Home

Achtergrond 12 reacties

Geleidelijke CO2-reductie voor landbouw

De hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn duidelijk, maar details moeten nog verder uitgewerkt. De bijdrage aan de CO2-reductie zal geleidelijk gaan.

De hoofdlijnen van het klimaatakkoord op landbouwgebied zijn duidelijk. Met maatregelen op het gebied van veevoer, betere stalsystemen voor de melkveehouderij om emissies te voorkomen, en de voorgenomen plannen voor de warme sanering varkenshouderij moet de veehouderij de klimaatdoelen voor 2030 halen.

Op het gebied van grondgebruik moet vooral CO2-reductie worden gerealiseerd door het vernatten van veenweidegebieden en het binden van CO2 in de bodem door minder intensieve grondbewerking of binding in vegetatie door meer bebossing.

De CO2-reductie via landgebruik is volgens Pieter van Geel, voorzitter van de klimaattafel voor landbouw, ‘terra incognita’ (onbekend terrein, red.). “Niet als het gaat om de potenties van opslag van koolstof in de bodem of om de potenties van opslag van koolstof in de gewassen en het tegengaan van de afbraak van veen. Maar het ontbreekt bijna volledig aan het verspreiden van kennis, normstelling, kaders en protocollen om resultaten te meten en te borgen en de aanpak en verdienmodellen staat nog in de kinderschoenen”, aldus Van Geel.

Minder dierlijke eiwitten

Aanpassingen van het voedselbeleid moeten ook bijdragen aan de klimaatdoelen. Afgesproken is dat de voedselverspilling gehalveerd moet worden en dat de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in het voedselpatroon moet verschuiven van 60-40 naar 40-60. Dit wordt gerealiseerd op basis van vrijwilligheid, met een motiverend beleid.
Op het gebied van energie is in de landbouw ook winst te behalen, bijvoorbeeld door energiebesparing bij landbouwvoertuigen door minder zware grondbewerking toe te passen en de capaciteit van de trekker aan te passen aan de werkzaamheden. Ook zijn er in de landbouw veel mogelijkheden voor de productie van duurzame energie uit wind en zon.

Via de bodem en met het stimuleren van energiebesparing en inzet van duurzame energie kan in de zuivelketen 0,8 Mton CO2-reductie worden gerealiseerd. - Foto: Koos Groenewold
Via de bodem en met het stimuleren van energiebesparing en inzet van duurzame energie kan in de zuivelketen 0,8 Mton CO2-reductie worden gerealiseerd. - Foto: Koos Groenewold

Alle maatregelen moeten er voor zorgen dat er vanuit de landbouw in 2030 3,5 Megaton minder CO2-equivalenten worden uitgestoten. De deelnemers van het klimaatakkoord staan achter de afspraken. “Er is niemand boos weggelopen en iedereen onderschrijft de doelstelling van reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030”, aldus Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad. Toch is er kritiek op de voorstellen. Vooral voor landbouw zouden ze te voorzichtig zijn.

‘Je kunt in de landbouw niet de productie op peil houden en zeggen dat we het even heel anders gaan doen’

Pieter van Geel, voorzitter van de klimaattafel voor landbouw
Van Geel zegt dat ingrijpen in de landbouw anders is dan bij energie of mobiliteit. “In plaats van op olie gaan we op elektriciteit rijden, in plaats van energie produceren met olie, gaan we dat met wind doen. Maar de productie blijft. In de landbouw is dat anders. Daar kun je niet de productie op peil houden en zeggen dat we het even heel anders gaan doen”, zegt Van Geel.

Geleidelijk traject

De inzet voor de landbouw is dan ook een geleidelijk traject, waarbij maatregelen worden genomen in het gewone investeringsritme van ondernemers. De grootste uitdaging is volgens Van Geel om de langetermijnambities te koppelen aan de korte termijn. Op de korte termijn is mestvergisting bijvoorbeeld aantrekkelijk, maar op de lange termijn met als doelstelling grondgebondenheid is het de vraag of mestvergisting verstandig is.
De plannen worden dit jaar verder uitgewerkt en moeten leiden tot een echt akkoord eind dit jaar.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Dus de sojaschroot bierborstel en voeraardappelen gaan nu de milieurakkers oppeuzelen?

 • Firma Vellenga

  Mooi verhaal die windmolen energie. Zou graag een 15 meter hoge windmolen bij bedrijf willen hebben maar mag niet in Friesland. In Groningen mag het weer wel. En zo is alles steeds weer tegenstrijdig. Maar wel een klimaatakkoord schrijven waar wij aan moeten voldoen....

 • waldpyk

  Joehoe.... waar zijn de vliegtuigen in dit akkoord??!!

 • Alco

  Het hele klimaat akkoord bestaat uit toezeggingen.
  Concrete invullingen worden niet gedaan.
  Alleen de landbouw zal wel op de vingers gekeken worden.

 • farmerbn

  Dat is nu net politiek bedrijven. Eerst het akkoord in Parijs , dan het eerste zachte raamwerk. Dat is zo zacht dat er veel zijn die daar wel mee kunnen leven. Als dat allemaal gevangen is , gaan we de duimschroeven aandraaien. Een weg terug is er niet meer. De groepen zoals landbouw is een makkelijk prooi. Het scoort goed bij de burgers en veel stemmen raak je door het kleine aantal boeren niet kwijt. Over 12 jaar zijn ze de helft van de veestapel kwijt (en het aantal vliegbewegingen verdubbeld). Iedereen blij behalve die gefrustreerde boer. Zijn we er toch nog ingeluisd.

 • Jan-Zonderland

  Allemaal van die losse kreten: windenergie, plantaardig eiwit eten ipv dierlijk, minder zware grondbewerking, mestvergisting, veenweide vernatting. Allemaal moet het geleidelijk maar wel dwingend en dan is die geleidelijkheid zomaar ver te zoeken. Het gaat absoluut niet meevallen mensen. Het wordt een dictatoriale democratie.

 • Gat

  Roundup verbieden en dan minder energie verbruiken door anders grond te bewerken??

 • Peerke1

  En hoe gaat de Overheid de Landbouw belonen voor de uit te voeren CO2 vermindering.

 • themmen

  Co 2 opslaan in de graszode is theoretische waanzin over 20 jaar weer andere regels word het weer omgeploegd en alles komt weer vrij

 • jan doedel

  En de zuurstof die onze akkers produceren gaan ze daar dan voor betalen?

 • koestal

  Alleen de landbouw moet Co2 reduceren ,de rest doet niet mee,alleen maar op papier en met veel bla bla,de boer is er goed voor

 • koestal

  Gewoon stoppen met voedsel produceren,want anders ben je een crimineel .Vooral doorgaan met al die goedkope vakantievluchten met het vliegtuig ,want dan scoor je.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.