Home

Achtergrond

Lage dollar drukt omzetcijfers en prijs agrarisch product

De duidelijk lagere dollarkoers in het eerste kwartaal heeft een flinke invloed op de omzet- en winstcijfers van bedrijven als Unilever.

Unilever zag de omzet in het eerste kwartaal dalen vooral door de lagere dollarkoers. De omzet daalde met ruim 5% naar een altijd nog imposante € 12,6 miljard in het eerste kwartaal. Die daling is inclusief een zogenoemd valutaeffect van bijna 10%. De onderliggende cijfers die onder meer zijn gecorrigeerd voor valutaeffecten en andere incidentele invloeden zien er een stuk beter uit. Tegelijkertijd zijn de winstverwachtingen naar boven bijgesteld. Een deel van de inkopen verloopt ook in dollars en dat maakt kennelijk een deel van de lagere omzetcijfers in euro’s weer goed. De vooruitzichten zijn dermate rooskleurig dat een flink hoger dividend in het vooruitzicht is gesteld aan voor de aandeelhouders.

Effect op prijs melkpoeder en suiker

De lagere wisselkoers van de dollar is eveneens een veeg teken voor de prijs van tal van agrarische producten. Melkpoeder wordt buiten de EU doorgaans in dollars afgerekend. Een licht herstel van prijzen op de wereldmarkt gaat dan voor een deel weer teniet. In dollars brengt een ton poeder meer op, maar dan schiet de EU-melkveehouder er nog weinig mee op omdat de tegenwaarde in euro’s niet of nauwelijks stijgt.

De lage suikerprijs die wereldwijd in dollars wordt genoteerd is een gevolg van grote overschotten binnen en buiten de EU. Maar in de EU wordt de prijsdaling nog eens versterkt door de lage dollarkoers en is de prijsdaling in euro’s nog groter.

Voorlopig is er vanuit de wisselkoers euro-dollar weinig verandering te verwachten. De verwachtingen zijn juist dat de dollar alleen maar verder gaat zakken.

Meer informatie vindt u in Boerderij op Maat:  

Euribor
Wisselkoers euro in dollars
Wisselkoers euro in Britse ponden

Of registreer je om te kunnen reageren.