Home

Achtergrond

Eind 2019 meer helderheid over mineralenconcentraat

VVD-Europarlementariër Jan Huitema zat bij de onderhandelingen over de nieuwe meststoffenverordening tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

Dinsdag 20 november werd een politiek compromis gesloten. Boerderij ging hierover in gesprek met Jan Huitema.

Tekst gaat verder onder de foto.

Jan Huitema is lid van VVD en ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) in het Europees Parlement. - Foto: ANP
Jan Huitema is lid van VVD en ALDE (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) in het Europees Parlement. - Foto: ANP

Wat is het belang van deze regelgeving?

“Deze nieuwe verordening heeft als doel nutriënten in organische reststromen te hergebruiken door er organische meststoffen van te maken. Dit om de kringloop beter te sluiten. Bovendien kunnen nu ook organische meststoffen een CE-keurmerk krijgen. In de oude verordening konden alleen kunstmestproducten een CE-keurmerk krijgen. Met zo’n CE-keurmerk mag het product vrij verhandeld worden op de Europese markt en kan het bijvoorbeeld niet meer aan de Nederlands-Duitse grens tegengehouden worden. Deze wetgeving zorgt er dus niet alleen voor dat we in Nederland de kringloop beter kunnen sluiten, maar ook de nutriëntenkringloop op Europees niveau. Dat is van belang voor de Nederlandse mestexport.”

Betekent dit ook dat mineralenconcentraat is toegestaan als kunstmestvervanger?

“Daarvoor is het nog wel nodig dat de definitie van dierlijke mest wordt aangepast, zodat mineralenconcentraat niet meer gezien wordt als dierlijke mest en boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest gebruikt kan worden. Dankzij dit akkoord gaat dit nu gebeuren. In de onderhandelingen was dit mijn belangrijkste punt. Er is nu een werkgroep bezig om vast te stellen wanneer producten uit dierlijke mest niet meer onder de definitie van dierlijke mest vallen. Eind 2019 verwachten we de resultaten. Ik had liever de definitie nu al aangepast, maar helaas was dit het compromis.”

Definitie van dierlijke mest wordt aangepast, zodat mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm van dierlijke mest gebruikt mag worden

Kunnen kunstmestvervangers dan nog niet worden ingezet?

Huitema: “Ja dat kan, maar niet boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Voor de gewone boer niet interessant dus. Daarom loopt in Nederland een aantal proefprojecten, die kunstmestvervangers al wel gebruiken. Op deze bedrijven worden veldproeven gedaan. De resultaten daarvan worden gebruikt door de werkgroep die de nieuwe definitie van dierlijke mest vaststelt.”

Organische meststoffen krijgen een CE-keurmerk en mogen dus vrij verhandeld worden op de Europese markt

Wat verandert er dan wel?

“De definitie van dierlijke mest wordt aangepast, zodat mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm van dierlijke mest gebruikt mag worden. Daarnaast krijgen organische meststoffen nu ook een CE-keurmerk en mogen dus ook vrij verhandeld worden op de Europese markt. De marktpositie van kunstmest versus organische meststoffen wordt hiermee meer gelijk getrokken.”

Lees meer over mest in het Boerderij-mestdossier

Zijn er extra beperkingen opgelegd aan het cadmiumgehalte van fosfaatkunstmest?

“Ja. Er mag straks niet meer dan 60 milligram cadmium in fosfaatkunstmest zitten. Dat is meer dan ik eigenlijk gewild had. Dus daar heb ik wel even moeten slikken. Ik had liever gehad dat het fosfaatgehalte gefaseerd was afgebouwd tot 20 milligram per kilo. Maar het goede nieuws is dat deze verordening lidstaten wel toestaat om in hun eigen land scherpere normen te stellen, zoals bijvoorbeeld de Scandinavische landen willen.”

Het is een compromis. Toch wel tevreden?

“Absoluut, op termijn kunnen we kunstmestvervangers gebruiken boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Door deze nieuwe wetgeving wordt de mestkringloop beter gesloten. Hierdoor gaan waardevolle nutriënten niet verloren, besparen we energie, is de CO2-uitstoot lager en zijn we minder afhankelijk van de import van fosfaatkunstmest uit landen buiten de EU. Boeren willen duurzamer werken en door deze wetgeving kunnen ze nu een concrete stap zetten in de richting van het sluiten van de kringlopen. Daarnaast verlagen we de kostprijs voor de boer. Een prachtige win-win dus! Als een van de onderhandelaars ben ik trots dat het ons gelukt is een akkoord te bereiken.”

Wanneer wordt de nieuwe verordening van kracht?

“Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten er nog formeel akkoord mee gaan. Daarna kan de verordening kracht van wet krijgen. De verordening gaat dan over 3 jaar in.”

Lees ook: Product uit dierlijke mest niet achterstellen

Of registreer je om te kunnen reageren.