Home

Achtergrond 8 reacties

Veenweideboeren moeten rekenen op fikse klimaatopdracht

Boeren in veenwiedegebieden moeten rekening houden met fikse ingrepen. Doel: de uitstoot van broeikasgassen kooldioxide en lachgas voorkomen.

Terwijl minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de laatste hand legde aan haar brief over de toekomst van de Nederlandse landbouwgrond, werden in Zegveld ideeën besproken om de uitstoot van broeikasgassen uit de Nederlandse veenweides te beperken. De veenweides kwamen – weliswaar summier – ook aan bod in de brief van de minister.

Bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen

Van het totaal areaal van 1,85 miljoen hectare landbouwgrond (ongeveer de helft van de totale grondoppervlakte van Nederland) bedraagt het areaal pure veenweides (zonder kleidek) ongeveer 50.000 hectare. Maar de uitstoot van broeikasgassen uit de veenweides levert een fikse aanslag op de klimaatopgave, waar de landbouw voor staat. Niet voor niets kwamen vorig jaar in praktisch alle verkiezingsprogramma’s wel scenario’s voor die rekening hielden met fikse ingrepen in veenweidegebieden, met alle gevolgen van die voor de landbouw.

Minister Schouten schrijft in haar brief over de bodemstrategie dat de veenweidegebieden eigenlijk met 2 problemen te kampen hebben: bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Dat zijn 2 dingen die nauw met elkaar te maken hebben. Onder meer door het bemalen van veenweidegebieden is de grond compacter geworden en de bodem gedaald. Gelijktijdig zorgt de oxidatie van onderliggende veenlagen voor uitstoot van broeikasgassen.

Verschillende opties

Tijdens een samenkomst van de werktafel veenweide (een van de werktafels die werkt aan bijdragen aan het klimaatakkoord) afgelopen week, werden verschillende opties bekeken. Om de uitstoot van broeikasgassen uit veenweidegebieden te verminderen is vernatting volgens de huidige inzichten onontbeerlijk. Vandaar dat de minister schrijft over ‘het verkennen van alternatieve, natte teeltsystemen, waarbij een ander beheer van het waterpeil mogelijk is.’

Het zou overigens niet voor heet eerst zijn dat er fiks ingegrepen wordt in het beheer van veenweides. Mede door de landbouwontwikkeling is er in de afgelopen halve eeuw veel veranderd in het beheer.

Ontwateren

Tot de jaren 60 van de vorige eeuw kende het Nederlandse veenweidegebied een hoog waterpeil. Pas sinds een halve eeuw is vanuit de landbouw de druk toegenomen om veenweidegebieden beter te ontwateren, waardoor er meer en meer geproduceerd kon worden op die gebieden. Dat heeft ertoe geleid dat in de jaren daarna de uitstoot van broeikasgassen kooldioxide (CO2) en lachgas (N2O) uit de veenweidegebieden fors is toegenomen, becijferden Wageningse onderzoekers. In Friesland was de emissie groter dan in West-Nederland, omdat de Friese gebieden daar meer zijn ontwaterd.

In Bonn, eerder deze maand, werden cijfers gepresenteerd dat met name in Europa grote uitdagingen liggen op dat terrein. Van de 27 landen die samen 95% van de broeikasgasuitstoot in veenweidegebieden wereldwijd voor hun rekening nemen zijn er negen in de Europese Unie. Nederland staat wat dat betreft niet alleen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Wanneer moeten vliegvelden/vliegtuigen een fiks klimaatdoel halen?

 • deB.


  PRECIES!! Wat een onzin die gronden liggen daar al eeuwen, en nu hebben we ineens een opdracht????
  Terwijl het verkeer de laatste 80 jaar opgekomen is!!! Wat een flauwekul allemaal.
  100 jaar geleden reed er geen auto en of vliegtuigen!!

 • husky007

  gaat er toch om om de boer weg te pesten en vele zullen er het bijltje erbij neergooien, precies wat men wil

 • deB.

 • Frederiqe

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie www.boerderij.nl/huisregels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • alco1

  De bouwvoor moet de mensheid redden.
  Wat een lachwekkend betoog.

 • gjh

  wat zijn dat voor dwazen die moeten opgenomen worden want die zijn ziek in hun hoofd

 • 8911077012

  volgens mij moet wageningen herbevolkt worden wat daar voor moet gebeuren
  mag u zelf invullen

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.