Home

Achtergrond

Heffingen zetten relatie Brazilië en China onder druk

China heeft de invoerheffing op Braziliaanse suiker en kip verhoogd. Brazilië overweegt hiertegen in beroep te gaan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

China heeft de invoerheffing voor suiker die boven het invoerquotum van 1,9 miljoen ton uit het Zuid-Amerikaanse land wordt ingevoerd verhoogd naar 95%. De invoerheffing voor suiker binnen het quotum blijft 15%. China heeft deze vrijwaringsmaatregel getroffen naar aanleiding van de importen van de afgelopen jaren. In de periode van januari 2011 tot maart 2016 steeg de suikerimport met 663%. Doel van het vrijwaringsbeleid van China is het verdedigen van Chinese producenten tegen de onvoorziene en grote toename van de invoer uit derde landen.

Ter vergelijking: de waarde van de EU-export van suiker naar China steeg vorig jaar met 78% naar € 18 miljoen (Agristat). Nederland exporteerde in 2017 voor ruim € 350 miljoen aan suiker- en suikerproducten en daarvan ging voor bijna € 17 miljoen naar China (CBS).

Concurreren met lokale suikerproductie

Suiker is een van de weinige lokale producten waarmee China de concurrentie aangaat. De vaak kleine producenten produceren ruim 10 miljoen ton suiker uit suikerriet en suikerbiet. Daarnaast wordt er nog 4 miljoen ton geïmporteerd (Statista). Voor 2 miljoen ton daarvan geldt een invoerbelasting van 15%. Voor de resterende (out-of-quota) 2 miljoen ton heeft China nu een invoerheffing van 95% opgelegd. Brazilië levert ongeveer de helft van alle suiker die China importeert (Unica). Die invoerheffing geldt voor alle landen, maar Brazilië wordt door de maatregel zwaar getroffen. Volgens de regels van de WTO geldt de heffing voor alle suikerexporterende landen en heeft een looptijd van 8 jaar.

Een vrouw snijdt duikerriet op straat in het Chinese Chongqing. Suiker is een van de weinige lokale producten waarmee China de concurrentie aangaat. - Foto: ANP
Een vrouw snijdt duikerriet op straat in het Chinese Chongqing. Suiker is een van de weinige lokale producten waarmee China de concurrentie aangaat. - Foto: ANP

Invoerheffing kip uit Brazilië

China heeft ook een invoerheffing van 38% opgelegd voor kip uit Brazilië. Deze zogenaamde anti-dumpmaatregelen zijn genomen na klachten van lokale producenten dat Brazilië kip verkoopt onder de marktprijs. Het Chinese ministerie van handel zegt dat de maatregel noodzakelijk is om de lokale producent te beschermen tegen de ‘invasie’ van Braziliaanse kip. Een groot deel van de export zijn kippenvoetjes en andere delen die verder nauwelijks waarde hebben. Volgens de Braziliaanse associatie van producenten van dierlijke eiwitten (ABPA) importeerde China ruim 391.000 ton kippenvlees. Dat is nog geen 10% van de Braziliaanse pluimvee export.

Consultatieproces tegen China

Brazilië is nu voor het eerst in de geschiedenis van de commerciële relatie tussen Brazilië en China bereid om een consultatieproces tegen het Aziatische land te beginnen bij de WTO. Brazilië vindt de Chinese bescherming van haar lokale markt overdreven en vormt een exportbelemmering voor Braziliaanse suiker- en pluimvee-industrie. Naar verwachting zal Brazilië tegen het einde van het jaar het verzoek indienen, waardoor de volgende regering, die per 1 januari aantreedt, een rechtszaak kan beginnen. Het is niet uit te sluiten dat andere landen zich bij de Braziliaanse actie aansluiten.

Consultatieverzoek

Om tegen handelsbeperkende maatregelen bezwaar te maken, kan een lid van de WTO een consultatieverzoek indienen bij de Arbitrage Commissie. Die stelt een rapport op over de kwestie en kan een panel instellen voor de beslechting van het geschil. Belangrijkste punt is nu om vast te stellen of er sprake is van dumping. In de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel van de WTO is vastgelegd wanneer er sprake is van dumping en welke maatregelen een land hier tegen mag nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.