Home

Achtergrond 7 reacties

Landbouw profiteert niet van meevaller klimaatopgave

Een meevaller in het klimaatdossier heeft geen gevolgen voor de klimaatdoelen voor de landbouw.

Dat blijkt uit een brief van Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, aan de Tweede Kamer. Om de klimaatdoelstelling van 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halen hoeft in absolute zin minder CO2-reductie worden behaald dan aanvankelijk gedacht. Ook de kosten zijn aanzienlijk lager. Dat blijkt uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Klimaatdoelstellingen landbouw ongewijzigd

De doelstellingen voor de landbouw worden niet bijgesteld. De doelstellingen voor industrie en gebouwde omgeving zijn naar beneden bijgesteld, op het terrein van mobiliteit moet juist meer CO2-reductie worden gerealiseerd dan eerder in het regeerakkoord was voorgesteld. De afweging is gemaakt op basis van de kosten die gemaakt moeten worden om de uitstoot te verminderen.

Toename van wind- en zonne-energie gunstig

In het regeerakkoord ging men er vanuit dat een daling van 56 Megaton CO2-emissie nodig was om tot 49% minder CO2-uitstoot te komen. Nu blijkt dat als gevolg van ingezet beleid deze doelstelling met een reductie van 45 Mton CO2 kan worden behaald.

Het voordeel van 11 Mton komt doordat in het regeerakkoord geen rekening werd gehouden met beleid dat na 2016 tot stand is gekomen. Zo verloopt de ontwikkeling van windenergie op zee gunstiger dan verwacht door de kostendaling van deze technieken. Door de toename van wind- en zonne-energie hoeven kolencentrales minder te draaien, waardoor minder CO2 wordt uitgestoten.

Landbouw niet verplicht tot reductie 1,5 Mton CO2 uit grondgebruik

Voor de landbouw en landgebruik wordt vastgehouden aan de opgave uit het regeerakkoord van 3,5 Mton, waarvan 2 Mton reductie in de landbouw en 1,5 Mton reductie in landgebruik. Wiebes erkent dat deze opgave ambitieus is, maar dat ook na 2030 stappen gezet moeten worden om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin is afgesproken dat in 2050 95% minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. De reductie van 1,5 Mton CO2 uit grondgebruik wordt niet als verplichting opgenomen voor de landbouw. Als de emissies uit landgebruik zouden worden meegenomen in de berekening voor de 49% reductie, betekent dit een aanvullende opgave van 1,7 Mton CO2-reductie.

Laatste reacties

 • John*

  (import fossiele brandstoffen + productie fossiele brandstoffen - export fossiele brandstoffen) * 0,95 dat zou de opgave voor een land moeten zijn. De rest is allemaal korte kringloop en niet zo spannend.

 • veldzicht

  De laatste 14 dagen is er ontzettend veel gras gegroeid,krijgen de boeren nu ,n schouderklopje voor de geleverde zuurstof en de uit de lucht gehaalde CO2.
  het zal wel niet.

 • koestal

  De luchtvaart en het andere verkeer worden vrijgesteld van vermindering van de Co2 uitstoot,de boeren moeten het klimaat redden. Want de goedkope vakantievluchten vanaf Schiphol moeten door gaan !

 • koestal

  De boeren krijgen weer de rekening !

 • Gat

  Anders blijft rendement van de aandeelhouders van de grote industrieën niet in zwarte cijfers en opwaartse lijn.

 • frl

  Boeren weg jagen, de wal keert een keer het schip.

 • agratax(1)

  @Koestal. eerst krijgen de boeren de rekening gepresenteerd en daarna de burgers, want als de boeren hun activiteiten moeten reduceren of stoppen, blijft alleen de import van voedsel over. Dit betekent meer vervoer en die is juist vrijgesteld van CO2 reductie . Hieruit blijkt dat het Geloof in de wereldmarkt Heilig is verklaard en de hele wereld hieraan ondergeschikt wordt gemaakt. Zou het hele milieu verhaal, dan alleen zijn opgesteld om de Wereldmarkt en daarmee de handelaren te ondersteunen?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.