Home

Achtergrond

Europese Unie is in essentie een vredesproject

De Europese Unie heeft veel invloed op het boerenerf. Maar uiteindelijk gaat de EU over meer dan alleen de Nitraatrichtlijn of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om vrede.

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen, de derogatie bij de Nitraatrichtlijn voor de melkveehouderij, maatregelen in het kader van Natura2000 – het zijn onderwerpen waarover politici in Brussel besluiten nemen en waarvan de effecten merkbaar zijn tot op het erf. Logisch dat boeren en tuinders zich druk maken over al die maatregelen. Maar dan is het goed om even stil te staan bij de reden waarom de Europese Unie ooit is opgericht.

Je kunt allerlei gedachten hebben over de zin en onzin van de Europese Unie, maar de belangrijkste reden voor het ontstaan en het bestaan van de Europese Unie is: vrede. De Europese Unie een vredesproject, dat het waard is om voor te vechten. Dat laat onverlet dat er kritiek kan en moet zijn op de manier waarop de Europese Unie functioneert.

Premier Mark Rutte komt aan bij het gebouw van de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse invloed in Europa is beperkt. - Foto: ANP
Premier Mark Rutte komt aan bij het gebouw van de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse invloed in Europa is beperkt. - Foto: ANP

Nederlandse invloed zeer betrekkelijk

In Nederland lijkt wel eens de opinie te bestaan dat wij het op landbouwgebied zo goed voor elkaar hebben dat wij de rest van Europa wel kunnen vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Wij denken goed te weten hoe het moet, en dat zullen we Brussel wel even uitleggen.

‘Het is zeker geen gegeven dat de rest van Europa altijd met waardering kijkt naar de Nederlandse landbouw’

Dan is het goed te beseffen dat Nederland binnen de Europese Unie maar een betrekkelijke invloed heeft. Grof berekend is het niet meer dan 5% van de totale macht. Het is dus onmogelijk om als Nederland in Brussel te vertellen hoe het moet. En het is zeker geen gegeven dat de rest van Europa altijd met waardering kijkt naar de Nederlandse landbouw en de Nederlandse ideeën daarover volgt. Ook niet als het gaat om de Nederlandse inzet voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Mag het een onsje minder?

De Europese Commissie heeft een ambitieus voorstel gedaan voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van na 2020. Los van de inhoud is het op zich al ambitieus om ervan uit te gaan dat de voorstellen tot een afronding zouden kunnen komen voor de komende Europese verkiezingen van volgend jaar.

In de voorstellen krijgen de lidstaten meer ruimte om – binnen de kaders en doelstellingen van de Europese Unie – een eigen invulling te geven aan het beleid.

Als het aan de Nederlandse regering ligt, kan het wel een onsje minder met het landbouwbudget. Maar wie zijn oor te luisteren legt bij het Europees Parlement en bij andere lidstaten, merkt dat dit daar geen boodschap is waarmee je applaus oogst. Het ligt voor de hand dat uiteindelijk de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie omhoog zal gaan – en misschien zal het woord solidariteit nog wel vallen als premier Rutte dat in Nederland gaat uitleggen.

Die solidariteit gaat om meer dan geld. Die gaat vooral over leven in vrede.

Deze beschouwing is een verkorte versie van een inleiding die de auteur heeft gehouden tijdens de landbouwborrel in Brussel.

Of registreer je om te kunnen reageren.