Home

Achtergrond laatste update:7 mrt 2018

In najaar duidelijkheid over waterschapsheffingen

In het najaar komt er duidelijkheid over een nieuw heffingenstelsel voor de waterschapslasten. Dat verwacht directeur Albert Vermuë van de Unie van Waterschappen.

De Unie is aan het onderzoeken hoe de werkwijze van ‘de vervuiler betaalt’ beter kan worden doorgevoerd in het systeem voor de waterschapsbelasting. “Het zou mooi zijn als de belasting ook bijdraagt aan het halen van de beleidsdoelen, ook al is dit primair de taak van het beleid”, legt Vermuë uit.

Betere verdeling van heffingen

De waterschappen onderzoeken nog naar een betere verdeling van de heffingen die betaald moeten worden, waarbij ook rekening wordt gehouden bij de baten die de verschillende groepen hebben. Dit onderzoek duurt tot juni, waarna het voorstel aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorgelegd.

Vermuë benadrukt dat een stelsel van ‘de vervuiler betaalt’ doorvoeren in de waterschapsbelasting erg ingewikkeld is. “Het is de vraag of het gaat lukken”, zegt hij bij de presentatie van het onderzoek van Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp naar de nieuwe hectareheffing van waterschappen, in opdracht van het Mesdagfonds. Zij hebben onderzoek gedaan naar welke rol de landbouw daadwerkelijk speelt bij de vervuiling van water, nu fors hogere heffingen dreigen voor boeren. Daaruit blijken de meningen sterk te verschillen, omdat bij verschillende werkwijzen verschillende bronnen onder ‘landbouw’ worden geschaard. Ook zijn de doelen volgens Rotgers lang niet overal te halen. In Limburg zou het 800 jaar duren voor de doelen worden gehaald, omdat er vanuit Duitsland water binnenkomt met een hogere stikstofnorm dan in Nederland is toegestaan.

Bij de vorige herziening van het heffingensysteem voor de waterschapsbelasting van 10 jaar geleden is de landbouw er relatief goedkoper uitgekomen, aldus Vermuë. Al zaten er toen ook weeffouten in het systeem, bijvoorbeeld in regio’s waar veel wegen aangelegd moesten worden. Met de herziening van het stelsel wil de Unie van Waterschappen nu proberen deze fouten op te lossen.

Motie ‘zuiveringskosten voor boer’ verworpen

De Tweede Kamer stemde dinsdag 6 maart tegen een motie van SP en GroenLinks om een onderzoek uit te voeren naar een juridisch haalbaarheid om de toenemende zuiveringskosten neer te leggen bij de vervuilende bronnen, zoals de landbouw en de industrie. De motie kreeg geen meerderheid, regeringspartijen, PVV en Forum voor Democratie stemden tegen. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, gaf eerder al aan al bezig te zijn met een dergelijk onderzoek, waarbij wordt uitgegaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Of registreer je om te kunnen reageren.