Home

Achtergrond 4 reacties

Moet ik aanleg leiding door mijn land accepteren?

Ben ik verplicht de aanleg van een afvalwatertransportleiding door mijn land te accepteren?

Uit een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) blijkt dat een boer niet zonder meer kan weigeren om aan de aanleg van zo’n leiding mee te werken. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had de RvS verzocht – door een beroep te doen op de Belemmeringswet – om de boer te verplichten de verlegging en instandhouding van een afvalwatertransportleiding Oostzaan te gedogen in een graslandperceel. De reden is een toegenomen risico op leidingbreuk van de bestaande afvoer die verlegging van de bestaande afvalwatertransportleiding in het perceel noodzakelijk maakt.

Mediation

Net als de rechtbank Noord-Holland in een eerder stadium vindt de RvS dat het hoogheemraadschap uit overlegde logboeken kan aantonen dat sinds mei 2014 op verschillende manieren contact met de betreffende boer is geweest over de transportleiding. Ook is via mediation geprobeerd tot een oplossing te komen. De visie van de boer dat het hoogheemraadschap hem te weinig tijd heeft geboden en niet serieus heeft onderhandeld wijst de RvS af.

Het bod van € 4.000 voor gebruik van het werkterrein is volgens de RvS redelijk te noemen

Opstalovereenkomst

Het door het hoogheemraadschap gedane bod van € 4.000 voor gebruik van het werkterrein en het sluiten van een opstalovereenkomst is volgens de RvS niet onwerkelijk en onredelijk te noemen. Ook blijkt het hoogheemraadschap zich bij het sluiten van deze overeenkomst te hebben verplicht de schade als gevolg van de aanleg en de instandhouding van de leiding volledig te vergoeden.

Dat er wel degelijk overleg is geweest bewijzen volgens de RvS brieven van 17 juli en 21 oktober 2014 van het hoogheemraadschap aan de boer, waaruit blijkt dat overleg over de ligging van de leiding heeft plaatsgevonden.

Lees ook: Glasvezelkabels op je land? Dit moet je weten

Laatste reacties

 • JTENTHIJE

  zet heel goed op papier als je leiding wilt verplaatsen voor uitbereiding ze doen heel moeilijk over zelf mee gemaakt heel gevecht

 • koestal

  Je wordt later beperkt in je mogelijkheden als je wilt bouwen

 • kanaal

  laat ze maar door de berm gaan

 • Bolder01

  Foei. Hebben de boompjes veels. te veel te lijden. Snap dat dan

Of registreer je om te kunnen reageren.