Home

Achtergrond laatste update:28 mei 2018

15 jaar strijd tegen ontpoldering Hedwige

De Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder wordt ontpolderd. De boeren zijn dit jaar voor de laatste keer op hun land aan het werk. Zaterdag 26 mei zijn de spandoeken tegen de ontpoldering ritueel verbrand. In gesprek met Magda de Feijter, jarenlang spreekbuis van het verzet.

Moegestreden? Nou nee. Magda de Feijter (73) twijfelt over haar woordkeus. Moe is ze niet. Gestreden heeft ze wel. Bijna 15 jaar zelfs.

De strijd tegen inpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is definitief beëindigd. Daarmee zet zij een punt achter haar verzet tegen het onder water zetten van de landbouwpolder. En met haar de rest van de actiegroep Red onze polders.

Magda de Feijter: “Door ons staat ontpoldering voor natuurontwikkeling nu ter discussie.” - Foto: DUO Foto
Magda de Feijter: “Door ons staat ontpoldering voor natuurontwikkeling nu ter discussie.” - Foto: DUO Foto

Natuurlijk hebben de acties haar veel energie gekost en is het gevecht uiteindelijk verloren. Dan moet je je verlies nemen, zegt ze. Toch blijft de actiegroep bestaan. Want er circuleren nog steeds plannen om andere Zeeuwse polders onder water te zetten. Ook de Eendragtpolder waar De Feijter, haar echtgenoot en dochter samen een akkerbouwbedrijf hebben, staat op dat lijstje. Die plannen moeten van tafel, zegt ze. De kans dat er nog meer wordt ontpolderd, is weliswaar niet groot. Maar je weet maar nooit. Daarom blijven acties nodig. En zij is er dan bij. Met alle ervaring die ze heeft opgedaan.

Spreekbuis van het verzet

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt onder water gezet vanwege een afspraak over uitdieping van de Westerschelde. De binnendijkse polder is aangewezen om de natuur die met de uitdieping verloren gaat, te compenseren. De Feijter was spreekbuis van het verzet tegen dit plan. Ze heeft brieven geschreven, Kamerleden in het gebied rondgeleid, ingesproken bij talloze commissies, de pers te woord gestaan. Het heeft niet mogen baten.

Nog een keer vertelt ze over de mooie polder die haar zo nauw aan het hart ligt. Ook dit jaar staan de aardappels in bloei, de graanstengels wuiven mee met de wind. Ze geniet ervan. Voor de laatste keer. Op 5 oktober moeten de boeren hun gewassen hebben geoogst. Vervolgens worden huizen en stallen gesloopt, bomen gekapt en geulen gegraven. Het einde van de boerenpolder is in zicht.

Spandoeken tegen inpoldering

Alle spandoeken tegen de inpoldering zijn op zaterdag 26 mei tentoongesteld. ‘Lang leve het land der zee ontrukt’, staat op een van de doeken. Aan het eind van de dag werden de doeken ritueel verbrand. Natuurlijk zat De Feijter weer in de organisatie. Deze keer met gemengde gevoelens. Ze had zo graag gewild dat het anders was gelopen. Dat de politici en bestuurders naar de argumenten van de actiegroep hadden geluisterd.

In 2009 is De Feijter in Boerderij aan het woord. Ze zegt: “Onze polder wordt niet onder water gezet, fantastisch nieuws. Het kabinet heeft naar de bevolking geluisterd!” Toch liep het anders. Van hoop naar wanhoop en andersom. Ze maakte het een paar keer mee.

Maar ook geweldige ervaringen. Iemand begon een burgerinitiatief, een ander startte een WOB-verzoek. Een reeks mensen zette zich in tegen de ontpoldering. Hartverwarmend, zegt De Feijter. En dan herinnert ze zich dat ze wegliep van de publieke tribune in het provinciehuis van Zeeland. Er werden onwaarheden verkondigd, dubieuze afspraken gemaakt tussen partijen. Daar kon ze niet tegen. Nog steeds niet.

Ontpoldering ter discussie

De strijd is verloren. Toch kijkt ze met een goed gevoel op al die jaren verzet terug. We hebben de stem van de Zeeuwse bevolking laten horen, zegt ze. Ontpoldering voor natuurontwikkeling staat ter discussie. Zeker bij de provincie. De kans dat andere polders aan de beurt komen, is klein, zegt De Feijter. Daar heeft haar actiegroep voor gezorgd.

De boeren in de Hedwigepolder zijn dit jaar voor de laatste keer aan het werk op hun percelen. Dat doet haar pijn. De polder is zo verschrikkelijk mooi. Nu kan nog door de polder worden gewandeld en gefietst. Ze zegt, verdrietig: na de zomer kan dat niet meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.