag

  Moet je de maïs er voor 17 september er al af hebben dan?, ik dacht dat ze het eerder hadden over 15 oktober en dat in 2019 het 1 oktober zou worden voor het vanggewas inzaaien. Of bedoelen ze alleen de verdroogde maïs die er al af is?

 • Alco

  Je moet het wel als kleine kinderen 7 dagen van tevoren melden bij het RVO.
  Zielige vertoning:
  Elke dag worden er miljarden liters olie uit de bodem getrokken. Maar waar maakt men zich zorgen over!!!
  Dat de boer zijn bouwvoor niet goed behandeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.