Home

Achtergrond 15 reactieslaatste update:13 jul 2018

Boer en consument aan zet voor klimaat

Boeren, consumenten en alle andere partijen zoals bedrijven, banken en overheden moeten aan de bak om voedsel in de toekomst duurzaam te kunnen produceren. Voedsel moet veilig zijn, duurzaam én betaalbaar.

Dat was een van de boodschappen van Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, tijdens het congres Dutch Roots in Wageningen. Circa 200 agrarische journalisten uit 40 landen zijn dit jaar in Nederland voor hun jaarcongres.

Fresco benoemde in haar speech de enorme vooruitgang die is geboekt in de agrarische productie in de afgelopen 100 jaar en de prominente positie van de Nederlandse agrosector.

Groeiende kloof boer en consument

Tegelijkertijd wees ze op de groeiende kloof tussen boeren die voedsel produceren en de grote groeiende groep consumenten in de steden. “Weinig consumenten weten nog iets over het produceren van voedsel”, aldus Fresco.

Ze benadrukte dat duurzaam produceren van steeds meer voedsel betekent dat actie nodig is op alle niveaus: op het boerenbedrijf, bij bedrijven, overheden en in de keuken van consumenten.

Prominente rol Nederlandse land- en tuinbouw

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, benadrukte eveneens de prominente rol van de Nederlandse land- en tuinbouw inclusief de rol van Rabobank. De Nederlandse land- en tuinbouw is zeer efficiënt, bijvoorbeeld het gebruik van water voor de teelt van water.

Draijer haalde daarbij aan dat 30% van de Nederlandse boeren een relatief laag inkomen behaalt. Tegelijkertijd ligt er een flink opgave op het gebied van klimaat.
Lees onder de foto het interview met Wiebe Draijer

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank. - Foto: ANP
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank. - Foto: ANP

Financiering omslag productie lastig

Financiering van die vereiste grote omslag van de agrarische productie met een grote reductie van uitstoot van broeikasgassen is lastig voor banken en andere financiële instellingen. De overheid is aan zet om risico’s gedurende de omschakeling financierbaar te maken stelde bestuursvoorzitter Wiebe Draijer vast.

Naast alle lof ligt de landbouw, met name de veehouderij, zwaar onder vuur en verdient een deel van de boeren amper genoeg om van rond te komen. Hoe is dat te rijmen?

Draijer: “Die worsteling van boeren tussen willen en kunnen is er overduidelijk. Het is een soort van perfecte storm waar een heleboel zaken spelen in een economisch lastige omgeving. Boeren willen wel veranderen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het klimaat of dierenwelzijn en als ze daarvoor ook de financiële ruimte krijgen. Dat zie je ook in de afspraken in het klimaatakkoord en hoe dat opgepakt wordt door de sector.”

Wat vindt u van het klimaatakkoord en de gevolgen voor de landbouw?

“We zijn in ieder geval blij dat er een akkoord ligt, maar er is nog wel veel werk aan de winkel. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om nu te zeggen hoe alles gefinancierd moet worden. Dat gaat wat ons betreft om de financiering van de omslag bij bedrijven richting minder CO2-uitstoot.”

“Omschakelingen kosten tijd en kunnen tijdelijk lagere inkomsten opleveren. Die risico’s kunnen niet alleen door bedrijven worden gedragen, daar is de overheid ook aan zet. En voor financiering moet je niet alleen aan banken denken, maar ook aan regionale fondsen en pensioenfondsen en verzekeraars.”

‘Je kunt denken aan een fonds voor sanering van de veehouderij dat kan bijdragen aan het verbeteren van de structuur van de sector’

Wat kunnen boeren van Rabobank verwachten?

“Geld voor innovaties en voor bedrijven die stappen willen zetten. Tegelijkertijd is het ook onze verantwoordelijkheid om geld van onze spaarders verantwoord te investeren. Schuld zomaar wegstrepen kan niet als bedrijven de omslag niet kunnen maken.”

“Wel kun je denken aan een soort fonds voor sanering van de veehouderij dat kan bijdragen aan het verbeteren van de structuur van de sector. Dat hebben we bijvoorbeeld in de glastuinbouw ook gedaan.”

Is er toekomst voor veehouderij in Nederland?

“Absoluut, maar naast het economische belang van de sector speelt ook de publieke waardering een rol. Net als andere sectoren zoals de tuinbouw produceert de Nederlandse veehouderij zeer efficiënt. Die kennis kunnen we exporteren en dat levert ook voordeel op.”

“Er moet veel meer gekeken worden naar wereldwijde gevolgen van klimaatmaatregelen. Daarin hoort ook de afweging of je efficiënte productie in Nederland wel moet verminderen als die er elders evenveel, maar minder efficiënt voor terugkomt.”

Is er toekomst voor melkveehouderij in het Groene Hart als het waterpeil fors omhoog zou gaan?

“Ja, maar mogelijk wel anders dan nu. Bijvoorbeeld via samenwerking met Staatsbosbeheer, waarbij gronden beschikbaar komen voor bedrijven om extensiever te kunnen boeren. Meer grond, maar dan wel minder bemesten en een lagere productie per hectare.”

“Dan is het van belang om de omschakelingsperiode door te kunnen komen en daarbij zien we een belangrijke rol voor de overheid. Privaat financieren is een kant van het verhaal, het risico zal in ieder geval voor een belangrijk deel door de overheid afgedekt moeten worden.”

Laatste reacties

 • edke

  Wij moeten alles doen voor t klimaat en we doen het al goed als landbouw, maar hoe zit t met de luchtvaart en de havens begin daar maar eens eerst mee

 • Daarom gaat lelystad airport ook gewoon door ondanks alle protesten,helaas.

 • koestal

  De boeren moeten het klimaat redden ,de rest van Nederland doet niet mee behalve op papier en veel bla bla !

 • Gat

  Investeren in zuivere lucht, terwijl iets verder ze een rijbaan bij gaan leggen bij de snelweg. Ik inleveren en daar gaan ze van 2 naar 3 rijbanen. 50% meer uitstoot. Zal een emmissiearm roostertje aan helpen.
  Hemelsbreed 10 km verder zit Eindhoven airport die trots is dat ze record vakantie gangers gaan krijgen. En ik moet emmissiearm roostertje leggen voor de uitstoot?

 • Frederiqe

  Het woord WAGENINGEN alleen al

 • koestal

  Laat Staatsbosbeheer maar op z,n eigen dieren letten zoals in de Oostvaardersplassen,dan wordt het een grote rotzooi.

 • bankivahoen

  Wat is er mis met het klimaat?

 • glaasje

  Ik mag de woorden klimaat en duurzaam NIET meer horen. Wat een gigantische geldverspilling!!!!

 • farmerbn

  In het artikel gaat het eigenlijk om het verkleinen van de veestapel, de overheid die het moet betalen (van de rabo) en de export van onze kennis zodat de veestapel elders in de wereld weer aangevuld wordt. Klimaatwinst nul.

 • agratax(1)

  Bij alle duurzaamheidsrapporten is niet 1 die ons vertelt waar de rekening komt te liggen. Ik vermoed dat de rekening, als we de producenten willen sparen, bij de burger terecht komt. De burger die een schonere wereld wil, maar helaas niet bij machte is dat te betalen zonder inleveren van zijn verworvenheden. Laten we ons als wereldburgers eens buigen over de vraag "Waarom is de aarde vervuild en de lucht vol broeikasgassen?" Het antwoord is volgens mij niet moeilijk te geven, maar de oplossing is voor onze maakbare wereld en groei economie pijnlijk. Er worden te veel mensen geboren en er gaan te weinig vroeg dood. Zolang we de bevolkingsgroei zien als een zegen voor de mensheid zal de duurzaamheid niet verbeteren en de plaats voor flora en fauna zal kleiner worden.

 • moi !

  De agrarische sector is mee gesleurd in ons liberaal werksysteem. De bedrijven moesten steeds groter en efficiënter. Dit leidde tot verdere schaalvergroting. De laatste jaren wordt steeds meer gepraat over duurzaamheid, circulaire landbouw, CO2 neutraal en zo kan ik nog wel even doorgaan. Onderwerpen die niet alleen op te lossen zijn door de agrarische sector, maar feitelijk breed opgepakt moeten worden door de hele samenleving.

 • Precies Agratax, de rekening mag nu wel een keer bij de consument komen, producenten hebben al zoveel geïnvesteerd.

 • Alco

  We moeten domweg de machteloosheid erkennen.
  Wij willen niet terug naar de tijd van slapen onder een steen en leven van de natuur.

 • koestal

  Laat de consument maar betalen,die besteed ook veel geld aan andere leuke dingen !

 • koestal

  Steeds krijgt de boer de rekening van alle milieuproblemen, de consument en de politiek willen geen verantwoordelijkheid dragen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.