Home

Achtergrond

Waarschuwing voor ongelijk speelveld binnen EU-beleid

De invoering van nationale uitvoeringsplannen in het nieuwe Europees landbouwbeleid brengt risico’s met zich mee.

Er zijn onvoldoende waarborgen ingebouwd om lidstaten aan hun beloftes te houden. Lidstaten hebben niet allemaal evenveel capaciteit om naleving en uitvoering van de ingediende plannen te waarborgen. En daardoor kan het beleid in het ene land verder gaan afwijken van het andere land.

Dat staat in een rapport dat is gemaakt in opdracht van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Verantwoordelijkheid voor klimaat, biodiversiteit en milieu

Aan het onderzoek is meegewerkt door Roel Jongeneel, hoofddocent van het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen Economic Research (voorheen LEI). In het rapport staat dat duidelijker moet worden vastgelegd hoe lidstaten verantwoordelijk zijn voor het behalen van doelstellingen op gebied van klimaat, biodiversiteit en milieu.

Jongeneel gaf maandag in Brussel een presentatie in het Europees Parlement waarin hij nader inging op directe betalingen en de steun in de vorm van plattelandsontwikkeling.

Boeren ondersteunen via eco-schema‘s

Minister Carola Schouten liet gelijktijdig tijdens de vergadering van landbouwministers in Luxemburg weten dat zij er niet voor pleit de directe betalingen uit te breiden. “Het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid moet betere beloning aan boeren geven voor publieke diensten”, aldus de minister.

We hebben wortels nodig, niet meer stokken

Zij wil boeren vooral ondersteunen via de zogenoemde eco-schema‘s. Zij vindt het geen goed idee om directe inkomenssteun aan meer voorwaarden te verbinden. “We hebben wortels nodig, niet meer stokken.”

In de eco-schema’s worden boeren betaald voor diensten op gebied van bij voorbeeld klimaat, milieu, biodiversiteit, bodemverbetering of dierenwelzijn.

Ondersteuning van jonge beuren

Schouten sprak haar verbazing erover uit dat de mogelijkheid om groepen boeren te ondersteunen uit de plannen is verdwenen. Dat zou in haar ogen een achteruitgang zijn ten opzichte van het huidige beleid.

De minister vindt dat extra betalingen aan jonge boeren moeten worden uitgezonderd van de aftopping van de inkomenssteun, evenals extra betalingen in het kader van de eco-schema‘s. Onderzoeker Jongeneel betoogde in een andere bijeenkomst dat de extra betalingen aan jonge boeren nadrukkelijk aan voorwaarden moeten worden gekoppeld, zodat jonge boeren nu bedrijf verduurzamen.

Hogan wil discussie wel voeren

In reactie op de inbreng van Schouten zei Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, dat hij het niet eens is met Schouten als ze zegt dat in de voorstellen veel wordt uitgesloten dat nu nog kan. “Die discussie wil ik wel voeren”, aldus Hogan. Hij zegt te begrijpen dat Nederland veel nadruk legt op milieudiensten. “Maar dat kan ook in het huidige voorstel.”

Het voorstel van de Europese Commissie om arbeidskosten af te trekken van de inkomenssteun, voordat het bedrag wordt afgetopt, is in de ogen van Jongeneel niet erg effectief. De minister zei dat eerder ook in de Tweede Kamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.