Home

Achtergrond 5 reacties

Nedersaksen: minder vlees betekent niets voor broeikasgasemissie

Minder vleesconsumptie goed voor het klimaat? De Landbouwkamer Nedersaksen berekent wat een halvering van de consumptie in Duitsland betekent voor de reductie van de broeikasgasemissie: niets.

De roep van milieu- en klimaatvoorvechters om de vleesconsumptie te verminderen wordt steeds luider, met name in Duitsland. Volgens milieuorganisatie Bund für Umwelt und Naturschutz moet de consumptie minstens worden gehalveerd en de veestapel moet ‘sterk worden verkleind’ als Duitsland zijn klimaatdoelstellingen wil halen.

Simpele en veelzeggende conclusie

De Landbouwkamer van de Nedersaksen – veruit koploper in Duitsland als het over (intensieve) veehouderij in Duitsland gaat – heeft de zaak tegen het licht gehouden. De conclusie is even simpel als veelzeggend. Volgens de Landbouwkamer zou een halvering van de vleesconsumptie nauwelijks of niets bijdragen aan de beperking van de klimaatgasemissies. Concreet zou het de Duitse klimaatdoelstelling maar met een factor 0,01 (eenhonderdste deel dus) dichterbij brengen.

Jaarlijkse Duitse vleesconsumptie

Uitgaande van de cijfers van het Duitse landbouwmarktbureau AMI bedraagt de jaarlijkse vleesconsumptie momenteel per inwoner 59 kilo, waarvan 35,8 kilo varkensvlees, 11,9 kilo pluimveevlees, 9,5 kilo rundvlees en nog een geringe hoeveelheid (1,8 kilo) andere vleessoorten. De CO2-uitstoot die deze consumptie oplevert (de zogenoemde CO2-voetafdruk), varieert al naar gelang de soort tussen 3,25 kilo per kilo vers varkensvlees en 14,34 kilo CO2 per kilo diepgevroren rundvlees. Daarbij gaat het om de emissie in de hele keten van stal tot eettafel, inclusief dus onder meer de emissies van de slachterijen, transport etc. Tevens zijn de lachgas- en methaanemissies in de cijfers opgenomen. Dit resulteert gemiddeld per kilo vlees in een emissie van 5,49 kilo. Per jaar per inwoner is de emissie als gevolg van het eten van vlees krap 324 kilo: de uitkomst van 59 kilo vlees maal 5,49 kilo klimaatgas, aldus de Landbouwkamer in haar berekeningen.

De jaarlijkse Duitse vleesconsumptie bedraagt momenteel 59 kiloper inwoner. Foto: ANP
De jaarlijkse Duitse vleesconsumptie bedraagt momenteel 59 kiloper inwoner. Foto: ANP

Klimaatgas

De genoemde 324 kilo klimaatgasemissie per inwoner komt voor de bevolking in Duitsland als geheel (82,18 miljoen inwoners) uit op 26,6 miljoen ton. De door de klimaatvoorvechters van de Bund für Umwelt und Naturschutz bepleite halvering van de vleesconsumptie betekent dus dat de emissie zou kunnen worden teruggebracht naar 13,3 miljoen ton. Daarmee is nog steeds niets gezegd over de concrete bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen, die door de Landbouwkamer zoals gezegd wordt geschat op slechts 0,01 deel. Voor die schatting is gekeken naar de bronnen waaruit Duitsland zijn elektriciteit betrekt. Een zeer belangrijke bron is nog steeds bruinkool. Van het stroomverbruik van 654 miljard kWh (kilowattuur) in 2016 kwam 150 miljard kWh uit centrales die bruinkool stoken. Dat komt neer op krap 23%. De productie van 1 kWh bruinkoolstroom gaat gepaard met de uitstoot van 1 kilo CO2. Windkracht daarentegen geeft een emissie van slechts 24 gram CO2. Met de vervanging van bruinkoolstroom door windstroom is derhalve snel een heel veel grotere reductie te bereiken dan door de halvering van de vleesconsumptie. Ook door minder vliegtuigreizen zou de emissie aanzienlijk meer kunnen worden teruggebracht. Een vlucht van Hannover naar de Canarische eilanden bijvoorbeeld geeft per passagier een uitstoot van maar liefst ruim 2000 kilo CO2. De emissievoetafdruk van de vleesconsumptie valt daarbij volledig in het niet, aldus de Landbouwkamer.

Laatste reacties

 • alco1

  Het moet overal verkondigd worden dat de schakel consumptie dieren volkomen circulair is.

 • mtseshuis

  Klopt! Zegt het voort! Ook RFC, LNV etc

 • g.g

  Als dit klopt.......laten we ons toch mooi bepiepellen

 • veldzicht

  Iedere boer voelt toch op zijn klompen aan dat er aan al dat geklets van die milieu en dieractivisten niks klopt, jammer dat de sector zo weinig van zich laat horen en niet een veel sterker tegen geluid laat horen.
  Er gaat miljarden om in de v(l)eescector is het nu zo moeilijk ,n behoorlijke campagne op tezetten om al die onzin en leugens eens te weerleggen en die lui eens een gevoelige tik op de neus te geven.

 • farmerbn

  Erg groene vrienden van ons zijn met het vliegtuig naar de Canarische Eilanden. Toen ik vroeg hoe ze dat gingen compenseren zei zij; ik eet wel een jaar geen vlees. In werkelijkheid moet ze 5 jaar geen vlees eten maar dat houdt ze natuurlijk niet vol. Over drie maanden gaan ze weer naar een andere vliegbestemming. Boter op hun hoofd. Werken beiden wel op het Landbouw Ministerie.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.