Home

Achtergrond 3 reacties

ZLTO: Provincie stelt onaanvaardbare eisen aan boeren

Een klein tafeltje in de voortuin van de kalverhouderij van Lian Mathyssen in Baarle Nassau met daarvoor een aantal strobalen voor de toehoorders. Dat was de locatie waar ZLTO-voorman Hans Huijbers en advocate Marieke Toonders toelichting gaven op de rechtszaak die ZLTO en 9 boeren aanspannen tegen de provincie Noord-Brabant.

De inzet is: de provinciale Verordening natuurbescherming moet van tafel. De eisen die Brabant oplegt aan boeren zijn oneerlijk en onbetaalbaar, stelt ZLTO. “Dit provinciale beleid wordt een sociale ramp voor het platteland. Alleen dit jaar hebben tot nu toe al 80 jonge boeren besloten het bedrijf toch niet over te nemen van hun ouders. Allemaal een gevolg van het Brabantse beleid.”

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers licht de reden van de rechtszaak tegen Brabant toe. Links naast hem advocate Marieke Toonders. - Foto: Peter Roek
ZLTO-voorzitter Hans Huijbers licht de reden van de rechtszaak tegen Brabant toe. Links naast hem advocate Marieke Toonders. - Foto: Peter Roek

Het was niet geheel toevallig dat op een kalverhouderij de bijeenkomst was gepland. “Deze kalverhouderij is typisch zo’n voorbeeld van een bedrijf dat door de Brabantse regels klem zit”, zegt Huijbers. “Ze moeten voor 2022 hun stal aanpassen, maar hoe is volstrekt onduidelijk. Er zijn nog helemaal geen erkende systemen voor kalverhouderijen. Dus de provincie eist iets dat niet kan, dat is in onze ogen onaanvaardbaar.”

‘Onmogelijke en onduidelijke positie’

Wat kalverhoudster Lian Mathyssen met haar stallen moet weet ze niet. Op het bedrijf staan 2 gekoppelde stallen, één uit 1988 en één uit 2006. De oude stal is jaren geleden al van asbest ontdaan.

Lian Mathyssen (59) met zoon Rik (28) in de kalverenstal waarvan onduidelijk is hoe die aangepast moet worden. - Foto: Peter Roek
Lian Mathyssen (59) met zoon Rik (28) in de kalverenstal waarvan onduidelijk is hoe die aangepast moet worden. - Foto: Peter Roek

Mathyssen: “We zullen om aan de regels te voldoen moeten werken met luchtwassers op de stallen. Maar we kunnen geen vergunning aanvragen want er zijn geen gecertificeerde systemen voor kalverhouderijen. We zitten in een onmogelijke en onduidelijke positie. We weten niet wat we moeten doen.” Mathyssen heeft ook geen idee of haar stal nu helemaal aangepast moet worden of niet omdat het uit een oude en nieuwere stal bestaat. De kalverhoudster is overigens zelf geen partij in de rechtszaak. “We hebben daar helemaal niet over nagedacht, maar we steunen de rechtszaak wel. Daarom dat we ons bedrijf nu ook open stellen voor deze bijeenkomst.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens Hans Huijbers is ZLTO doordrongen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. “We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en rol. Daarom hebben we destijds ook meegewerkt aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en waren we ook partij in het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’ om uiterlijk in 2028 alle stallen op orde te hebben. Met als resultaat een uitstootreductie van 50%. We zitten nog steeds goed op koers dat te bereiken.”

‘Er is in een keer het idee dat er teveel stikstofuitstoot is en het allemaal sneller moet. Dat dit de sector vele miljoenen kost is blijkbaar niet relevant’

De ingreep die de provincie vorig jaar heeft gedaan door te kiezen voor een versnelde verduurzaming van de veehouderij vindt Huijbers dan ook onbegrijpelijk. “Het leek opeens wel bijltjesdag! Er is in een keer het idee dat er teveel stikstofuitstoot is en het allemaal sneller moet. Overleggen was niet mogelijk. Dat dit de sector vele miljoenen kost is blijkbaar niet relevant.”

De reden dat nu pas de dagvaarding is uitgegaan naar de provincie heeft te maken met het vele werk die de voorbereiding van de rechtszaak met zich meebracht.

Juridisch onhoudbaar

Volgens de dagvaarding zijn er legio argumenten om de provinciale Verordening natuurbescherming onderuit te halen. “We hebben de zaak opgezet aan de hand van 9 boerenbedrijven die nu klem zitten”, zegt Marieke Toonders advocaat bij Linssen CS Advocaten in Tilburg. “Al deze individuele gevallen hebben we in de dagvaarding met de bijlagen uitgewerkt om aan te tonen dat dit beleid van de provincie onrechtmatig is en juridisch onhoudbaar.” Met deze 9 voorbeeld bedrijven hoopt Toonders de rechter te overtuigen dat de problematiek geldt voor de hele sector. Ze verwacht dat de eis om de Verordening natuurbescherming buitenwerking te stellen en onverbindend te verklaren door de rechtbank toegewezen zal worden.

‘Juridische grondslag ontbreekt’

Volgens Toonders ontbreekt aan de versnelde verduurzaming van de provincie de juridische grondslag. “Het plan is gepresenteerd als zijnde in het belang van de natuur. Dat is echter helemaal niet aan de orde. Want de provincie heeft meteen aangegeven dat de ‘gewonnen’ stikstofruimte weer ingezet zal worden in het – niet agrarische – bedrijfsleven.”

Ook het feit dat alleen extra eisen aan de landbouw worden gesteld zit ZLTO dwars. Huijbers: “Onze sector is maar verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot. Toch blijven andere sectoren buiten beeld, onbegrijpelijk!”

In strijd met gemaakte afspraken en eigendomsrecht

Een ander argument in de dagvaarding van ZLTO is dat Brabant eenzijdig gemaakt afspraken opzegt. Toonders: “Het is in strijd met gemaakte afspraken rondom het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’, daarin waren partijen overeengekomen in 2028 50% reductie te realiseren.”

‘Er moet een ‘fair balance’ zijn tussen algemeen belang en individueel belang, dat is hier helemaal zoek’

Ook tast het beleid van de provincie volgens de advocate het eigendomsrecht van boeren aan. Toonders: “De versnelde verduurzaming van de veehouderij vergt exceptionele investeringen van veehouders. Dat is inmenging in het eigendom. Er moet een ‘fair balance’ zijn tussen algemeen belang en individueel belang, dat is hier helemaal zoek. De ingreep moet noodzakelijk zijn er daar is grote twijfel over.”

Meetstation Vredepeel onbetrouwbaar

Om de einddatum van 2028 naar voren te halen naar 2022 heeft de provincie zich gebaseerd op onjuiste ammoniakmetingen in het buitengebied, volgens ZLTO. Toonders: “De uitkomsten van ammoniakmeetstation Vredepeel zijn niet representatief. De uitkomsten van de metingen zijn zwaar vertekend door de aanwezigheid op korte afstand van een pluimveehouderij, bovendien worden er in de buurt ook nog eens mestproeven gedaan. Dat vertekent de uitstoot enorm en heeft niets te maken met de werkelijkheid. Bovendien is het het is het enige meetpunt in het buitengebied waar de provincie het nieuwe beleid aan heeft opgehangen.”

Geen oog voor innovatie

Wat Huijbers het meest dwars zit in het gebrek aan daadwerkelijke aandacht voor innovaties van het provinciebestuur. “De provincie predikt alsmaar hoe duurzaam ze bezig zijn, maar in werkelijkheid doen ze helemaal niets aan innovatie. Ze stimuleren helemaal niets. Het enige wat ze met dit beleid bereiken is schaalvergroting, iets waarvan ze zeggen juist niet te willen.”

Langdurig traject

Wanneer de zaak voor de rechtbank Oost-Brabant zal dienen is nog onduidelijk. Toonders: “Ik denk dat de provincie wel enige maanden nodig heeft te reageren op de honderden pagina’s dagvaarding. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum plannen.”

Laatste reacties

  • koestal

    De boeren worden steeds belazerd !

  • farmerbn

    Succes. Ook meteen al het contact met de provincie boycotten. Dus geen lunches, vergaderingen en afspraken met de provincie. Laat het ze maar voelen dat het menes is.

  • koestal

    Een tsunami aan regels ,daar worden boeren mee opgezadeld !

Of registreer je om te kunnen reageren.