Home

Achtergrond

Minder Europees geld voor boeren

Deze week verschijnt het voorstel van de Europese Commissie voor de begroting 2021-2028. Het EU-landbouwbudget daalt met ongeveer 6%, heeft EU-commissaris Günther Oettinger afgelopen week gezegd.

Een grotere daling voor het Nederlandse aandeel is te verwachten. Want er moet nog onderhandeld worden en er liggen stevige eisen op tafel uit allerlei hoeken van de EU.

Dit jaar is er in Nederland in principe nog ruim € 680 miljoen beschikbaar voor de zogenoemde directe betalingen. Dat is het budget voor betalingsrechten, vergroeningspremie, steun jonge boeren en de graasdierpremie. Voor de basisbetaling inclusief vergroeningspremie is gemiddeld per hectare nog een kleine € 400 beschikbaar in Nederland. Dat wordt minder in 2019 en 2020.

Redenen voor daling landbouwbudget

Voor een lager landbouwbudget in de EU zijn meerdere redenen. Allereerst moet de bijdrage van de Britten ter grootte van circa € 12 miljard per jaar gecompenseerd worden in de totale begroting. Tegelijkertijd ligt steun aan boeren in de huidige vorm in tal van landen onder vuur.

Dat vervolgens het Nederlandse aandeel in het landbouwbudget harder gaat dalen, is vrijwel niet te vermijden. Nederland is zelf voor een verschuiving van budget, van landbouwbudget naar innovatie bijvoorbeeld. Daarbij komt in de onderhandelingen ook het argument naar voren dat de verdeling nu niet eerlijk zou zijn. Dat vinden de lidstaten die nu relatief weinig (per hectare) ontvangen, vooral in Oost-Europa. Het argument dat de grond en andere kosten in Nederland veel hoger zijn, vindt daar weinig weerklank.

Verdeling tussen kleine en grote bedrijven

Een ander cijfer dat elke keer weer opduikt, is de vermeende scheve verdeling tussen kleine en grote bedrijven. 80% van de subsidies gaat naar 20% van de bedrijven, heet het dan. Typisch een getal dat wel wat nuancering nodig heeft. Want alleen al Roemenië telt een miljoen zeer kleine bedrijven met amper grond.

De verdeling van de Brusselse miljarden wordt ook deze keer een langdurig politiek gevecht. En één ding staat vast: er gaat straks minder geld naar boeren, zeker naar de Nederlandse boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.