Home

Achtergrond 4 reacties

‘Boer is Europees geld meer dan waard’

Voorzitter Joachim Rukwied van de Europese boerenorganisatie Copa geeft een duidelijk signaal: niet verder bezuinigen op het Europese landbouwbudget.

Sinds september vorig jaar zwaait Joachim Rukwied de scepter over Copa, de federatie van Europese landbouworganisaties. De akkerbouwer en wijnbouwer uit het Duitse Eberstadt (Baden-Württemberg) is voorzitter van het Deutsche Bauernverband, waarbij via lokale en regionale organisaties ongeveer 300.000 Duitse boeren en hun gezinnen bij zijn aangesloten.

Hoewel de Europese boerenbonden er binnen Copa nog niet in zijn geslaagd een gezamenlijk standpunt te formuleren in een position paper over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid, wil Rukwied graag zijn boodschap kwijt.

Landbouwbegroting

Het is ook tijd om de stem te laten horen. Want terwijl de regeringsleiders en ministers van financiën praten over de Europese begroting, zijn de Brusselse ambtenaren van het directoraat-generaal voor de landbouw en plattelandsbeleid al bezig met de uitwerking van concrete plannen, die in de zomer moeten worden gepresenteerd. Nu is het moment om invloed uit te oefenen in Brussel.
Artikel gaat verder onder de foto.

Joachim Rukwied (56) is sinds 2012 voorzitter van het Deutsche Bauernverband. Sinds september vorig jaar is hij voor een periode van 2 jaar voorzitter van Copa, de Europese federatie van landbouworganisaties. Hij beëindigde in de jaren 90 zijn melkveebedrijf en schakelde over naar akkerbouw en wijnbouw. Hij is politiek actief voor de CDU. - Foto: Gero Breloer/DBV
Joachim Rukwied (56) is sinds 2012 voorzitter van het Deutsche Bauernverband. Sinds september vorig jaar is hij voor een periode van 2 jaar voorzitter van Copa, de Europese federatie van landbouworganisaties. Hij beëindigde in de jaren 90 zijn melkveebedrijf en schakelde over naar akkerbouw en wijnbouw. Hij is politiek actief voor de CDU. - Foto: Gero Breloer/DBV

Vorig jaar publiceerde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zijn voorlopige plannen. Wat vindt u van die plannen?

“Het is een goede basis om op voort te werken. We zijn blij dat de Europese landbouwministers de directe betalingen willen handhaven. Inkomenstoeslagen zijn heel belangrijk voor de Europese boeren. Maar het beleid moet wel vereenvoudigd worden. Het moet écht gemeenschappelijk blijven en vóór de boeren.”

De Italiaanse christendemocratische Europarlementariër Herbert Dorfmann zegt in zijn rapport voor het Europees Parlement dat de directe betalingen voor grotere bedrijven eventueel kunnen worden afgetopt door de lidstaten. Hij is ook voor een afnemende hectaretoeslag voor grotere boeren, aangeduid met degressie.

“Directe betalingen moeten op het huidige niveau blijven, en zonder aftopping of degressie. En het geld moet bij actieve boeren terechtkomen. Er moeten 2 pijlers in het beleid blijven: een voor de directe inkomenssteun en een tweede pijler voor onderzoek, innovatie, technologie precisielandbouw en adviesdiensten.”

‘Het beleid moet bijdragen aan een verbetering van het milieu’

De Europese Commissie wil lidstaten meer ruimte geven voor uitvoering van Europese doelstellingen.

“Daar hebben we wel zorgen over. Die ontwikkeling moet niet leiden tot renationalisatie en een ongelijk speelveld. Het beleid moet bijdragen aan een verbetering van het milieu. Maar het belangrijkste is dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de boeren eenvoudig en gemakkelijk is.”

Is het huidige budget toereikend?

“In het verleden hebben de Europese lidstaten wel 1,26% van hun bruto nationaal product bijgedragen aan de Europese Unie. Nu ligt het onder de 1% onder druk van de Britten. Er zijn genoeg redenen om de nationale bijdrage te verhogen tot een percentage tussen 1,1 en 1,2 %. Daarmee kan ook het vertrek van de Britten uit de EU worden gecompenseerd. Wij verwelkomen het voorstel van Europees begrotingscommissaris Günther Oettinger om de Europese begroting op die manier te verhogen.”
Artikel gaat verder onder de tweet.

Maar tegelijk stelt Oettinger dat de Europese landbouwbegroting omlaag kan. Misschien wel met 5 of 10%, zei hij in het Europees Parlement.

“Gezien de bijdragen van de landbouw aan de maatschappij zeggen wij dat er op het landbouwbudget niet kan worden gesneden. Het aandeel van de landbouw in de Europese begroting is al teruggegaan van 71% in 1984 tot 38% in 2017.

Niet meer dan 1 % van alle belastinggeld in de hele EU wordt besteed aan de landbouw. Daarvoor levert de landbouw een belangrijke bijdrage: voedsel, milieu, economische groei, banen op het platteland.”

‘Wij voelen de klimaatverandering als eerste’

“Ongeveer 40% van de Europese boeren is afhankelijk van de directe betalingen, terwijl ze te maken hebben met toenemende grilligheden in de markt en hevige weersinvloeden. Alleen al in het afgelopen jaar hadden we te maken met hevige regenval in het Noorden en Oosten van Europa en extreme droogte in Portugal. Wij voelen de klimaatverandering als eerste. En als het gaat om de inkomens, kan ik het voorbeeld geven van rundveehouders die voor de biefstuk maar 20% van de prijs krijgen die de consument ervoor betaalt. Tegelijk verzorgen de boeren wel driekwart van het Europese grondgebied – vaak in plattelandsgebieden waar de landbouw de enige vorm van werkgelegenheid is.

Een gemiddeld Europees huishouden besteedt 15% van zijn budget aan voeding, in 1960 was dat nog 30%. De wereldwijde vraag naar voedsel neemt toe – naar verwachting met 60 % tot 2050. Dan is het redelijk om te eisen dat er niet wordt gesneden. Wij zijn tegen elke bezuiniging.”

Is er geen enkele post in de landbouwbegroting te vinden, die kan worden geschrapt?

“We staan ervoor open om geld uit de tweede pijler anders te gaan gebruiken. Evolutie is goed, maar snijden in het budget niet.”

Als de bureaucratie vermindert, kun je toch met minder geld hetzelfde doen voor de boeren?

“Wij zijn tegen elke bezuiniging, Dat is onze duidelijke positie. Ik heb geen ander mandaat.”

En u heeft geen plan-B, voor het geval er toch in de begroting wordt gesneden?

“Op dit moment vechten we voor behoud van het budget. Ik praat niet over een als-dan-situatie. Dit is ook de positie van de nieuwe Duitse regering.”

Maar Duitsland maakt niet de dienst uit in de EU.

“Dat is waar, maar het zou kunnen dat de Duitse regering nog wel enige invloed heeft in Brussel. Eh... Net als de Fransen en de oostelijke lidstaten en de zuidelijke lidstaten natuurlijk. Ik heb gelezen dat president Macron in Frankrijk ook tegen bezuiniging op het landbouwbudget is – dat is gezien het belang dat de landbouw speelt in de Franse economie begrijpelijk, maar ook noodzakelijk.”

U heeft niet het gevoel dat u alleen staat?

“Tijdens de jaarvergadering van het Deutsche Bauernverband heb ik als DBV-voorzitter gepleit voor meer Europees geld – niet alleen voor de landbouw. Bondskanselier Angela Merkel heeft die boodschap goed begrepen, temeer daar EU-commissaris Oettinger op die bijeenkomst dezelfde boodschap afgaf.”

‘Europa heeft geen toekomst zonder een stabiele landbouwsector’

Hoe wilt u de Europese burger overtuigen?

“Tegen die burger zeg ik: De Europese Unie heeft alleen toekomst als we het platteland kunnen behouden en in stand houden. Daarvoor hebben we een stabiele landbouw nodig. We moeten jonge mensen op het platteland de mogelijkheid geven voor zichzelf en hun gezinnen een toekomst op te bouwen. Ik ben een overtuigd Europeaan. Europa heeft geen toekomst zonder een stabiele landbouwsector, die genoeg en gezond voedsel produceert.”

De Britten verlaten de Europese Unie en ook in andere landen zijn er anti-Europese sentimenten. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“In de globale context is het van belang dat Europa stabiel blijft en dat we met 1 mond spreken. Zelfs landen als Frankrijk of Duitsland zijn niet in staat in hun eentje een beleid te voeren dat net zo krachtig is als het beleid van de EU. Ik noem die landen, omdat ze tot de grotere behoren.”
Artikel gaat verder onder de tweet.

Europa wil een krachtig handelsblok zijn, dat ook verdragen afsluit met andere handelsblokken zoals de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen. Op dat punt trapt u op de rem.

“We hebben EU-commissievoorzitter Jean Claude Juncker een brief geschreven om niet nog meer tegemoetkomingen te doen aan de Mercosur-landen. De EU heeft al te veel weggegeven. Het is onacceptabel dat de EU op landbouwgebied verregaande concessies doet. We importeren al grote hoeveelheden landbouwbouwproducten uit die landen – terwijl de boeren daar werken met andere standaarden en productiemethoden. We hebben in Europa hogere productiestandaarden. Dat bemoeilijkt de concurrentie. Volgens een Duitse studie betalen Duitse boeren € 5,2 miljard per jaar extra kosten voor die hogere standaarden. Dat is € 315 per hectare. Alleen daarom al hebben we directe betalingen nodig, ook in de toekomst. Wij zijn niet tegen handel. We zijn juist voor handel. Maar kijk dan wel naar de omstandigheden waaronder boeren moeten werken. Er zijn verschillende standaarden, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van hormonen of gewasbeschermingsmiddelen. Daar moeten we ons van bewust zijn. Er is per definitie geen eerlijk speelveld.”

Copa-Cogeca, gebundelde kracht

De federatie van Europese boerenorganisaties (Copa) en de samenbundeling van Europese coöperaties (Cogeca) vormen een twee-eenheid in de Brusselse landbouwlobby (Copa-Cogeca). Hoewel Copa en Cogeca ieder een eigen voorzitter hebben, treden ze bijna altijd met één geluid naar buiten. De Duitser Joachim Rukwied is de boerenvoorman, de Zweed Thomas Magnusson de voorzitter van de coöperaties. Meer dan 70 organisaties zijn aangesloten bij Copa-Cogeca.

Laatste reacties

 • koestal

  vertel dat maar aan de politiek,die wil hier op bezuinigen

 • mtseshuis

  Goed verhaal, nu zorgen dat het beeld zo blijft. Ik vind de verschillen tussen import van buiten de EU en eigen regels nog veel belangrijker dan de directe inkomensondersteuning, daar wordt altijd weer een kapstok van regels aangehangen. Daar kunnen we wel zonder. Maar dat verschil in productiewijze van voedsel binnen en buiten de EU, daar moeten paal en perk aan gesteld worden..

 • Jan-Zonderland

  Heb het hele verhaal niet gelezen maar wat me opviel was de stelling: " een gemiddeld Europees huishouden besteedt 15 % van het inkomen aan voeding. Dat lijkt me wat laag. Meneer doet niet vaak dr boodschappen denk ik.

 • Schrauwen Landbouw

  Meer geld uit Brussel vragen, hoe naïef kun je zijn.

  @Jan-Zonderland. Die 15 % klopt wel. Half vorige eeuw was het nog 50 %. Het verschil wordt nu door consument gebruikt om leuke dingen te doen zoals op vakantie gaan, eigenlijk over de rug van de boer dus.

Of registreer je om te kunnen reageren.