Home

Achtergrond

Als er geld is voor klimaat, is er een weg

Er zijn veel goedwillende partijen te vinden die mee willen helpen aan een beter klimaat. Het klimaatakkoord staat echter vol met voorbehouden. Duidelijkheid is geboden.

Goede wil voor een beter klimaat is er volop. Maar de vraag is nog wel wat er nu precies is afgesproken. Voor de landbouw is een doel geformuleerd: 3,5 megaton minder CO2 in 2030. De reductiedoelen voor veel andere klimaatpartijen liggen nog hoger overigens, terwijl over de luchtvaart internationaal afspraken gemaakt worden.

In principe worden de doelen gehaald

De zuivelsector (NZO en LTO) heeft al een plan klaarliggen dat moet zorgen voor een reductie van 2,6 megaton. Minder methaan door maatregelen inzake dieren, voer, mestopslag en bemesting. Resultaat 0,8 megaton besparing omgerekend in CO2.

De teelt van gras-erwten staat flink in de belangstelling. Op een tamelijk eenvoudige manier kan de veehouder zo extra eigen eiwit verbouwen. - Foto: Michel Zoeter
De teelt van gras-erwten staat flink in de belangstelling. Op een tamelijk eenvoudige manier kan de veehouder zo extra eigen eiwit verbouwen. - Foto: Michel Zoeter

Energiebesparing, groene energie en maatregelen voor grond en gewas: nog eens 0,8 megaton. Dan zelf meer eiwitgewassen telen op eigen grond en dus minder import van soja en palmpitten: nog eens 1 megaton besparing waarbij wel opgetekend wordt ‘in potentie’.

Die woorden ‘in potentie’, ‘in principe’ en ‘naar verwachting’, komen nog heel veel voor in alle voorstellen voor het halen van doelen. Niet alleen in de plannen van NZO en LTO. Eigenlijk in alle onderdelen van het klimaatakkoord.

Wie gaat welke lasten dragen?

Daar komt nog iets bij. Het onderdeel financiering van de maatregelen is nog wat onderbelicht, om het maar voorzichtig uit te drukken. Eigenlijk is er over de financiering nog weinig te zeggen, anders dan dat het voor heel Nederland miljarden euro’s, zo niet tientallen miljarden euro’s per jaar gaat kosten. De grote vraag is wie die lasten gaat dragen.

Rabobank gaf al vast een schot voor de boeg. Omschakeling gaat veel geld kosten en investeringen zal de bank net als anders beoordelen. Maar de risico’s bij grote vernieuwingen, zoals de omslag naar klimaatneutraal, zijn groot. En daarvoor richten de ogen zich op de overheid, niet alleen van Rabobank.

Naast goede wil is duidelijkheid nodig

Alle betrokken partijen toonden zo veel mogelijk goede wil voor het behalen van klimaatdoelen. De hete aardappel schuift nog wel even door als het over concrete afspraken gaat. Voor het klimaat is dan naast de goede wil ook duidelijkheid over geld nodig, anders blijft het voorlopig een weg vol hobbels en gaten met grote kans op pech onderweg.

Of registreer je om te kunnen reageren.