Home

Achtergrond

Grondprijs lager in Noord en West

De grondprijsontwikkeling in de verschillende regio’s verschilt sterk. Alleen in het Oosten werd landbouwgrond duurder. In het Noorden en Westen daalde de waarde met 10 tot 20%.

Vraag een makelaar en die zegt dat de grondprijs stabiel is, maar kwartaalcijfers van het Kadaster laten een ander beeld zien. Alleen in het Oosten van het land steeg de grondprijs in het derde kwartaal van dit jaar, vergeleken met het kwartaal daarvoor. In het Zuiden bleef die stabiel in de genoemde periode. In het Noorden daalde de grondwaarde met 11%. In het Westen zelfs met 23%.

“De grondprijs kon weleens verder gaan dalen”, vertelde Ard Klijsen tijdens het event Grondgebonden ondernemen, georganiseerd door Boerderij in samenwerking met makelaarsvereniging NVM, begin november. Klijsen is voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van deze vereniging. Hij voegt er meteen aan toe dat grond zijn waarde vasthoudt. De prijsdaling in het derde kwartaal van dit jaar is dus, volgens hem, tijdelijk.

Lees verder onder de grafiek.

Mede door een relatief grote transactie van grasland tegen een zeer lage prijs in West-Nederland daalde de grondprijs in die regio. Grond in het Zuiden is het duurst.

Gemiddelde grondprijs € 56.000

Volgens het Kadaster lag de gemiddelde grondprijs in het derde kwartaal van 2018 op afgerond € 56.000 per hectare. Dat is € 4.000 per hectare minder, vergeleken met het kwartaal daarvoor. Het Kadaster zet hier wel een kanttekening bij. De forse prijsdaling komt vooral door een relatief grote transactie van grasland in het Westen tegen een zeer lage prijs. Zonder deze transactie kwam de grondprijs uit op afgerond € 59.000 per hectare, € 1.000 per hectare minder dan in het tweede kwartaal.

Kijkend over een langere periode, met dus meer transacties, is de prijsdaling minder groot. In 2015 lag de gemiddelde prijs op € 55.000. Een jaar later was dat € 58.000 en weer een jaar later € 60.000 per hectare. De gemiddelde prijs dit jaar (eerste drie kwartalen) komt uit op € 59.000 per hectare.

Lees verder onder de grafiek.

Alleen bouwland werd in het derde kwartaal duurder. Landelijk daalde de grondprijs tot € 56.000 per hectare. Een oorzaak is een relatief grote transactie van grasland in landsdeel West tegen een zeer lage prijs.

Grasland goedkoper

De gemiddelde prijs van grasland is volgens het Kadaster in het derde kwartaal van dit jaar met 8% gedaald tot ruim € 51.000 per hectare. Exclusief de hiervoor genoemde transactie met een zeer lage prijs, zou de gemiddelde prijs van grasland zijn afgenomen met bijna 3% tot ruim € 54.000 per hectare.

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het derde kwartaal van 2018 opnieuw, van bijna € 67.000 in het tweede kwartaal tot bijna € 69.000 per hectare. Een stijging dus van 3%. De prijs van snijmaisland steeg nog meer, met 9% tot ruim € 68.000 euro per hectare in het derde kwartaal. Dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de desbetreffende grafiek in dit artikel opgenomen, maar is onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Lees ook: Henk Bleker: zonnepark is het zevende gewas

Minder grond naar nieuwe eigenaar

In het derde kwartaal van dit jaar is volgens het Kadaster 5.200 hectare landbouwgrond verkocht. In hetzelfde kwartaal van 2017 ging het nog om 5.800 hectare. Een afname van 11%. Wanneer er gekeken wordt naar de laatste vier kwartalen (vierde kwartaal 2017 tot en met derde kwartaal 2018) vond 35.400 hectare landbouwgrond een nieuwe eigenaar. Vergeleken met dezelfde periode daarvoor is dat 3% (35.800 hectare). Een mogelijke oorzaak van de afname is de invoering van fosfaatrechten. Melkveehouders zijn altijd al het actiefst op de grondmarkt. Met de komst van fosfaatrechten moeten ze nu een afweging maken. Waarin ga ik investeren? Fosfaatrechten of grond? Per bedrijf verschilt dit enorm. NVM-voorzitter Klijsen ziet dat er nog steeds veel vraag is naar fosfaatrechten. De waarde van fosfaatrechten is de laatste weken licht aan het dalen en schommelt nu rond de €250 per netto kilo fosfaat. Zes weken geleden lag de waarde nog rond de € 275.

Lees verder onder de grafiek.

In het Noorden is sinds drie jaar niet zo weinig grond naar een nieuwe eigenaar gegaan in het derde kwartaal van een jaar. In het Westen steeg de mobiliteit.

Ook mooie, courante melkveebedrijven en sluiten de deuren

Gaat de grondprijs verder dalen?

De grote vraag is of de grondprijs, landelijk gezien, verder gaat dalen. Makelaars op het event begin deze maand waren daarover niet eensgezind. Sommigen verwachten dat landbouwgrond de komende maanden duurder wordt. De handel trekt traditioneel aan richting het eind van het jaar en in de eerste maanden van het nieuwe jaar.

Andere makelaars waren weer wat voorzichtiger. Ze zien in het werkveld dat er sprake is van relatief veel stoppers. “Ook mooie, courante melkveebedrijven sluiten de deuren”, zegt een makelaar die niet bij naam genoemd wil worden. Hij vervolgt: “Naast melkveebedrijven zie ik nu ook dat er opmerkelijk veel varkensbedrijven stoppen. Wat dat betekent voor de grondprijs kan ik niet inschatten.”

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.