Home

Achtergrond 1 reactie

Banken voorzien lichte groei in agrarische sector

Na een zwaar 2018 voorzien de banken een lichte groei, variërend van 0,5% tot 2%. Personeelstekort en druk op de veestapel vlakken de groeiprognoses af.

Met 2019 in zicht hebben de grote Nederlandse banken zich over de economische situatie gebogen. De economie zal blijven groeien, daar zijn Rabobank, ABN Amro en ING het over eens. Een tekort aan personeel zal er mede voor zorgen dat de agrarische sector minder hard zal groeien.

Economie groeit minder snel

De piek in de economische situatie in Nederland en Europa ligt achter ons, zien de banken. De economie zal blijven groeien, maar minder snel dan in 2017. De cijfers van 2018 laten zien dat een sterkere groei er waarschijnlijk niet aan zit te komen. Voor de agrarische sector was 2018 zwaar, zien de banken. De droogte zorgde voor slechte opbrengsten in akkerbouw. De dierlijke sectoren zagen in 2018 wederom de opbrengstprijzen dalen.

Toch zal de agrarische sector in 2019 meer produceren. ABN Amro voorziet een stijging van 2% in productiewaarde, Rabobank denkt aan 1,2% meer toegevoegde waarde en ING houdt het op een groei van 0,5% van het productievolume.

Krappe arbeidsmarkt gaat nog meer knellen

Niet alle banken gaan even gedetailleerd in op de situatie in de landbouw. ABN Amro en Rabobank verwachten dat de grote vraag naar agrarisch personeel nog verder zal toenemen volgend jaar. De sector kent al een krappe arbeidsmarkt en dat gaat in 2019 nog meer knellen. De vraag naar loonwerkers, oogst- en productiemedewerkers in land-en tuinbouw zullen voor ondernemers een belemmering worden, verwacht ABN Amro.

Automatisering en robotisering, in bijvoorbeeld de melkveehouderij zijn gedeeltelijk een oplossing, de bank voorziet dat hierdoor de behoefte aan gespecialiseerd personeel groter wordt.

ING ziet verschil tussen plantaardige en dierlijke sectoren

ING gaat per subsector in op de verwachte situatie in 2019. Daarin is een duidelijk verschil te zien tussen de plantaardige en dierlijke sectoren. ING verwacht dat de opbrengsten voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw volgend jaar opveren na de tegenvallers van 2018. De teelt onder glas wordt stabieler, verwacht de bank. Telers zullen vooral worden afgerekend op ras- en kleurkeuze bij de productie van komkommers, tomaten en paprika.
Lees verder onder de foto

Glastuinders zullen vooral worden afgerekend op ras- en kleurkeuze bij de productie van komkommers, tomaten en paprika, verwacht ING.  - Foto: Roel Dijkstra
Glastuinders zullen vooral worden afgerekend op ras- en kleurkeuze bij de productie van komkommers, tomaten en paprika, verwacht ING. - Foto: Roel Dijkstra

In de veehouderij voorziet ING een krimp van de dieraantallen, wat de sector dus ook zal voelen in de productie. Het mestoverschot en de verdere gevolgen van het fosfaatbeleid zijn hier de grondslag van, meent ING.

Rekening houden met dierziekten en handelsoorlogen

Rabobank gaf al eerder een beeld van de mondiale agrarische markt. 2019 zal een turbulent jaar worden, was hun conclusie. In Europa zal de veehouderij rekening moeten houden met dierziekten. De plantaardige sectoren die produceren voor de wereldmarkt zullen de gevolgen van handelsoorlogen voelen.

In het algemeen zal de export van Nederland blijven groeien, verwacht Rabobank. Wat dat voor de agrarische export betekent, vermeldt de bank niet.

Eén reactie

  • koestal

    De grote groei is weg,misschien is dit ook wel beter

Of registreer je om te kunnen reageren.