Home

Achtergrond

Gedeputeerde: innovaties voor Limburgse asbestsanering

Limburg saneert al versneld asbest en boekt ook goede resultaten. Maar er mag best een tandje bij.

Daarom komen overheden, de agrarische sector en andere sectoren donderdag 22 maart bij elkaar tijdens de Asbest Innovatie Praktijkdag in Asbestcentrum Limburg in Horst. “De asbestopgave tot 2024 is fors. Daarom moeten we kennis blijven delen. De vraag daarbij is: liggen we op schema en welke innovaties kunnen we gebruiken”, zegt gedeputeerde Daan Prevoo.

Daan Prevoo (54) is gedeputeerde energie, duurzaamheid en wonen van Provincie Limburg. - Foto: Johannes Timmermans
Daan Prevoo (54) is gedeputeerde energie, duurzaamheid en wonen van Provincie Limburg. - Foto: Johannes Timmermans

Hoe staat Limburg ervoor?

“In de eerste 3 kwartalen van 2017 is 360.000 m² aan asbestdaken gesaneerd. Dat is een forse versnelling ten opzichte van voorgaande jaren; het aantal saneringen is verdubbeld. Landelijk gezien horen we ook bij de koplopers. Maar grof geschat ligt er in Limburg nog 10 tot 12 miljoen m² aan asbestdaken. En daarvan is ongeveer 80% agrarisch. We zijn nu druk bezig om met de nieuwste technologieën per regio een precieze asbestdakeninventarisatie te maken. Zo kunnen we regionaal maatwerk bieden. Dit moet deze zomer klaar zijn.”

‘Limburg heeft nog 10 tot 12 miljoen m² aan asbestdaken. waarvan 80% agrarisch is’

Met welke innovaties is Limburg bezig?

“Voor ons totale sanerings- en verduurzamingsprogramma is € 100 miljoen uitgetrokken. Daarin zoeken we naar sluitende businessmodellen die we in de praktijk gaan toepassen. Een voorbeeld voor ons is het zonne-energieprogramma Solar van FrieslandCampina. Die subsidie is toepasbaar bij daken van minimaal 1.000 m² en reeds gesaneerde daken. Wij willen in ons model echter ook de asbestsanering meenemen. Zodat boeren het hele traject doorlopen.”

Noemt u nog eens een voorbeeld?

“We onderzoeken ook de mogelijkheid van robotisering. Een gerobotiseerde hijskraan die daken saneert. Dat is een optie omdat asbestplaten veelal goed recht liggen. En het zou de arbeids- en veiligheidskosten drukken. Een ander voorbeeld is minicontainment; een Limburgse uitvinding. Hierbij wordt er een soort huls om asbestmateriaal gelegd. Zodat de asbest niet in aanraking met lucht kan komen. Zo kan zonder pakken gesaneerd worden. Dit is weliswaar niet geschikt voor daken. Maar op termijn kan het voor kleinere stalelementen of leidingen een uitkomst zijn.”

‘Een optie is een gerobotiseerde hijskraan die daken saneert, omdat asbestplaten veelal goed recht liggen’

Hoe gaat het nu met het Asbestcentrum?

“Dat centrum in Horst is eind vorig jaar opgericht om in te spelen op de markt. Studenten worden er opgeleid tot gecertificeerd asbestsaneerder. De eerste groep van 60 is nu bijna klaar voor de praktijk. En ze belanden -robotisering of niet – in een enorme vraagmarkt. Ook ná 2024. Asbestsanering zal zich niet tot daken gaan beperken. In België werkt de overheid bijvoorbeeld aan een algeheel asbestverbod in 2040.”

Of registreer je om te kunnen reageren.