Home

Achtergrond

Landgoedbewoners verliezen zaak tegen veehouder

Twee bewoners van een landgoed in het Brabantse Diessen zijn in het ongelijk gesteld door de Raad van State. De door hen aangevochten Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw) van een veehouder blijft in stand.

Deze veehouder in het Brabantse Diessen had in september 2016 een Nbw-vergunning gekregen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het aanpassen van zijn bedrijf. De landgoedbewoners vochten dit besluit aan omdat het zou leiden tot aantasting van de natuur en het landschap.

RvS: Natura 2000-gebied hoort niet bij leefomgeving

RvS stelt echter in de uitspraak dat de bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn bij de aanpassing van de veehouderij. De bezwaarmakers wonen op een afstand van 930 meter van de rivier de Reusel, constateert RvS. Dat is de meest dichtstbijzijnde plek van het Natura 2000-gebied Kempenland-West, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend. Het landgoed wordt van het Natura 2000-gebied gescheiden door landbouwgrond. Op basis daarvan constateert RvS dat het Natura 2000-gebied geen deel uitmaakt van de directe leefomgeving van de landgoedbewoners. Het bezwaar wordt afgewezen en de omgevingsvergunning blijft in stand.

Of registreer je om te kunnen reageren.