Home

Achtergrond 3 reacties

Het getouwtrek over EU-budget kan beginnen

Deze week presenteerde de Europese Commissie haar begrotingsplannen voor de 2021 tot en met 2027. Het getouwtrek over de centen kan beginnen.

Voor Eurocommissaris Jean Claude Jüncker en budgetcommissaris Günther Oettinger was het deze week toch een soort feestelijk moment. Na maanden van voorbereiding konden ze woensdag hun voorstel voor het meerjarenbegroting van de Europese Unie voor 2021 tot en met 2027 presenteren.

Begroting € 1.300 miljard

De begroting is een grote verandering ten opzichte van voorgaande begrotingen. Ondanks het grote gat dat ontstaat door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, is de begroting voor de komende periode groter dan voorheen: € 1.300 miljard in plaats van de huidige € 1.000 miljard. Dat komt overeen met 1,1% van het bruto nationaal product (BNP). Volgens Jüncker is er nog heel scherp begroot met alle uitdagingen die er liggen. Als alle doelen en wensen ingewilligd zouden worden, zou de begroting nog eens 2 keer zo groot zijn.

Landbouwbudget

In het voorstel wordt vooral gesneden in de traditionele beleidsterreinen landbouw en cohesiebeleid. Het landbouwbudget wordt met 5% verlaagd, naar € 365 miljard. De bijdrage voor het verbeteren van arme regio’s in de Europese Unie (cohesiebeleid) wordt 7% verlaagd.
Premier Mark Rutte haalde flink uit naar het begrotingsvoorstel: hij vindt het onacceptabel.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Modernere begroting

Rutte vindt dat de rekening voor Nederland te hoog op loopt. “Een kleinere EU als gevolg van Brexit moet ook een kleinere begroting betekenen”, vindt hij. De VVD-er wond er eerder al geen doekjes om, maar herhaalt tussen de regels door zijn afkeer van het bestaande landbouwsubsidiestelsel. Hij pleit voor een modernere begroting. “Meer innovatie en minder traditie”, vindt Rutte. Ook Oostenrijk, een van de weinige medestanders van Rutte in zijn pleidooi voor een lagere Europese begroting, reageerde kritisch op de begroting.

Klimaatdoelen

Vanuit de landbouwhoek wordt weinig verrassend gereageerd: alle boerenorganisaties vinden de korting op het GLB pijnlijk en onterecht. Door de Brexit en de schommelden prijzen hebben boeren het al zwaar, en met de grote uitdagingen op het gebied van het klimaat hebben de boeren de steun extra hard nodig, roepen verschillende landbouworganisaties bijna in koor. LTO-voorzitter Marc Calon vindt de Nederlandse reactie te kortzichtig. Hij vindt dat er breder moet worden gekeken dan alleen een begrotingstechnisch verhaal, maar ook naar de effecten van het landbouwbeleid voor de economie, klimaat en platteland.
Artikel gaat verder onder de foto.

EU-commissaris Gunther Oettinger (rechts) en EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker presenteerden hun begrotingsplannen voor de komende jaren. - Foto: ANP
EU-commissaris Gunther Oettinger (rechts) en EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker presenteerden hun begrotingsplannen voor de komende jaren. - Foto: ANP

Duitsland

Het plan ligt op tafel, het getouwtrek over het budget kan beginnen. Om de pijn voor de Nederlandse boer te verzachten, moet niet teveel van het Nederlandse kabinet worden verwacht. Ruttes standpunt is helder: hij wil een lager landbouwbudget. De lobby voor het landbouwbudget moet dus vooral via andere lidstaten lopen. Van Duitsland is niet al te veel te verwachten: de Duitse landbouwminister heeft al gezegd de daling van het Europese budget met nationale middelen te willen compenseren.

Oost-Europese landen pleiten ook voor behoud van het budget

De lobby voor behoud van budget moet dus van Frankrijk komen. Oost-Europese landen pleiten ook voor behoud van het budget, maar zij willen ook een verschuiving van budget: meer naar Oost-Europa en minder naar het Westen.

Korting landbouwbudget

In Brussel werd de eerste politieke truc al uitgevoerd. Eerder werd gelekt dat het landbouwbudget met 6% zou worden gekort, ook hogere percentage tot 15% gonsden door de wandelgangen. Dan valt 5% weer best mee. Hoewel de boerenorganisaties inzetten op gelijkblijvend budget, is niet te verwachten dat de voorgenomen korting veel verlaagd zal worden.

Laatste reacties

  • Gerd

    De Duitse minister van landbouw is een vrouw en wordt Julia Klöckner genoemd

  • koestal

    Het geld moet ook naar de echte boeren gaan en niet naar bv. natuurorganisaties en grote BV.s.

  • farmerbn

    Ja, alleen naar boeren. Alleen dan mag je het landbouwsubsidies noemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.