Home

Achtergrond 1 reactie

Dreigend tekort aan vitamine B2 in veevoer

Door een Europees verbod op een bepaalde vitamine B2 in veevoeders dreigt er een tekort aan deze vitamine voor biologische voeders. Een tekort veroorzaakt problemen bij individuele dieren. Alternatieven worden daarom naarstig gezocht.

Afgelopen voorjaar werd ontdekt dat een specifieke vitamine B2 in veevoer restanten van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) bevat. Tot dan toe werd verondersteld dat deze vitamine geproduceerd werd zonder dat restanten van ggo-bacteriën in het eindproduct B2 terecht zouden komen. Vanwege deze veronderstelling werd de vitamine gebruikt in biologische voeders.

Deze ene vitamine was tot dan toe de enige op de markt die vanwege de ggo-wetgeving gebruikt kon worden in biologische voeders. Nu dat niet meer mogelijk is, dreigt er een tekort.

Problemen bij dieren door tekort aan Vitamine B2

Vitamine B2 (riboflavine) is onder andere belangrijk voor de eetlust en in de groeifase van dieren. Tekorten kunnen bij dieren leiden tot problemen met het zenuwstelstel, het spijsverteringskanaal of de geslachtsorganen. Aangezien granen geen vitamine B2 bevatten, moet de vitamine aan diervoeders worden toegevoegd.

Lees verder onder de foto

Vitamine B2 wordt toegevoegd aan diervoeders. Door een EU-verbod dreigt er een tekort aan biologische diervoeders. - Foto: Henk Riswick
Vitamine B2 wordt toegevoegd aan diervoeders. Door een EU-verbod dreigt er een tekort aan biologische diervoeders. - Foto: Henk Riswick

Vitamine B2 wordt geproduceerd met behulp van een bacterie. Deze bacterie is genetisch gemodificeerd. Bij de productie van de vitamine wordt de vitamine schoongemaakt van de bacterie om het te kunnen gebruiken in veevoer. In het voorjaar werden minuscule restanten van de gebruikte stambacterie toch gevonden in de vitamine B2. Daarbij komt dat het niet duidelijk is of de bacterie die gevonden is, resistent is voor antibiotica.

Minuscule hoeveelheden van de ggo-bacterie

Henk Flipsen, directeur van brancheorganisatie voor de Nederlandse diervoederproducenten Nevedi, bevestigt dat het om minuscule hoeveelheden van de ggo-bacterie gaat. “Het gaat echt om picogrammen. Maar aan de hand daarvan heeft de Europese Commissie op basis van de bevindingen van de EFSA, de Europese voedselautoriteit, besloten om die ene B2 vitamine te verbieden. Dat begrijp ik wel, want ze moeten het zekere voor het onzekere nemen.”

De EFSA concludeerde dat ‘het toevoegingsmiddel een risico vormt voor de doelsoort, consumenten, gebruikers en het milieu wegens het risico op verspreiding van levensvatbare cellen en DNA van een genetisch gemodificeerde stam die resistent voor antibiotica is’.

Diverse premixen uit de handel gehaald

Er geldt nu een overgangstermijn voor het uit de handel halen van de B2-vitamine. Premixen mogen vanaf 10 januari 2019 niet meer gebruikt worden en mengvoeders vanaf 10 april 2019. Desondanks zijn ‘uit voorzorg’ verschillende premixen met de vitamine in Nederland uit de handel gehaald, zo bevestigen SecureFeed en de NVWA. Volgens de NVWA zijn de risico’s voor de volksgezondheid van het niet volledig van de markt halen verwaarloosbaar. Zowel de bacterie als de resistente genen zijn niet gevaarlijk voor de mens.

Niks doen en het probleem doorschuiven naar de boer is geen optie

Men is naarstig op zoek naar alternatieven voor de B2-vitamine voor biologisch voer. Volgens Flipsen is er nu nog geen acuut probleem, want de voorraden mogen nog gebruikt worden. “Maar als er geen oplossing komt voor het dreigende tekort van deze vitamine B2, ontstaan er mogelijk problemen op veehouderijniveau. Niks doen en het probleem doorschuiven naar de boer is geen optie.”

Lees verder onder de foto

Er geldt nu een overgangstermijn voor het uit de handel halen van de B2-vitamine. Premixen mogen vanaf 10 januari 2019 niet meer gebruikt worden en mengvoeders vanaf 10 april 2019. - Foto: Bert Jansen
Er geldt nu een overgangstermijn voor het uit de handel halen van de B2-vitamine. Premixen mogen vanaf 10 januari 2019 niet meer gebruikt worden en mengvoeders vanaf 10 april 2019. - Foto: Bert Jansen

Nevedi pleit voor aanpassing ggo-norm

Flipsen verwacht en hoopt dat de Europese Commissie de veevoersector daarom steunt in haar opvatting dat we geen tekort aan vitamine B2 willen bij dieren en daarom meewerkt aan het vinden van oplossingen. Nevedi pleit via de internationale diervoerorganisatie Fefac voor ofwel de toelating van alternatieven ofwel een andere hantering van de wettelijke norm voor gebruik van ggo’s. “Er geldt nu een nul-norm voor aanwezigheid van ggo in vitamine B2, maar het is denkbaar dat er een afwijking mogelijk is in de meetresultaten. Het toepassen van een ‘technische norm’ zou een oplossing kunnen bieden voor de huidige vraagstukken.”

Geen ggo-B2 vitamine in Vlog-voer

Een woordvoerder van Vlog, de Duitse vereniging Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, laat desgevraagd weten dat hij geen signalen ontvangen heeft over het gebruik van de ggo-B2 vitamine in Vlog-voer. Desondanks voert Vlog zelf onderzoek uit of het mogelijk ergens in terecht is gekomen: “Maar als dat het geval is, is dat illegaal gebeurd.”

Hij sluit echter niet uit dat de vitamine voor het moment dat ontdekt werd dat er ggo’s in zitten, wel gebruikt is in Vlog-voer, maar daar heeft hij geen informatie over. Flipsen ziet het als een vorm van overmacht voor alle betrokken partijen indien dat het geval is: “Je kunt niet handelen naar wat niet bekend is.”

Eén reactie

  • D. de Jong

    Even in perspectief, insuline voor mensen met o.a suiker ziekte wordt momenteel geproduceerd door ggo bacteriën. Dat is wel geaccepteerd.
    En dit dan weer niet ?

Of registreer je om te kunnen reageren.