Home

Achtergrond

Onderzoek moet echte prijs vlees in beeld brengen

Wat is nu de échte prijs van vlees als alle kosten en baten worden meegerekend? Die vraag doemt steeds vaker op in de discussie rondom klimaat- en voedselbeleid.

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht in opdracht van Natuur & Milieu de prijs van vlees als alle maatschappelijke kosten meegenomen zouden worden. CE Delft concludeert dat varkensvlees eigenlijk 53% duurder zou moeten zijn, kippenvlees 26% en rundvlees 40% als de effecten voor het milieu, het klimaat en de biodiversiteit, het bestrijden van dierziektes en de subsidies die de vleessector krijgt worden meegenomen in het berekenen van de prijs van vlees. De onderzoekers berekenen de maatschappelijke schade door de vleesconsumptie in Nederland op zo’n € 4,5 miljard per jaar.

Nieuwe methode om werkelijk kosten in beeld te brengen

Landbouwminister Carola Schouten kondigt aan samen met maatschappelijke partijen en kennisinstellingen een meerjarig programma op te zetten om te experimenteren met werkwijzen om de werkelijke kosten van voedsel in beeld te brengen. Het moet ook inzicht geven in hoe partijen, zoals de overheid, kunnen sturen op deze kosten. Het onderzoek moet tot een methode leiden die de werkelijke kosten van de Nederlandse veehouderij in beeld kan brengen.

Maatschappelijke kosten van vlees

In een proef moet de werkwijze van ’true pricing’ in één oogopslag duidelijk maken wat de duurzame keuze is. Het moet de werkelijke kosten in beeld brengen en de bewustwording van het effect van vleesconsumptie en –productie vergroten. Minister Schouten meldde tijdens de handelsmissie naar China verheugd dat de Chinese markt voor Nederlands kalfsvlees weer open gaat. GroenLinks en PvdD reageren hier kritisch op. De export van vlees lijkt goed voor de economie, maar als alle kosten worden meegenomen, kunnen de kosten wel eens hoger zijn dan de baten, waarschuwt Rik Grashoff van GroenLinks.

Schouten erkent dat er maatschappelijke kosten zitten aan vlees. “Maar kalveren zijn eigenlijk een bijproduct van de zuivelsector. Het is in het kader van de circulaire economie goed dat deze een bestemming krijgen. Dat er heel veel mensen vlees eten, is een feit”, zegt ze.

Schouten wijst er verder op dat Nederland niet op een eiland ligt en dat bij de afwegingen ook gekeken moet worden naar het effect van de maatschappelijke kosten elders. “Als wij het niet doen, wie doet het dan wel? Onze keuzes hebben daarmee wereldwijd gevolgen”, constateert Schouten.

Afweging van alle kosten

Bij de systematiek voor de échte prijs van vlees moeten heel zorgvuldig afwegingen worden gemaakt en alles moet worden meegenomen. Als voorbeeld noemt Schouten een varkenshouder die biologisch is geworden. De maatschappelijke kosten hiervan zouden lager moeten zijn. De varkenshouder zou in het kader van de circulaire economie graag alle delen van zijn varkens willen verkopen, maar dat lukt niet. Er zijn delen die hier niet worden gegeten en door de hogere productiekosten is export naar gebieden waar deze wel worden gegeten, ook niet mogelijk. Nu gaan die delen naar de vergister. Dat heeft weer een negatief effect op de maatschappelijke kosten.
“Zo zijn er veel dilemma’s waar rekening mee moet worden gehouden”, vindt Schouten.

Of registreer je om te kunnen reageren.