Home

Achtergrond

Productschappen 0.5

Belangenbehartigers en andere sectororganisaties zoeken naar manieren om de nuttige functies van de opgeheven productschappen weer van de grond te krijgen.

De opheffing van productschappen ligt inmiddels al jaren achter ons. De opvolgers komen langzaam van de grond. Dat mag geen productschap heten natuurlijk, want dat komt politiek gezien niet best uit. De VVD was immers een fervent voorstander van afschaffing van de schappen. Eind 2013 ging de stekker eruit.

Brancheorganisaties maken gezamenlijk onderzoek mogelijk

Belangenbehartigers en ander sectororganisaties zijn al jaren bezig om de nuttige functies van de verdwenen schappen weer van de grond te krijgen of vast te leggen. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van gezamenlijk onderzoek. Dat gebeurt in de akkerbouw en recent in de pluimveehouderij en kalverhouderij via de brancheorganisaties. Met een zogenoemde algemeenverbindendverklaring (AVV) mogen brancheorganisaties heffingen opleggen voor onderzoek dat in het belang wordt geacht voor de hele sector. Dat kan bovendien relatief efficiënt met gegevens uit de landbouwtelling. Gebruik mogen maken van die gegevens zoals arealen en dieraantallen ging overigens niet zonder slag of stoot.

Brancheorganisaties zijn juridisch gezien een gevolg van EU-regelgeving, net als producentenorganisaties. In de EU wordt veel belang gehecht aan organisatie van land- en tuinbouwbedrijven. Het wordt gezien als een middel om de positie van boer en tuinder in de keten te versterken.

Opvolgers van schappen krijgen de middelen

Het opleggen van heffingen zal terughoudend moeten gebeuren, het wordt kritisch gevolgd door de achterban en politiek. Dat is maar goed ook. Veel kritiek op de afgeschafte productschappen had te maken met de hoogte van heffingen en vervolgens de verdeling van gelden. Maar inmiddels is wel duidelijk dat een deel van de taken van productschappen behoorlijk gemist wordt. Niet alleen onderzoek, maar ook de verzameling van marktgegevens en regelmatig overleg tussen partijen binnen de diverse ketens was immers gewaarborgd. En in de zuivel is een geoliede machine verdwenen op het gebied van uitvoerend zuivelbeleid. Zo langzamerhand krijgen de opvolgers van de schappen nu de middelen. Het mag niet zo heten, maar feitelijk zijn het productschappen 0.5.

Of registreer je om te kunnen reageren.