Home

Achtergrond

Constructieve Kamer heeft leuke debatten in verschiet

Constructief kritisch. Dat is de korte samenvatting van de manier waarop de Tweede Kamer landbouwminister Carola Schouten tegemoet trad tijdens de behandeling van haar eerste begroting.

De Tweede Kamer stelde minister Carola Schouten tijdens de begrotingsbehandeling tal van vragen over een breed palet aan onderwerpen (fipronil, droogte, de I&R-affaire, glyfosaat, fosfaatbeleid, de landbouwvisie, de insectenstand, de omvang van de veestapel, NVWA, de invoer van kipproducten uit Oekraïne), maar op geen enkel moment werd het venijnig.

Kamerleden namen vooral elkaar de maat in het eerste deel van het debat, woensdagavond 31 oktober. PVV‘er Barry Madlener verwoordde het boerengevoel: het zijn de kleine familiebedrijven die worden getroffen. “Dus weer mijn vraag: gaat deze minister nu eindelijk eens opkomen voor onze boeren.”

Nederland moet worden gezien als een gemengd bedrijf met net zoveel dierlijke productie dat je de mest kwijt kunt op Nederlandse akkers

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot werd in de tang genomen door de Partij voor de Dieren en GroenLinks enerzijds en coalitiegenoot CDA aan de andere kant. De Groot betoogde dat Nederland moet worden gezien als een gemengd bedrijf met net zoveel dierlijke productie dat je de mest kwijt kunt op Nederlandse akkers. Nederland moet zich volgens hem onderscheiden met toegevoegde waarde: met minder dieren, met minder productie, meer verdienen, aldus D66’er De Groot.

Weg van bulkproductie of het CDA-model

Geurts (CDA reageerde): “Dat worden nog leuke debatten de komende tijd.” SP’er Frank Futselaar noemde het interessant hoe de verschillende opvattingen over de landbouwvisie zichtbaar worden. Hij greep de kans aan de vraag aan minister Schouten te stellen, of zij kiest voor het D66-model (weg van de bulkproductie) of het CDA-model.

PvdD over nota’s ministers begrenzing veehouderij

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nam regeringspartijen VVD, D66 en CDA de maat door ze te confronteren met nota’s van de respectievelijke ministers Van Aartsen (VVD), Brinkhorst (D66) en Verburg (CDA), die allemaal in verschillende bewoordingen hebben aangestuurd op begrenzing van de omvang van de veehouderij.

Zij kreeg de bal echter terug gekaatst door CDA, D66, VVD en SGP, onder andere vanwege haar weigering op enig onderdeel water bij de wijn te doen. De Groot constateerde dat de Partij voor de Dieren maar alleen moest verder dromen.

Iets positiefs over land- en tuinbouw

CDA’er Geurts verzuchtte dat hij blij was dat het debat woensdagavond werd afgesloten door de SGP, zodat hij in elk geval nog met een positief gevoel naar huis zou kunnen gaan, nadat hij de Partij voor de Dieren tevergeefs had gevraagd iets positiefs te zeggen over de land- en tuinbouw.

SGP’er Roelof Bisschop loste de verwachting van Geurts in, door de “enorme gedrevenheid binnen de sector” te roemen.

Berusting van boeren

Maar Bisschop maakte daarbij ook een kanttekening. Uit alle werkbezoeken in de sector was hem ook bijgebleven dat er soms sprake is van een “soort berusting van ‘het moet dan maar’, met een ondertoon van moedeloosheid, van ‘dan komen ze weer met maatregelen die ergens in Den Haag zijn bedacht maar in de praktijk niet werken”. Daarom vindt hij het sterk van de minister dat zij met de boeren in gesprek gaat over de manier waarop de landbouwvisie moet worden uitgewerkt.

Debat gaat donderdag verder

Het debat wordt donderdag 2 november voortgezet. Dat is live te volgen via tweedekamer.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.