Home

Achtergrond 12 reacties

Ongeploegde akkers in verlaten polder

Gery de Cloedt komt niet meer in de Hedwigepolder. Hij heeft zich er 14 jaar tegen verzet, maar de polder die 4 generaties in handen van zijn familie was gaat toch onder water. De akkerbouwgewassen moeten plaats maken voor natuur. Een project dat volgens zijn raadsman Hans Mieras gedoemd is te mislukken.

Niet langer word je bij binnenkomst van de Hedwigepolder begroet door protestborden met leuzen als ‘Ontpolderen, nee!’. Actiegroep Red onze polder verbrandde in mei demonstratief alle spandoeken en protestborden, enkele maanden nadat de Hoge Raad definitief besloot dat de Nederlandse Staat de Belgische eigenaar Gery de Cloedt mag onteigenen.

Laatste oogst in de polder

In de polder is nu, bijna een jaar na die uitspraak, verder nog weinig dat er blijk geeft van de 300-hectare landbouwgrond binnenkort onder water staat. Rondom het huis dat diende als weekendverblijf van voormalig eigenaar Gery de Cloedt staan hekken. Er hangen linten omheen met de tekst ‘verboden toegang asbest’. Op het perceel naast het huis resteren maisstoppels, op een perceel verderop staan uien die nooit gerooid zijn, waarschijnlijk vanwege slechte kwaliteit door de droogte. De akkers zijn ongeploegd achtergebleven. Voor de 25 voormalige pachters was dit jaar hun laatste oogst in de polder.


 • De maïsstoppel resteert. Ploegen had geen zin meer nu de laatste oogst achter de rug is. Op de achtergrond de kenmerkende populieren-laan. - Foto's: Roel Dijkstra

  De maïsstoppel resteert. Ploegen had geen zin meer nu de laatste oogst achter de rug is. Op de achtergrond de kenmerkende populieren-laan. - Foto's: Roel Dijkstra

 • De akkers zijn onbewerkt achtergebleven. Op dit perceel staan nog uien, waarschijnlijk niet gerooid vanwege slechte kwaliteit door de droogte.

  De akkers zijn onbewerkt achtergebleven. Op dit perceel staan nog uien, waarschijnlijk niet gerooid vanwege slechte kwaliteit door de droogte.

De Cloedt is er klaar mee

De Cloedt zelf wil niet meer met media spreken over zijn jarenlange strijd tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder die 4 generaties in bezit was van zijn familie. Hij komt ook niet meer in de polder, vertelt zijn juridisch adviseur Hans Mieras. De Zeeuwse Mieras, die al die jaren woordvoerder was namens de Cloedt in het hele dossier, zegt dat De Cloedt er klaar mee is nu het gebied in handen is van de Nederlandse Staat en hij zijn huissleutels heeft moeten inleveren. Mieras wil Boerderij nog wel een keer meenemen de polder in.

Hans Mieras stond als juridisch adviseur Gery de Cloedt bij in de jarenlange strijd om de Hedwigepolder.
Hans Mieras stond als juridisch adviseur Gery de Cloedt bij in de jarenlange strijd om de Hedwigepolder.

We vinden het nog steeds een onzin-project

De Hedwigepolder oogt desolaat. “We vinden het nog steeds een onzin-project,” zegt hij onderweg. “Ik denk dat het een probleem is waar iedereen naarstig zoekt naar een oplossing, maar niet meer weet wat het probleem is dat eigenlijk opgelost moet worden.”

‘Voorbeeld van hoe het niet moet’

De rit gaat langs de zeedijk tegen de Westerschelde die straks neergehaald zal worden, de populierenlaan die de polder doorkruist (“6.000 populieren worden gekapt zonder terugplant, daar hoor je niemand van de natuurbeweging over”) en langs de dijk die de Hedwigepolder nu nog scheidt van het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe en het tussenliggende Sieperdaschor.

Een overzicht vanaf de dijk, met rechts een blik in de polder en links de grond tegen de Schelde. Zo zal de Hedwigepolder er straks ook uitzien.
Een overzicht vanaf de dijk, met rechts een blik in de polder en links de grond tegen de Schelde. Zo zal de Hedwigepolder er straks ook uitzien.

Dit Sieperdaschor was eerder de Selenapolder en eveneens eigendom van De Cloedt. Deze polder heeft hij, in tegenstelling tot de Hedwigepolder, vrijwillig verkocht. “Het is een voorbeeld van hoe het niet moet,” zegt Mieras. “Het is volledig overgroeid door riet, vogels zitten er niet. De Hedwigepolder gaat er ook zo uitzien.”

Mieras en De Cloedt zijn ervan overtuigd dat de gewenste estuariene natuur niet zal ontstaan. In zo’n gebied, waar onder invloed van de getijden water in- en uitloopt, moeten zoet en zout water zich vermengen. Volgens hen zal het gebied in korte tijd volledig dichtslibben met vervuilde slibdeeltjes uit de Westerschelde, als gevolg van de dagelijkse baggerwerkzaamheden om de Antwerpse haven toegankelijk te houden.

Een blik in de Hedwigepolder vanaf de dijk tegen de Westerschelde, met op de voorgrond het huis van voormalig eigenaar Gery de Cloedt.
Een blik in de Hedwigepolder vanaf de dijk tegen de Westerschelde, met op de voorgrond het huis van voormalig eigenaar Gery de Cloedt.

Schadevergoeding

Een lot dat niet te voorkomen lijkt nu De Cloedt nagenoeg uitgeprocedeerd is. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant loopt nog een procedure over de hoogte van de schadevergoeding, vastgesteld op een kleine € 15 miljoen. Daarnaast heeft hij nog 2 klachten lopen bij het Europese Hof voor de rechten van de mens. 1 daterend uit 2015 over de procedure waarin het bestemmingsplan werd veranderd en 1 tegen de onteigeningsuitspraak. “Als we bij het Europese hof winnen krijgt Nederland een berisping,” aldus Mieras. “Verder gaat het enkel over geld en om het principe, het zal de polder niet terugbrengen.”

De kenmerkende laan met populieren die de polder doorkruist. De 6.000 populieren worden gekapt.
De kenmerkende laan met populieren die de polder doorkruist. De 6.000 populieren worden gekapt.

Juridische strijd

De juridische strijd die de vermogende Brusselse ondernemer De Cloedt, eigenaar van het grote bagger- en bouwbedrijf Group De Cloedt, jarenlang volhield, heeft hem niet het gewenste resultaat gebracht. Heeft het iets opgeleverd? “Gelukkig voor De Cloedt is de grondprijs wat gestegen,” reageert Mieras. “En het heeft hem een hoop bekendheid gegeven. Veel mensen hebben hem gesteund. Als ondernemer heeft het hem wel wat aanzien gegeven, dat hij iemand is om rekening mee te houden. Maar het heeft hem een hoop gekost, ook in slapeloze nachten en ellende. In het begin hebben mensen hem nog gezegd: je moet er niet aan beginnen, je wint het nooit van de Staat. Maar we hebben het wel 14 jaar kunnen rekken.” Het was in die periode niet altijd hopeloos, schetst hij. Met elk nieuw kabinet in die periode verschoof de mening weer van wel of niet ontpolderen. “Dan krijg je iedere keer nieuwe brandstof.”

Strategische liggen Hedwigepolder

Politiek gezien was het Hedwige-dossier een hete aardappel. In het Schelde-verdrag van 2005 committeerde Nederland zich aan de ontpoldering, maar in de jaren daarna raakten de meningen verdeeld. In 2012 liep het conflict tussen de Nederlandse en Vlaamse overheid hierover zo hoog op dat Vlaanderen met een schadeclaim van € 785 miljoen dreigde als Nederland de afspraken niet nakwam. Mieras vermoedt bepaalde beweegredenen bij de Vlaamse overheid waarom deze geen alternatieven accepteerde en betaalt voor de verwerving en inrichting van het gebied. “De Hedwigepolder ligt erg strategisch. Bij de uitbreiding van de haven van Antwerpen kunnen ze deze Nederlandse grond gebruiken als natuurcompensatie in het kader van de vogel- en habitatrichtlijn.” Op de lange termijn zouden de havens zelfs op die grond uitgebreid kunnen worden.

Sprankje hoop

Ze hebben altijd wel de hoop gehad dat iemand nog eens zou zeggen: waarom doen we dit eigenlijk? Zelfs nu is er nog een klein sprankje hoop, gevoed door het steeds wisselende standpunt van het Nederlandse kabinet door de jaren heen.

Iedereen is Hedwige-moe

Maar in principe gaan de kenmerkende populieren de komende jaren om, worden de huizen gesloopt en zal de polder in 2022 onder water staan. Het aanbestedingstraject hiervoor moet in februari starten. Mieras: “Er is ons aangepraat dat dit moet, maar de Vlamingen hebben hun derde verdieping van de Schelde. In Den Haag kijkt iedereen echter de andere kant op. Iedereen is Hedwige-moe. Het is niet anders”.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Houd je maar vast voor de komende jaren,om het klimaat te redden moet er nog 100.000 ha bos bij komen.En zo heeft staatsbosbeheer om de paar jaar een andere reden om duizenden ha bos aan te leggen.

 • Maxxum

  Stelletje randdebielen zijn het. Ik heb ook 20 jaar in onzekerheid en gevecht geweest met de (r)overheid om mijn bedrijf te redden aan de noord kant van Rotterdam voor natuur ontwikkeling voor compensatie aanleg tweede Maasvlakte (complex waarde) in Rhoon zitten ook een stuk of 12 akkerbouwers met dezelfde omstandigheden. We zouden onze polders in moeten pakken in een geel (groen) hesje!!!

 • Maas1

  Laat ze maar een kolencentrale sluiten,eerst reductie aan de voorkant en dan pas aan de achterkant.zonde van het boerenland wat zeker C02 reduceert en vast legt en ons van voedsel voorziet.
  Wij Nederlanders worden langer en langer wij lopen met het hoofd in de wolken,er komt een tijd dat men hier leeft van de zon en de wind met een long inhoud die drie keer zo groot is als elders.Om het kaarsje uit te blazen let maar op!

 • wmeulemanjr1

  Een mens stelt niks meer voor bij de staat, maken je gewoon helemaal kapot als je daartegen probeert te vechten

 • Flepke

  Kiep die schelde maar een beetje dicht..... Schilt een paar boten die niet meer terecht kunnen en je bespaart meteen een bak CO2.

 • D.K.Wierenga

  Den Haag is gek op natuur en CO2 reductie. Het liefst zijn van de boeren af, maar vergeten wat daar dan allemaal nog achterweg gaat komen. Hoeveel fabrieken gaan er dan dicht..... komt er nog veel meer werkloosheid dan wat er nu al is....

 • Maas1

 • 8911077012

  de suiker bieten die er groeide namen tonnen co2 op straks staat er water
  co2 opname 00000000 hebben ze daar ook aan gedacht ?!?!
  kan mij daar iemand antwoord opgeven

 • torabora1

  Over politiek gesproken.. google het volgende " waarom is er geen regelgeving voor chemische stoffen in stookolie" gepubliceerd op 30 mrt 2018 over Co 2 reductie en verduurzamen, net zoals het alternatief voor o.a. diesel ligt op de plank, "blauwe diesel" is ook zo'n issue.. nee de gewone burger opzadelen met allerlei kosten onder de mom van verduurzamen....de Multinationals hier in Nederland geen belasting betalen en vertroeteld worden door onze Haagse politici.. over Co2 gesproken

 • Maas1

  Zoals we nu met de aarde omgaan kan ook niet, de oceanen drijven vol plastics en andere bende als je dat voorbij ziet komen denk je hoe is het mogelijk.De veranderingen kunnen toch ook niet morgen allemaal gerealiseerd zijn men moet ergens beginnen.Aan de andere kant leven velen in een futuristische wereld bedwelmd of onder invloed van fake news waardoor het contact met de elementen van de natuur en de omgeving verloren zijn. Men laat zich veel voor kauwen men hoeft zelf niet meer na te denken. Als ik doof geboren ben moet ook ik leren te luisteren.

 • Alco

  Afspraken worden gemaakt en dan hopen dat de buurman er gevolg aan geeft om er vervolgens zelf beter van te worden.

 • farmerbn

  Dat plastic in de oceanen valt ook wel mee hoor. Als er zeven straten in Amsterdam blank staan kun je makkelijk een filmpje maken waarop blijkt dat heel Amsterdam of Noord Holland onder water staat.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.