Home

Achtergrond 9 reacties

‘Nulhonger’ wordt lastige taak voor VN

Geen honger meer in de wereld, of ‘nulhonger’ is een van de doelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030. Maar nu er ernstige humanitaire crises gaande zijn in Azië, het Midden-Oosten en Afrika, lijkt dat doel steeds moeilijker te halen.

De laatste cijfers in een gezamenlijke studie van de Europese Unie (EU), de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma laten zien dat de situatie rond honger ernstig is. Alleen al vorig jaar hadden 124 miljoen mensen in 51 landen te maken met acute voedselonzekerheid – 11 miljoen meer dan in 2016. Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt en kans loopt daaraan te sterven, is nog steeds 815 miljoen wereldwijd.

Opgelaaide conflicten

De stijging in 2017 is volgens het Global Report on Food Crises grotendeels te wijten aan nieuwe en opgelaaide conflicten en onzekerheid in Myanmar, het noordoosten van Nigeria, de Democratisch Republiek Congo, Zuid-Soedan en Jemen.

Langdurige droogteperiodes hebben daarnaast geleid tot slechte oogsten in landen die al te maken hadden met voedselonzekerheid en ondervoeding, zowel in oostelijk als in zuidelijk Afrika.

Complexe problematiek

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwde in januari dat de honger wereldwijd toeneemt en dat de situatie in Afrika het ernstigst is. Hij wees erop dat de landbouwproductie en veestapel in Afrika lijden onder de oorlogssituaties en klimaatverandering. “Klimaatschokken, milieudegradatie, lagere prijzen voor gewassen en vee, en oorlogen hebben allemaal met elkaar te maken.”
Artikel gaat verder onder de tweet.

Chronisch ondervoede mensen

De VN houden echter nog steeds vast aan het doel om in 2030 alle honger de wereld uit te hebben. Hoe realistisch is dat? Marta Antonelli, onderzoeker aan het Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN), zegt dat het terugdringen van het aantal chronisch ondervoede mensen in Afrika een van de meest dringende uitdagingen in de wereld is.

‘Vooral kleine boeren worden kwetsbaarder voor voedselonzekerheid’

Voedselonzekerheid, zegt ze, vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara, wordt veroorzaakt door een aantal factoren die met elkaar samenhangen, zoals extreme armoede, weinig diverse inkomensbronnen, zwakke instituten en zwak bestuur, en in het bijzonder slechte klimaatomstandigheden en sociale conflicten.

“Klimaatverandering en extreem weer kunnen enorme impact hebben op de opbrengst van gewassen, vee en visbestanden, en daarmee ook op het inkomen van boeren. Vooral kleine boeren worden daardoor kwetsbaarder voor voedselonzekerheid”, aldus Antonelli.

Efficiënte landbouwpraktijken

Om honger in Afrika te bestrijden, moeten volgens Antonelli maatregelen genomen worden om het bestuur op het gebied van voedselvoorziening te harmoniseren, en moet gewerkt worden aan duurzaamheid, voedingswaarde, goed functionerende instituten die een anti-armoedebeleid uitvoeren, efficiënte landbouwpraktijken en ICT en innovatie.

Dat betekent ook dat boeren hun inkomstenbronnen moeten diversifiëren om minder kwetsbaar te worden, aan landherstel moeten werken en betere irrigatiesystemen moeten gebruiken om een hogere opbrengst te halen.

Voedselverspilling

Het wereldwijde voedselsysteem is volgens BCFN op 3 terreinen in onbalans:

 1. voedselverspilling (bijna een derde van de wereldwijde voedselproductie);
 2. honger enerzijds en epidemische niveaus van obesitas anderzijds (2,1 miljard mensen);
 3. niet-duurzame landbouwsystemen (een derde van de graanproductie wereldwijd wordt gebruikt voor diervoeder, voedselgewassen worden gebruikt voor de eerste generatie biobrandstoffen).

“We kunnen de wereld niet veranderen zonder eerst het voedselsysteem te repareren”, zegt Antonelli.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Food Sustainabilty Index

In 2016 lanceerde BCFN de Food Sustainabilty Index (FSI), waarin gekeken wordt naar de individuele prestaties van 34 landen op het gebied van duurzame landbouw, gezonde voeding en voedselverspilling. De landen die de meeste vooruitgang laten zien op de index, zijn Frankrijk, Japan, Duitsland, Spanje, Zweden, Portugal, Italië, Zuid-Korea en Hongarije.

De aan- of afwezigheid van een degelijk en goed geïmplementeerd beleid is fundamenteel voor een goede score op de index. De analyse over 2017 laat zien dat landen in het zuidelijke en oostelijke Middellandsezeegebied het meest moeite hebben met duurzame voedselsystemen, vooral als het gaat om voedselverspilling. Ze doen het relatief beter als het gaat om voedingswaarde.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Honger in de wereld heeft niks te maken met klimatologische omstandigheden of met voedselverspilling en veevoer in de westerse wereld.
  Het is een mentaliteitskwestie en een politieke kwestie.
  De gemiddelde afrikaan werkt totdat hij of zij genoeg heeft voor de dag en denkt niet vooruit hoe het de volgende dag moet. Lukt het de volgende dag niet dan heeft hij honger. Wie niet werkt, zal niet eten.
  En zolang talloze bevolkingsgroepen aldaar elkaar alsmaar naar het leven staan zal er ook niks ver anderen.
  Men zal de zwaarden moeten omsmeden naar ploegijzers.

 • veldzicht

  Zo lang die ongebreidelde bevolkings groei daar zo doorgaat blijft die honger daar.
  In veel 3e wereldlanden is de bevolking in 25 jaar verdrie voudigt.
  Het is mooi dat veel ziektes kunnen worden bestreden ,maar als er net zoveel kinderen worden geboren als voorheen kan het niet goed gaan.

 • alco1

  Er is maar één politiek die daaraan oplossing kan bieden.
  De China (één kind) politiek.

 • Can

  Met dezelfde welvaart als ieder ander zal hun levenswijze net worden als de onze.
  Verdeling van voedsel heeft te maken met geld, en dit zit bij het land en grote bedrijven die geen interesse hebben te investeren waar geen winst te behalen is in de Handel.
  Als het land investeringen veilig (bescherming op royalty’s en Handel) komen alle grote wereldse bedrijven er met hoge snelheid op af.
  Kijk maar naar de oost blok landen, China , India.
  De grootste struikelblok is het niet hebben van regels op na leving van royalty’s, dan is het kennis en startmateriaal exporteren en is het probleem zo opgelost.

 • Can

  Waar mensen zijn is koopkracht.
  Dus voor de Handel is meer mensen beter, ook al zijn ze arm.

 • Peerke1

  Voor de grote boeven is geld macht en mensen arm houden is ook macht uit oefenen op de onderdanen. 1en 1 is twee, dus waar ligt de grote fout, juist bij die grote boeven die liever wapens dan voedsel inkopen.

 • agratax(1)

  Ik lees veel redenen waarom er honger is in grote delen van Afrika. De wetenschap heeft de oplossing gevonden door ons economische systeem te copieren al daar. Helaas zal dat niet werken, want in ons rijke westen zonder honger, worden de boeren voor de keuze gesteld, werken voor een hongerloon of opstappen. In Afrika moet volgens de geleerden de oplossing gevonden worden in een efficiente landbouwproductie. Deze grootschalige landbouw wordt door de groot investeerders uit Europa, Azie (China, India, Korea etc.) en Arabische oliestaten, in rap tempo ingevoerd. Resultaat nog meer honger, omdat de lokale boeren hun grond en hun waterrechten verliezen aan deze rijke investeerders de door hen op moderne wijze geproduceerde producten linea recta nar hun thuisland sturen of op de wereldmarkt te gelde maken. Deze moderne landbouw resulteert in een versnelde urbanisatie in Afrika waarbij er wel mensen in de steden wonen maar geen betaalde arbeid voor handen is. De gevolgen merken we in Europa elke dag aan onze zuidgrens economische vluchtelingen. Ik zie maar 1 uitweg in dezen, weg met de vrije wereldhandel voor voedsel en een verbod op neokolonialisme of een afname van het aantal mensen. Beide oplossingen zullen op enorme tegenstand stuiten.

 • el

  Als er niets wordt gedaan,komt er vanzelf een eind aan de bevolkingsgroei !

 • agratax(1)

  Hoe meer kindertjes in de derde wereld we via voedselhulp door de eerste moeilijke levensjaren helpen, hoe meer mensen er later honger hebben in die landen en als vluchteling de Europese grenzen passeren. Had de club van Rome toen ter tijd dan toch gelijk met hun uitspraak "de wereld kan niet meer dan 2 - 3 miljard mensen huisvesten". Willen we met meer mensen de aarde bevolken, dan plegen we roofbouw, met alle gevolgen van dien.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.