Home

Achtergrond

Zuinig antibioticumgebruik vermindert resistentie

Een nieuwe onderzoeksmethode waarbij álle DNA in de mest wordt bekeken, geeft meer inzicht in de relatie tussen antibioticagebruik en resistentie.

Een terughoudend gebruik van antibiotica zorgt voor minder resistentie onder alle bacteriën in de darm van varkens en kuikens. Dat blijkt uit de resultaten van een Europees onderzoek naar antibioticaresistentie. “Door gebruik te maken van een nieuwe onderzoeksmethode waarbij alle DNA in de mest wordt bekeken, krijgen we meer inzicht in de relatie tussen het antibioticagebruik en resistentie”, zegt Dik Mevius, senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research.

Mest van meer dan 9.000 varkens en kuikens bekeken

De onderzoekers namen de mest van meer dan 9.000 varkens en kuikens van 181 varkens- en 178 vleeskuikenbedrijven onder de loep. Daarbij bekeken ze alle DNA wat in de mest aanwezig was. Dat is een nieuwe manier om resistentie onder bacteriën te onderzoeken. Tot nog toe werd alleen naar resistentie in een specifieke bacterie gezocht, bijvoorbeeld E-coli, voor één antibioticum, bijvoorbeeld colistine.

Hygiëne en bio-security van invloed op resitentie darmbacteriën

Naast de invloed van antibiotica spelen ook hygiëne en bio-security een rol bij resistentie onder darmbacteriën. Dat betreft deels resistentie tegen antibiotica die niet aan varkens en kippen zijn gegeven, zoals linolezid-resistentie. “Dat duidt op het optreden van kruiseffecten”, zegt Mevius. En het blijkt dat bij varkens meer resistente bacteriën in de mest zitten en dat bij vleeskuiken meer verschillende resistentiegenen voorkomen. Ook blijkt dat er verschil zit tussen landen. Dat is gerelateerd aan een ander gebruik van antibiotica.

Groot Europees resistentie-onderzoek

Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Microbiology. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter Europees onderzoek, het Effort-project (Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission). Deze gegevens worden gebruikt om te onderzoeken welke bedrijfsfactoren bepalend zijn voor het optreden van resistentie. Ook volgen nog gegevens over kalkoenen, kalveren, vissen, vlees en mensen die werkzaam zijn in de veehouderij. Eind november vindt de slotconferentie plaats van het project in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

Foto

  • Vleeskuikens. Onderzoek van alle DNA in mest geeft meer inzicht in antibioticaresistentie. - Foto: Galama Media

    Vleeskuikens. Onderzoek van alle DNA in mest geeft meer inzicht in antibioticaresistentie. - Foto: Galama Media

Of registreer je om te kunnen reageren.