Home

Achtergrond 7 reactieslaatste update:12 jul 2018

Klimaatakkoord: een uitdaging, maar te doen

De klimaatdoelen voor de landbouw in 2030 zijn te doen, maar er is nog veel onduidelijk. Daardoor blijft de reductie van 3,5 megaton CO2 een uitdaging.

De doelstellingen voor de landbouw in de eerste klimaatplannen zijn volgens LTO ‘te doen’. “Natuurlijk blijft het een uitdaging,” vertelt Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie bij LTO.

Namens de boerenbelangenbehartiger zat Van Zelderen aan de tafel Landbouw en Landgebruik tijdens de onderhandelingen. “Het proces is goed verlopen. De opdracht van minister Eric Wiebes was vooral een tonnenjacht: waar kunnen we die uitstoot zoveel mogelijk vandaan halen.”

Ook andere kwesties op bord boer

Voor de landbouw ligt de kwestie ingewikkelder. “Boeren hebben meer opgaves op hun bord liggen, naast het klimaat zijn er ook de kwesties als biodiversiteit, waterkwaliteit en bodemgezondheid. Dat kan elkaar versterken. Het klimaat is nu urgent, maar ook andere factoren in de landbouw kunnen hiervan profiteren.”

Een voorbeeld is de warme sanering van de varkenshouderij. Volgens de berekeningen kan hiermee 0,3 megaton CO2-equivalenten aan methaan gereduceerd worden. “Dat plan was in eerste instantie niet om klimaatdoelen te halen, maar helpt wel mee.”

‘Onze sector is een van de eerste die last heeft van klimaatverandering‘
NAJK-voorzitter Andre Arfman

De NAJK is positief over deze eerste stap. Voorzitter Andre Arfman vertelt: “Landbouw wordt vaak aangewezen als een van de veroorzakers, maar onze sector is een van die eerste die last heeft van de klimaatverandering. Daarom zijn we blij dat er nu een akkoord op hoofdlijnen is.”

Of de voorgenomen doelstellingen haalbaar zijn, vindt Arfman moeilijk te beoordelen. “Het zijn technische oplossingen in biologische professen. Wat de het resultaat van technische maatregelen zijn, is dus lastig te voorspellen.”

Perspectief voor jonge boeren

Wat Arfman voor de jonge boeren belangrijk vindt, is perspectief. “De toekomst voor jonge boeren mag er niet op achteruitgaan. Als het niet lukt om de klimaatdoelstellingen te halen, mogen boeren daar niet op worden afgestraft omdat maatregelen niet het gewenste resultaat geven.”

Als laatste is het kostenplaatje een belangrijk punt. “Duurzaamheidsmaatregelen moeten worden gestimuleerd, maar de kosten moeten zich wel terug betalen. Subsidies kunnen helpen om duurzame investeringen rendabel te maken.”

NMV ‘niet blij’ met akkoord

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is volgens voorzitter Harm Wiegersma ‘niet blij’ met de eerste plannen in het klimaatakkoord. Een verder inhoudelijke reactie kan hij nog niet geven. De vakbond beraadt zich nog op een statement.

NAV: groenbemesters zaaien en minder ploegen

Voor de akkerbouw is een reductie van 0,5 Mton genoteerd. “Vergeleken met de cijfers van 1990, zijn we er al bijna,” zegt Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). “Akkerbouwers dragen bij aan de klimaatdoelen doordat de gewassen CO2 uit de lucht halen. We kunnen die CO2 wel vastleggen in de bodem, dan moet je alles wat je verbouwt onderwerken. Maar dat kan natuurlijk niet.”

Akkerbouwers kunnen volgens De Jong hun steentje aan de klimaatdoelen bijdragen door beter te kijken naar hun werkwijze. “Groenbemesters zaaien en minder ploegen. Veel akkerbouwers doen het al, want dat is beter voor de bodem. Het is nu zaak om te kijken wat de winst van deze maatregelen is.”

POV: haalbaarheid plannen nog doorrekenen

Voor de varkenssector wordt 0,3 Mton aan methaanreductie toegeschreven, via de saneringsplannen. POV-voorzitter Ingrid Jansen zegt nog geen uitspraken te kunnen doen of deze reductie haalbaar is. “De plannen moeten nog doorgerekend worden.”

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Ga dr maar van uit dat dit een eerste stap is om aan te wennen en enthousiasme te kweken. Vervolgens gaan ze alsnog de veestapel proberen te decimeren.

 • farmerbn

  De reactie van de NMV is slimmer dan die van LTO en NAJK.

 • mtseshuis

  Tjonge jonge nog aan toe, klimaatdoelen toejuichen en gelijk over kostenplaatje beginnen en subsidies: Te triest om waar te zijn! We moeten juist van de subsidies af en die hele hype over landbouw en klimaat is er 1 van domoren. Landbouw is al duurzaam en moet gevrijwaard worden van deze papieren onzin! Alleen dan hebben jonge boeren toekomstperspectief!

 • DJ-D

  LTO heeft in ieder geval weer wat te doen. Allerlei projectgroepjes die potjes op kunnen maken. Contributieinkomsten moeten ze het toch niet meer van hebben.

  Gewoon meer mest en minder kunstmest. Daar heb je wat aan. Maar ja.

 • jan1953

  lto vinden alles meevallen waardeloos zootje ze drinken een glas en doen een plas

 • koestal

  De boeren van Nederland moeten het klimaat redden,de rest van Nederland doet niet mee,behalve een intentie verklaring tekenen en verder niets[Schiphol]

 • koestal

  Goedkoop vliegen en autorijden en geen Co2 reduceren ,dat is wat de burger wil. De overheid wijst maar steeds naar de landbouw als milieuvervuiler en crimineel.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.