Home

Achtergrond 1 reactie

Biologische landbouw kan verder met nieuwe regels

De biologische landbouw is geen niche meer, maar een volwaardige sector die de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.

Met die woorden omarmde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in Straatsburg het Europees Parlement, dat met een grote meerderheid (466 voor, 124 tegen, 50 onthoudingen) de nieuwe biologische verordening ondersteunt.

‘Strenge controles nodig’

De nieuwe biologische verordening, die gaat over biologische productie en etikettering, moet nu worden omgezet in duidelijke regels voor boeren en tuinders. Kees van Zelderen, voorzitter van de werkgroep biologische landbouw van de Europese koepel van standsorganisaties Copa Cogeca zei donderdag 19 april na de stemming dat de nieuwe regelgeving er aan moet bijdragen dat boeren de biologische productie vergroten en tegelijk het vertrouwen van de consument blijven houden. Daarvoor zijn volgens hem strenge controles nodig.

Van Zelderen zegt dat Copa Cogeca nauw wil samenwerken met de Europese instituties om te zorgen dat de overgang van de oude verordening naar de nieuwe soepel verloopt. De nieuwe verordening wordt op 1 januari 2021 van kracht.

Biologische varkensstal. De nieuwe regelgeving moet er aan bijdragen dat boeren de biologische productie vergroten en tegelijk het vertrouwen van de consument blijven houden. Foto: Lex Salverda
Biologische varkensstal. De nieuwe regelgeving moet er aan bijdragen dat boeren de biologische productie vergroten en tegelijk het vertrouwen van de consument blijven houden. Foto: Lex Salverda

‘Blij met zelfde normen’

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) zei blij te zijn dat de normen voor biologische producten van buiten de EU dezelfde worden als de normen voor producten binnen de EU. Dat van buiten de EU ingevoerde eieren als biologisch mogen worden verkocht, terwijl de kippen die de eieren gelegd hebben niet eens buiten hebben gelopen, vindt hij niet uit te leggen. “Met deze verordening is dat verleden tijd.”

Gangbaar en biologisch op éen bedrijf

CDA‘er Annie Schreijer-Pierik heeft er – net als de Nederlandse regering – voor gepleit de mogelijkheid open te houden om zowel gangbare als biologische productie op één bedrijf te kunnen hebben. Volgens haar biedt dat mogelijkheden voor gangbare bedrijven in te spelen op de toenemende biologische vraag.

De nieuwe verordening vereist dat biologische bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat hun gewassen besmeurd raken met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen uit de gangbare landbouw.

Eén reactie

  • hoevedako

    Wat een domme stellingname van mevrouw Schreijer-Pierik
    Je bent en doet biologisch goed of je doet het niet, maar geen half bakken gedoe.

Of registreer je om te kunnen reageren.