Home

Achtergrond 8 reacties

NVWA-topman: richten op de grootste risico‘s

Rob van Lint leidt bijna een jaar de NVWA. Die opereert op basis van ‘vertrouwen in de ondernemer’.

De NVWA moet continu keuzes maken waar de controles en toezicht worden op wordt gericht. “We gaan uit van vertrouwen. Ik ga er vanuit dat ondernemers op een goede manier hun bedrijf willen leiden. Maar als dat vertrouwen wordt geschaad, moeten we stevig optreden.”

Dat zegt secretaris-Generaal Rob van Lint van de NVWA over de werkwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van Lint staat bijna een jaar aan het roer van de controle-instelling. Hij houdt hierbij een heldere leidraad aan. “Bij slachten van vee zijn we altijd betrokken. Als de volksgezondheid in het geding is, ondernemen we ook gelijk actie”, zegt Van Lint. Dierenwelzijn staat als derde op zijn prioriteitenlijstje.

Vangletsel bij vleeskuikens

Bij de slachthuizen is de naleving van de regelgeving verbeterd, net als bij diertransporten, zo blijkt uit het jaarverslag over 2017. Voor dierenwelzijn tijdens transport ging in 2017 de aandacht vooral uit naar pluimvee. Bij controles bij houders van vleeskuikens of ze voldoen aan de eisen om vangletsel te voorkomen, steeg de naleving van 45% naar 92%. Het aantal ‘aandachtsbedrijven’, die regelmatig gecontroleerd worden vanwege tekortkomingen bij dierenwelzijn, is vrij stabiel en ligt op ongeveer 200.

‘Als de volksgezondheid in het geding is, ondernemen we ook gelijk actie’

Dierziektebestrijding gaat volgens Van Lint goed. “Natuurlijk is elk geval van vogelgriep er een te veel en is een besmetting een drama voor een ondernemer. Maar gelukkig valt het aantal gevallen relatief mee, zeker als je ziet hoe de bestrijding in andere landen soms gaat. Ook door de enorme inspanningen van de sector zelf kunnen we op het gebied van dierziektebestrijding van een succes spreken”, aldus Van Lint.

Fipronil-crisis

Over de fipronil-crisis in de eiersector staat bewust vrijwel niets in het jaarverslag. “Daar loopt nog onderzoek naar door de Commissie Sorgdrager”, aldus Van Lint. Op dit moment zijn nog 10 pluimveebedrijven geblokkeerd vanwege het gebruik van fipronil. 115 pluimveebedrijven zijn gedeeltelijk geblokkeerd, waarvan 45 alleen voor mest. Van Lint zegt dat hij – los van wie wat wanneer deed – de gevolgen voor de pluimveehouders die zo lang te maken hebben met deze affaire dramatisch vindt.

Inspecteur-generaal Rob van Lint, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tijdens de presentatie van het jaarverslag. "Als er iets speelt, hoor je vanuit de politiek vaak dat de NVWA dit had moeten doen, of dat had moeten doen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan redden we dat nooit met onze huidige middelen." - Foto: ANP
Inspecteur-generaal Rob van Lint, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tijdens de presentatie van het jaarverslag. "Als er iets speelt, hoor je vanuit de politiek vaak dat de NVWA dit had moeten doen, of dat had moeten doen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan redden we dat nooit met onze huidige middelen." - Foto: ANP

Budget van de NVWA

Het budget van de NVWA is in de politiek vaak onderwerp van gesprek. “Als er iets speelt, hoor je vanuit de politiek vaak dat de NVWA dit had moeten doen, of dat had moeten doen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan redden we dat nooit met onze huidige middelen. Dat is ook niet nodig, dat zou ertoe leiden dat er achter elke ondernemer een inspecteur staat, en dat moeten we niet willen. Het is goed dat toezichthouders zoals de NVWA zich richten op de grootste risico’s die er zijn. Dat doen we, daar zetten we op in”, aldus Van Lint.

Het huidige kabinet draaide een deel van de bezuinigingen op de NVWA terug. “We moesten als NVWA nog verder krimpen, waarbij nog 300 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen, maar het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken, waarmee de krimp een stuk kleiner wordt. Dat geeft de burger moed”, aldus Van Lint.

NVWA wil alle rapporten openbaar maken

De NVWA wil op termijn alle controle-rapporten openbaar maken, ook die van individuele boeren. De werkwijze waarbij met naam en toenaam wordt vermeld of bedrijven wel of niet volgens de regels werken, is al in gang gezet. De NVWA gaat op korte termijn de inspectierapporten van slachthuizen op naam openbaar maken. Deze rapporten worden nu nog anoniem gepubliceerd.

De openbaarmaking van alle rapporten is een meerjarig traject omdat dit binnen de juridische kaders moet gebeuren. Ook moeten de rapporten nog leesbaar worden gemaakt voor burgers. Voor sommige sectoren moet nog een Algemene Maatregel van Bestuur komen om de gegevens openbaar te maken.

Volgens Van Lint zijn er geen privacybezwaren om resultaten van controles van agrarische bedrijven openbaar te maken. “De controleresultaten van restaurants zijn ook openbaar en ook hier gaat het om individuele ondernemers”, legt Van Lint uit. Hij wil naar een systeem zoals bij scholen, waarbij de controleresultaten standaard openbaar zijn.

Laatste reacties

 • fietskip

  Dan mogen de nvwa controleurs bij die controles dus ook openbaar!

 • .....

  Gemiste kans om niet te vragen of iemand met zijn Groenlinks aversie tegen de reguliere landbouw wel geschikt is voor deze positie

 • Maas1

  Maak dan ook gelijk maar openbaar dat de NVWA bij de Fipronil crises veel fouten heeft gemaakt. Gegevens openbaar maken is GEEN eenrichtings verkeer!

 • kuiken007

  wat een verschrikkelijk man
  nu nog even meehuilen met de fipronil boeren ook!!!!
  maar continu al het mogelijke verzinnen om oplossingen tegen te werken bah!!!!

 • ina
  als de volksgezondheid in het geding is nemen we maatregelen????? Mijn man en 2 dochters liepen verleden jaar Q koorts op hier bij ons in Nieuwerbrug. De GGD en de NVWA hebben inderdaad actie ondernomen en zijn bij 1 boer wezen controleren. Daar werden 10 schapen gevonden met Q koorts. De boer pal naast ons is niet gecontroleerd waarschijnlijk omdat er al 10 zijn gevonden. maar er wordt nu beweerd dat de match tussen de schapen en mijn man en kinderen niet overeenkomt. Waarom worden dan de schapen naast ons niet nagekeken ?? Er ontstaat nu zelfs onderling tussen de boeren hier strijd over wie het nu heeft verspreid?? Dat kan niet de bedoeling zijn toch. De volksgezondheid is hier echt in het geding maar is hier te weinig gedaan. ik heb nu wel een ziek gezin!!!

 • Professor P

  Nieuwe privacy wet geldt dus niet voor het NVWA.

 • gjh

  wat een akelige man is dat Hij liegt alles aan elkaar. We zien toch allemaal dat hij niet eerlijk uit zijn ogen kijkt.

 • koestal

  Puur willekeur bij controlles

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.