Home

Achtergrond 1 reactie

Plattelandsgevoel zit nieuwe topman LNV in de genen

Johan Osinga (1962) is geen boer en ook geen boerenzoon. Maar zijn liefde voor de landbouw en het platteland heeft hij in de genen meegekregen.

De nieuwe directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ging vroeger tijdens de vakanties liever naar de akkerbouw- of melkveebedrijven van zijn ooms en tantes in Friesland, dan dat hij met zijn ouders meeging naar Spanje of Frankrijk. Hij studeerde cultuurtechniek in Wageningen.

Johan Osinga. - Foto: Provincie Overijssel
Johan Osinga. - Foto: Provincie Overijssel

Osinga, nu nog hoogste ambtenaar in de provincie Overijssel, werd vorige week door het kabinet benoemd in zijn nieuwe functie, ongeveer op de dag dat hij op het provinciehuis in Zwolle een nieuwe baas kreeg. Andries Heidema werd als Commissaris van de Koning in Overijssel geïnstalleerd.

Is dat niet het verkeerde moment om te vertrekken?

Osinga: “Je kunt ook zeggen dat het juist een goed moment is. Nu kan de Commissaris zelf een opvolger voor mij zoeken voordat de nieuwe collegeperiode begint. En daarbij komt dat we in Overijssel een heel goed team hebben, dat goed zonder mij kan.”

Hebben ze u niet gevraagd om toch nog even te blijven?

“Ze hebben het nog wel eventjes geprobeerd. Maar ik heb niet voor niets mijn vinger opgestoken voor zo’n uitdagende baan. Toen deze plek kwam, ben ik er vol voor gegaan.”

Wat is er zo uitdagend aan de functie van directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

“Nu komen we op de inhoud, waar ik het eigenlijk nu nog niet over wil hebben. Maar de verbinding landbouw en natuur en ook de innovatie in de visserij zijn urgente dossiers om mee aan de slag te gaan.”

U schrijft niet mee aan de landbouwvisie van de minister?

“Nee. Dat doet mijn collega Marjolijn Sonnema. Mijn portefeuille is Natuur, Visserij en Landelijk gebied.”

U bent gemeenteraadslid geweest voor de VVD in Wageningen. Speelt uw VVD-lidmaatschap nog een rol bij uw benoeming?

“Nee, dat heeft geen enkele rol gespeeld en dat mag ook niet. Ik stel me volkomen in dienst van de minister en het ministerie. Daar speelt mijn politieke voorkeur geen rol. Dat hoort ook zo in mijn functie.”

En u staat niet op lijstjes van de VVD om in de toekomst nog een bestuurlijke politieke rol te vervullen?

“Ha ha. Nee, ik sta niet op die lijstjes. Dat is niet mijn ambitie.”

Eén reactie

  • farmerbn

    Je hebt liefde en je hebt haat. Hoge ambtenaren die liefde hebben voor boeren en de landbouw zijn volgzame ambtenaren die trouw de minister dienen (zoals het hoort). Andere hoge ambtenaren die de boeren en de landbouw haten misbruiken mijns inziens wel hun positie en pakken de boeren waar ze kunnen. Blijkelijk is haat sterker dan liefde. Mooi dat Osinga liefde voelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.