Home

Achtergrond 3 reacties

‘Er leven veel goede ideeën op het platteland’

De prijsvraag Brood en Spelen zoekt ideeën om het platteland op de Gelderse, Brabantse en Overijsselse zandgronden te verbeteren.

‘Brood en Spelen’. Dat is de naam van de prijsvraag die grondeigenaren oproept radicale voorstellen uit te werken voor een verbetering van het platteland. Berno Strootman is als Rijksadviseur voor het Landschap één van de initiatiefnemers.

Wat is de aanleiding van de prijsvraag?

“Als College van Rijksadviseurs zien wij veel veranderingen op het platteland en we merken dat overheden nog geen duidelijk perspectief hebben hoe hier mee om te gaan. Opgaven als vergrijzing, teruglopende biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw, energietransitie, wateropgaven en dierziekten vragen om vernieuwing. Daarom doen wij een beroep op teams van grondeigenaren en ontwerpers om met nieuwe ideeën te komen voor het platteland, want wij denken dat er veel goede ideeën leven onder de mensen die er werken en leven. Wij willen met de prijsvraag helpen om die ideeën verder te brengen”.

Berno Strootman is Rijksadviseur voor het Landschap en één van de initiatiefnemers van de prijsvraag 'Brood en Spelen'. - Foto: Christiaan Krouwels
Berno Strootman is Rijksadviseur voor het Landschap en één van de initiatiefnemers van de prijsvraag 'Brood en Spelen'. - Foto: Christiaan Krouwels

Aan welke ideeën moeten we dan denken?

“Dat weten wij ook nog niet precies, we zijn heel benieuwd wat er gaat komen. We willen echt de creativiteit van grondeigenaren in combinatie met ontwerpers stimuleren. Je zou kunnen denken aan nieuwe bestemmingen voor leegstaande agrarische gebouwen, of juist de sloop ervan in combinatie met een nieuw plan. Ook een nieuw bedrijfsconcept waarmee je je brood kunt verdienen, maar dat ook dient als een bijdrage aan het platteland is een voorbeeld. Het idee moet uit te werken zijn op de grond van de grondeigenaar in het team. Wij laten ons verrassen en zien graag de nieuwe ideeën tegemoet.”

Hoe gaat de prijsvraag in z’n werk?

“Vanaf 1 maart tot 1 juni kunnen teams bestaande uit grondeigenaren en ontwerpers – dat die twee samen in een team zitten is een voorwaarde – hun voorstel aanmelden via de website. Dat hoeft geen groot uitgeschreven plan te zijn, een eenvoudig plan van aanpak is genoeg. Wij kunnen helpen om grondeigenaren en ontwerpers te koppelen, maar eigen samengestelde teams mogen zich natuurlijk ook aanmelden. Overigens mogen de teams daarnaast aangevuld worden met andere professionals of belanghebbenden. Vervolgens gaat een jury bepalen welke voorstellen door mogen naar de volgende ronde. Maximaal acht teams uit het oosten en acht teams uit het zuiden halen de volgende ronde. Deze zestien teams krijgen elk € 25.000 om hun idee uit te werken. Daarnaast krijgen deze teams de hulp van deskundigen om hun plan realiteit te maken.”

Wat hopen jullie te bereiken?

“We hopen natuurlijk dat veel teams zich zullen aanmelden met mooie ideeën. We maken het vanaf nu op zoveel mogelijk manieren bekend, maar de reacties die we tot nu toe hebben gekregen, zijn positief. En we hopen dat we hiermee een golf van vernieuwing op het platteland in gang kunnen zetten.”

Laatste reacties

 • gerben5

  Ik heb een revolutionair idee:

  We laten het gewoon zoals het was,

  is niks mis mee

 • koestal

  Belachelijk ,ik heb een boswal langs mijn land,er was geld van de provincie om dat wat op te knappen,heb ik gedaan ,toen het klaar was kwam er iemand van landschapsbeheer langs en keurde het af,ik kreeg geen geld ,De hele buurt zegt wat is het opgeknapt ,ik heb ook geen schriftelijk bewijs. Ik wil iedereen waarschuwen ,ga niet met dat tuig in zee ,je wordt bedrogen waar je bij staat,het geld gaat naar verkeerde mensen .bv ambtenaren.

 • el

  Weer een ambtenaar die zich met het platteland wil bemoeien!

Of registreer je om te kunnen reageren.