Home

Achtergrond 14 reacties

Friese boer moet naar natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusief, grondgebonden en duurzaam zijn de sleutelwoorden in de toekomstige landbouw in Friesland. De provincie heeft deze ambitie voor 2025 en legt de bal nu bij de boeren.

Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer van provincie Friesland merkt dat de positie van de landbouw onder druk staat. “Landschapspijn, het verdwijnen van weidevogels en de teruglopende biodiversiteit zijn hier het bewijs van.”

Die visie heeft ook oud-landbouwminister Cees Veerman. “De landbouw is geen gewone economische sector, boeren werken in de openbare ruimte en dragen verantwoordelijkheid voor het landschap. De schaalgrootte in de veehouderij is niet toekomstbestendig, boeren moeten maatschappelijk hun bedrijfsvoering kunnen uitleggen.”

Omslag naar natuurinclusieve landbouw

De oplossing is volgens de provincie te vinden in een omslag naar natuurinclusieve landbouw: grondgebonden boeren met inachtneming van de natuur, duurzame producten afzetten die bijdragen aan het landschap en dat ook uitdragen. “De vraag om koerswijziging komt uit de maatschappij, dus zal daar ook het geld vandaan moeten komen”, meent Kramer.

Weidevogels en groene energie

De vraag is nu vooral hoe de duurzame ambitie van de provincie gerealiseerd moet worden. Daar is geen eenduidige oplossing voor, weet Kramer. “Op het gebied van duurzaamheid en natuurbeheer is veel mogelijk. Het één is niet per definitie beter dan het ander. Er is al een aantal boeren bezig met verschillende projecten, op het gebied van bijvoorbeeld weidevogels of groene energie. Die zullen we blijven financieren. Dat is ook de rol van de provincie: stimuleren en faciliteren.”

‘We moeten altijd achter onze boeren blijven staan, intensief of extensief, zowel biologisch als gangbaar’

Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, wil vooral graag dat de provincie duidelijkheid biedt. “Piketpalen slaan, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn.” Meulenbroeks hoopt niet op ’Brabantse toestanden’. “Want daar zijn alleen maar verliezers. We moeten altijd achter onze boeren blijven staan, intensief of extensief, zowel biologisch als gangbaar. Die diversiteit is juist onze kracht.”

Koeien op een melkveebedrijf in Friesland, waar intensief gewerkt wordt aan bescherming van weidevogels. De provincie wil een omslag naar natuurinclusieve landbouw: grondgebonden bedrijven met inachtneming van de natuur. - Foto: Mark Pasveer
Koeien op een melkveebedrijf in Friesland, waar intensief gewerkt wordt aan bescherming van weidevogels. De provincie wil een omslag naar natuurinclusieve landbouw: grondgebonden bedrijven met inachtneming van de natuur. - Foto: Mark Pasveer

Meulenbroeks ziet kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen. “Grondgebondenheid met al het land in eigendom is lastig te realiseren”, weet hij. “Veehouders en akkerbouwers kunnen elkaar hierin aanvullen.”

Boeren in de zaal bij het Friese Landbouwcongres in Heerenveen hoorden de plannen aan, maar zien de toekomst wat minder rooskleurig in. “Ik wil best met de tijd mee, het voelt nu alsof onze inzet nooit genoeg is”, zei een veehouder.

Goede boterham verdienen met meerwaarde

De provincie heeft doelen gesteld, de bal ligt nu bij de boer. “Durf te veranderen, ga het gewoon proberen”, luidt de oproep van Veerman. Hij kent verschillende voorbeelden van koplopers. Innovatieve boeren die hun producten met meerwaarde weten te vermarkten en daarmee een goede boterham verdienen. “Daar moet moeite en geld in gestoken worden. Verandering begint bij de jeugd en wordt tegengehouden door de oudere boeren.”

Laatste reacties

 • gvanderhulst

  Duurzame plannen zonder economische duurzaamheid graag op de linker stapel. Kop moet zijn: (friese) boer biedt u voor 5cent (o.i.d.)per liter natuurinclusieve landbouw. Alles wat voor niks is is niks waard.

 • frl

  Het spreekt mij wel aan , wat boeren met natuur er bij.
  Mijn bedrijf is er ook wel geschikt voor grupstal met stromest , maar de mindere opbrengst moet wel gecompenseerd worden met een hogere melkprijs.
  Aangezien grupstalboeren worden uitgesloten van aparte melkstromen , is het voor mij niet haalbaar.
  Of de opbrengstderving natuurgrasland zou een hogere toeslag moeten krijgen via het geld uit Brussel.

 • Bennie Stevelink

  Als ze die plannen nou 10 jaar eerder hadden gepresenteerd hadden de boeren, in aanloop naar afschaffing van het melkquotum, niet massaal van die dure nieuwe stallen gebouwd.
  Die bestuurlijke willekeur kan ik geen begrip voor opbrengen. Boeren eerst laten investeren in de ene richting en dan beleid maken in de andere richting. Boeren komen vervolgens klem te zitten met de gedane investeringen.

 • ghsmale

  Boeren werken al jaren met en in de natuur
  schaal vergroting was altijd het sleutel woord.
  Wie hier niet aan mee doet werd en word nog steeds voor gek verklaard.
  FC beloont boeren met quatum toeslag en wil af van grupstallen
  Het nieuwe, co-twee-light- melk, wordt ook alleen maar toegekend ,
  aan boeren die veel koeien per hectare houden in stallen met luchtwassers,
  want dan doe je het goed volgens het dashbord en ben je duurzaam bezig.
  Maar de weidevogel komt met dit beleid niet eerder terug de boer is niet allleen
  schuldig aan het verdwijnen van de weidevogel en diversiteit.

 • Mfb

  Onze bedrijfsvoering is al 25 jaar natuurinclusief maar toch holt de weidevogelstand achteruit. Wel hebben we 10 keer zoveel kraaien en hebben we nu vossen, roofvogels en ooievaars. Dat is ook natuur maar het is maar net welke je graag wilt. In NL zullen we altijd bij moeten sturen als we willen krijgen wat we graag willen, natuurbeheer is ook populatiebeheer wil ik maar zeggen

 • farmerbn

  De kosten van een melkveehouder gaan jaarlijks omhoog terwijl de opbrengsten wisselen en niet structureel meestijgen. Hierdoor moet een melkveehouder meer melk produceren. Consumenten willen weinig betalen, burgers hebben veel eisen en zuivelfabrieken kennen maar één gangbare melkprijs. Als dat laatste nu verandert dan kunnen boeren meer melkgeld krijgen bij gelijkblijvende melkproductie. De zeurende consument gaat extra betalen en de buger krijgt wat meer natuur. Iedereen blij. Je moet die speciale zuivel wel beschermen met een merknaam en bij wet vastleggen anders gaan supermarkten gewoon ergens anders die zuivel halen.

 • jhp

  Het Nederlandse natuur, flora en fauna beleid is zo mislukt, dat de boeren het recht moeten trekken.

 • Noordam2

  het is steeds maar weer MOETEN. We moeten dit en we moeten dat. Wanneer houd een pensionado als Veerman eens op met het roepen . Wij hoeven de wereld niet te voeden zegt hij. Dat kan ook niet maar NW Europa heeft wel vruchtbare grond en voldoende water dus is het onze plicht om die in ieder geval goed te benutten. Veerman kan beter eens gaan inventariseren wat er allemaal fout is gegaan onder zijn leiding. misschien bind hij dan eens in. Zijn en ook mijn opvolgers MOETEN niets en zijn ondernemer genoeg om zelf hun verantwoordelijkheden te nemen

 • melkveehouder .

  @Noordam2, helemaal eens. Veerman weet dit ook wel ! Maar CDA-er Veerman moet (zijn verpachter) Fortis en oud- broodheer Natuurmonumenten gedienstig zijn om vooral zijn eigen schoorsteen te laten roken. En dan krijg je dit soort populistische oproepen om te veranderen. Natuurlijk, verander vooral zodat Veerman zijn bonus kan ophalen.

 • Farmas

  Artikel ademt de geest van deze tijd en van de toekomst.
  Wie zich niet aanpast aan deze nieuwe tijd met haar inzichten gaat het heel moeilijk krijgen. Voorbeelden te over wat dat betreft.
  Het zijn vaak de grotere bedrijven die het meeste moeite hebben met aanpassen...
  Sterkte!

 • landboer

  Eindelijk eens weer een zinnige opmerking van Bennie,
  idd GJ Smale, de heren aan de touwtjes roepen het 1 , en vervolgens sturen ze tegenovergesteld.

 • Bennie Stevelink

  @landboer, andere reacties die ik plaats zijn ook zinnig maar sluiten blijkbaar minder aan bij jouw beleving.

 • H.Grotenhuis1

  # Bennie Stevelink
  Mogen wij die zinnigheid nog zelf bepalen? Wees alstublieft dankbaar voor de diversiteit in de Landbouw, het moet geen eenheidsworst worden.

 • D. de Jong

  Natuur inclusieve landbouw de termen van de beleidsmakers alleen maar positieve uitingen.
  Maar hoe gaat dit in combinatie met gezondheid van je veestapel met veel meer kans op insleep vanuit de natuur.
  Er is nog nooit een veterinair risico verslag gepresenteerd bij natuur inclusieve landbouw.
  Wat zien we nog meer over het hoofd.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.